Nowa gwarancja Coral Travel na 270 mln zł

fot. archiwum Coral

Coral Travel Poland Sp. z o.o., jeden z największych touroperatorów na polskim rynku turystycznym, wykupił gwarancję ubezpieczeniową na sezon 2023/2024 w towarzystwie ubezpieczeniowym ERGO Reiseversicherung AG oddział w Polsce. Wartość gwarancji to 270 mln zł. To jedna z trzech najwyższych gwarancji wśród polskich touroperatorów.

Gwarancja ubezpieczeniowa spełnia wymogi ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zabezpieczając pokrycie ewentualnych roszczeń, związanych z umowami zawartymi przez Coral Travel Poland Sp. z o.o., w okresie od 17 września 2023 roku do 16 września 2024 roku.

Gwarancja obejmuje ochroną klientów touroperatora oferującego swoje usługi pod marką Coral Travel. Przedmiotem gwarancji jest: pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju, w wypadku, gdy organizator turystyki nie zapewni tego powrotu, pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów, w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów za część imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu.

Coral Travel Poland Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu turystycznego Coral Travel Group, który działa na światowym rynku turystycznym od 30 lat.

Coral Travel zaprosił agentów i hotelarzy na letni festiwal do Jachranki i zaprezentował nowy dział dla klientów premium