Postojowe dla organizatorów turystyki przyjęte przez komisję sejmową

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Komisja sejmowa rozpatrzyła zgłoszone dziś w drugim czytaniu poselskie poprawki do tzw tarczy antykryzysowej. Zaakceptowana została m.in. zmiana umożliwia organizatorom turystyki ubieganie się o dodatkowe postojowe. Głosowanie nad przyjęciem projektu ma odbyć się jutro 19 listopada.

Komisja Sejmowa Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła zgłoszone przez PiS poprawki do nowej wersji tarczy antykryzysowej. Wśród nich znalazła się zmiana umożliwiająca organizatorom turystyki pobieranie dodatkowego postojowego przez trzy miesiące, pod warunkiem wykazania spadku przychodów o co najmniej 75 proc. Na poprzednim posiedzeniu Sejmu komisja przyjęła już poprawkę, która zwalniała organizatorów turystyki z ZUS w okresie od lipca do września 2020 roku.

Dziś pomoc tylko dla organizatorów

Opracowując nową wersję „tarczy” posłowie zdecydowali tym samym o uzupełnieniu wersji ustawy z września, która pomijała organizatorów turystyki w katalogu podmiotów uprawnionych do otrzymania pomocy w postaci zwolnienia z ZUS i dodatkowego postojowego.

Mało brakowało jednak, by blok zmian zawierających tę poprawkę nie uzyskał rekomendacji komisji. W pierwszej wersji głosowania dwójka posłów przez przypadek zagłosowała niezgodnie ze swoją intencją i poprawki zgłoszone przez PiS nie zostały przyjęte. Przeszły dopiero po reasumpcji głosowania.

Komisja nie przyjęła jednak poprawek zgłoszonych przez opozycję. Wśród nich znajdowało się między innymi uwzględnienie firm z branży turystycznej – w tym pilotów i przewodników, agentów, przewoźników autokarowych – w kolejnej wersji „tarczy”, dającej przedsiębiorcom pomoc w postaci dofinansowania do płac pracowniczych w listopadzie i grudniu.

Kolejne PKD można będzie dodać rozporządzeniem

Jak zaznaczał podczas posiedzenia sejmu, Marek Niedużak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, rząd będzie mógł – po przyjęciu ustawy – rozszerzać katalog firm uprawnionych do świadczeń pomocowych w drodze wydania rozporządzenia, bez konieczności uchwalania nowelizacji do „tarczy”.

Przewodnicząca komisji zadeklarowała, że część odrzuconych poprawek opozycji zostanie przeanalizowanych przez ministerstwo i do debaty nad nimi dojdzie ponownie w Senacie.

Postojowe i zwolnienie z ZUS dla organizatorów turystyki procedowane w Sejmie

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center