WaszaTurystyka.pl oraz Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu zapraszają do projektu „Promocja turystyki 2.0”

fot. Kenny Eliason / unsplash

Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu w Warszawie wychodzi z inicjatywą projektu pt. „Promocja turystyki 2.0”, która obejmie szereg działań, mających na celu podniesienie jakości kapitału intelektualnego, wykorzystywanego w polskiej branży turystycznej. Projekt obejmuje studia podyplomowe zaprojektowane, pod kątem aktualnych wyzwań i rozwiązań oraz wydawnictwa, konferencje i seminaria.

Jednym z podstawowych problemów dla branży turystycznej na najbliższe miesiące i lata jawi się brak kompetencji pracowników w zakresie strategicznego planowania rozwoju biznesu oraz świadczenia usług w zupełnie nowych warunkach rynku.

Studia podyplomowe “Promocja turystyki 2.0” mają obejmować 24 czterogodzinne bloki tematyczne, z których zdecydowana większość będzie miała profil praktyczny, a większość nawet warsztatowy. Zajęcia będą prowadzone przez fachowców posiadających wykształcenie i doświadczenie w poszczególnych dziedzinach. Zajęcia będą prowadzone stacjonarnie w Warszawie w postaci comiesięcznych, sobotnio-niedzielnych zjazdów.

Program studiów

Ramowy program studiów podyplomowych „Promocja turystyki 2.0” organizowanych przez Wyższą Szkołę Promocji, Mediów i Show Biznesu w Warszawie obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące: wprowadzenia do współczesnej turystyki, turystyka i prawo, marketing w turystyce, skuteczna promocja w turystyce – tradycja vs nowoczesność, współczesne instrumentarium promocji, polski rynek turystyczny, segmentacja rynku turystycznego, trendy w turystyce, analiza i prognozy na przyszłość, budowa produktu turystycznego (lokalnego i regionalnego), promocja lokalnego i regionalnego produktu turystycznego, turystyka zrównoważona, produkty turystyki zrównoważonej i ich promocja, hotelarstwo w Polsce,

Będą również poruszane tematy takie jak: promocja usługi hotelarskiej, ekologia w hotelarstwie – moda czy konieczność?, kultura i turystyka (szlaki kulturowe i ich promocja), branding – budowa i promocja marki turystycznej (studium przypadku), zarządzanie kryzysowe w turystyce (studium przypadku: rzeczywistość covidowa i wojenna), szlaki kulinarne i ich promocja, jak z niczego zrobić atrakcję turystyczną, współpraca w promocji, ubezpieczenia w turystyce (trendy i zmiany), specyfika turystyki młodzieżowej (problemy szarej strefy), współpraca promocyjna między Regionalnymi i Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi i wiele innych.

Projekt będzie realizowany pod nadzorem Rady Programowej, składającej się z fachowców z poszczególnych sektorów przemysłu turystycznego. Patronami projektu jest Instytut Biznesu i branżowy portal internetowy WaszaTurystyka.pl.

Szczegółowe informacje i zapisy pod linkiem: https://wsp.pl/promocja-turystyki-2-0-studia-podyplomowe/