Pozytywna rekomendacja dla LOT w Krakowie. Rada ponownie rozpatrzy projekt

Projekt utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej w Krakowie uzyskał pozytywną rekomendację od Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa. Będzie ponownie rozpatrywany przez radę. Jest duża szansa, że zostanie przyjęty.

O utworzenie LOT w Krakowie stara się departament turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Projekt był rozpatrywany przez radę w sierpniu 2022 roku, jednak został odrzucony. Departament podjął kolejną próbę przekonania radnych do tego, że organizacja turystyczna przyniesie miastu korzyści. 10 listopada 2022 pozyskano pozytywną opinię Komisji Promocji i Turystyki. Za głosowało pięciu radnych, jeden się wstrzymał, nikt nie był przeciwny. Nowemu podmiotowi zajmującemu się promocją miałaby zostać nadana nazwa “Organizacja Turystyczna Królewskiego Miasta Krakowa”.

Projekt ma zostać ponownie rozpatrzony przez Radę Miasta na najbliższym posiedzeniu 23 listopada. Będzie rozpatrywany w trybie jednego czytania: po dyskusji nastąpi głosowanie.

„Domyślam się, że tym razem projekt przejdzie, mimo wątpliwości, które pojawiały się ostatnio i które zaważyły na sierpniowej decyzji. Z tego co wiem, poczyniono dodatkowe uzgodnienia i zapewniono radnych o transparentności przedsięwzięcia. Choćby o tym, że władze organizacji będę wybierane w sposób właściwy, a nie na zasadzie wskazania” – komentuje radny Miasta Krakowa Michał Drewnicki.

Rada Miasta Krakowa nie chce Lokalnej Organizacji Turystycznej. „Niezrozumiała decyzja”