Postojowe i zwolnienie z ZUS dla organizatorów turystyki procedowane w Sejmie

Sejm ustawa postojowe ZUS
Posłanka PiS Teresa Wargocka

Podczas drugiego czytania projektu ustawy zwanej tarczą antykryzysową 6.0 posłowie partii rządzącej i opozycji wnieśli szereg poprawek. Dotyczyły one poszerzenia katalogu firm objętych pomocą, ale także zniesienia kryterium PKD i obniżenia progu spadku przychodów do 20 proc. Propozycjami tymi zajmie się komisja sejmowa.

Sejm zajął się dziś projektem tzw. tarczy antykryzysowej, mającej pomóc przedsiębiorcom poszkodowanym przez obostrzenia wprowadzone z powodu epidemii wirusa SARS-COV2. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu projekt został przyjęty przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny. Jedną z wprowadzonych poprawek było dodanie do projektu zwolnienia z ZUS dla organizatorów turystyki (za trzy minione miesiące: od lipca do września). Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu pojawiły się kolejne poprawki, wniesione przez posłów koalicji rządzącej i opozycji.

Posłowie upomnieli się o turystykę

Jak się dowiadujemy, jedną z poprawek przedłożonych przez posłankę Teresę Wargocką z PiS, jest uwzględnienie organizatorów turystyki w gronie przedsiębiorstw, którym przysługuje dodatkowe świadczenie tzw. postojowe.

Poprawki złożyli też posłowie opozycji. Wnioskowali m. in. o zniesienie kryterium PKD jako kwalifikacji do otrzymania pomocy oraz o obniżenie progu przychodów uprawniających do ubiegania się o pomoc z 40 proc. do 20 proc. Proponowali również przedłużenie zwolnienia z ZUS do marca 2021 oraz umorzenie w całości subwencji z PFR.

Drugie czytanie ustawy „antykryzysowej” odbyło się w gorącej atmosferze. Po wystąpieniach przedstawicieli klubów poselskich w rundzie pytań głos zabrało 47 posłów opozycji. Wielu z nich wspominało o turystyce jako jednej z najbardziej poszkodowanych branż. Domagali się uwzględnienia pilotów, przewodników oraz agentów turystycznych, hoteli i przewoźników w nowej wersji tarczy.

Piloci i przewodnicy turystyczni poszkodowani

Pytanie związane z branżą turystyczną zadała posłanka Katarzyna Kretkowska z klubu Lewica: „Piloci przewodnicy – ta branża już kiedyś została poszkodowana przez rząd ustawą o uwolnieniu zawodu. Dziś odmawianie tej grupie zawodowej pomocy jest niesprawiedliwe. Postojowe to dla nich być albo nie być, wprowadzenie zakazu zgromadzeń oznacza dla nich zakaz prowadzenia działalności. Niektórzy z tych przedsiębiorców mieli zlecenia ostatnio w 2019 roku” – podkreślała.

Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej apelował: „Czy wiecie, że branża turystyczna, przewodnicy i piloci, nie mają pracy od marca? Pomóżcie tym, którzy uczciwie pracują i płacą podatki!”

„Ustawa zawiera pewne formy pomocy, ale chcemy przywrócenia rozwiązań wprowadzonych wiosną, dość dobrze ocenianych przez przedsiębiorców. Gospodarka to system naczyń powiązanych. Nie można sobie wybrać konkretnych branż i pomagać wybranym. Najbardziej sprawiedliwe jest kryterium spadku przychodów i to o 20 proc. Zniesienie kryterium PKD to daleko idąca poprawka, ale wierzymy, że jest konieczna, by ratować gospodarkę jako całość” – mówiła Agnieszka Ścigaj z Koalicji Polskiej (PSL, Kukiz’15).

Poprawki znów rozpatrzy komisja sejmowa

W odpowiedzi na pytania posłów głos zabrał Marek Niedużak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Jego zdaniem ustawa jest kompromisem między dalszym zadłużaniem gospodarki a pomocą dla przedsiębiorstw. Podkreślił też, że daje ona Radzie Ministrów możliwość rozszerzania pomocy o kolejne branże w drodze rozporządzenia, a nie ustawy. Zapowiadał, że rząd zamierza z tego narzędzia korzystać w stosunku do branż, które są zamykane na skutek epidemii.

Sejm skierował projekt Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ponownie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Posiedzenie zaplanowane jest na godz. 18.

Głosowanie w sprawie projektu odbędzie się najprawdopodobniej jutro. Następnie ustawa trafi do Senatu, po czym wróci do Sejmu na posiedzeniu 27 listopada (jest już wpisana w harmonogram prac). W życie wejdzie po podpisaniu przez Prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw.

„Tarcza” na komisji sejmowej: organizatorzy turystyki zwolnieni z ZUS, będzie postojowe