Reklama

Reklama

Reklama

środa, 10 sierpień 2016 20:52

Rada POT - będą zespoły doradcze, e-turystyka celem strategicznym

Napisane przez MG
Posiedzenie Rady POT Posiedzenie Rady POT archiwum POT

Na środowym posiedzeniu Rada Polskiej Organizacji Turystycznej m.in. odniosła się pozytywnie, podejmując uchwałę, do zmian w statucie POT umożliwiających powoływanie przy POT zespołów doradczych (ThinTanków).

Będa one się składać z wybitnych specjalistów i ekspertów, których opinii będą mogły zasięgać także regionalne organizacje turystyczne oraz szeroko rozumiana branża turystyczna.
Według komuniaktu POT, w porządku obrad znalazły się także punkty dotyczące zmian w planie finansowym POT na 2016 rok i projektu planu finansowego na 2017. W obu przypadkach zostały podjęte uchwały.
Wojciech Fedyk, prezes POT zapowiedział, że wszystkie zgłoszone przez członków Rady uwagi dotyczące przyszłorocznego planu finansowego zostaną uwzględnione i podkreślił, że będzie to plan, w którym e-turystyka, która dotychczas była w kategorii działań, zostanie uwypuklona, jako cel strategiczny. Taki zapis pojawi się także we wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych innowacyjnego projektu „E-turysta” opracowanego przez POT.

Podczas spotkania zostały także podsumowane działania realizowane podczas ŚDMł oraz przedstawiona przez Magdalenę Ragus, dyrektora departamentu e-Informacji prezentacja na temat wykorzystania doświadczeń wynikających z prowadzenia contact center, sieci infokiosków. Wojciech Fedyk omówił działalność w obrębie Działania 6.4 oraz współpracy narodowego portalu turystycznego z portalem booking.com.
Prezes Fedyk podkreslił również, że nowo powstałe stowarzyszenie Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych jest dla POT liczącym się partnerem do pozyskiwania, wspólnie środków na promocję polskiej turystyki.

W związku z planowanymi zmianami w Ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze dotyczącymi likwidacji podziemnych zakładów górniczych wykorzystywanych w celach turystycznych, Rada POT zajęła stanowisko, w którym negatywnie odniosła się do zmian, wyrażając zaniepokojenie i obawę o przyszłość turystyki poprzemysłowej w Polsce.
Na kolejne spotkania Rady, ma być przygotowana koncepcja planu merytorycznego POT na 2017 rok, który będzie kontynuacją rozpoczętych zmian, między innymi w zakresie działalności szkoleniowej i doradczej. Prezes Fedyk podkreślił, że dalej będą prowadzone działania angażujące w większym stopniu odbiorców oraz zmierzające do podniesienia jakości usług turystycznych i informacji turystycznej. Tej ostatniej ma służyć wprowadzenie w szkołach nowego kierunku "broker turystyczny". Prowadzone są rozmowy z jednym z zespołów szkół w Częstochowie, który zainteresowany jest taką ofertą szkoleniową.

Newsletter

Zapisz się na newsletter!

Wypełnij formularz - bądź na bieżąco

Codziennie aktualne informacje i fachowe wiadomości z branży turystycznejWypełnij formularz *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu, w celu wysyłania mi newslettera. Zostałem poinformowany / zostałam poinformowana, że tak wyrażoną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, a jej wycofanie jest równie łatwe, jak jej wyrażenie.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości marketingowych. Zostałem poinformowany / zostałam poinformowana, że tak wyrażoną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, a jej wycofanie jest równie łatwe, jak jej wyrażenie.