Niemcy – akcent na turystykę bez barier

archiwum DZT

W piątek, 10 marca 2017 r., Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) w kooperacji z „Turystyka dla Wszystkich Niemcy e.V. (NatKo)” po raz 6. organizuje w CityCube Berlin dzień turystyki bez barier.

W tym roku organizatorzy spotkania główny nacisk kładą na temat tworzenia produktu i komunikacji do grupy docelowej.

Iris Gleicke, pełnomocnik ds. turystyki rządu federalnego i sekretarz stanu Ministerstwie Gospodarki i Energii tłumaczy: „Turystyka pozbawiona barier musi stać się znakiem firmowym niemieckiej turystyki. Dzień turystyki bez barier jest bezustannie doskonałą możliwością do tego, aby z ekspertami, osobami odpowiedzialnymi i zainteresowanymi podyskutować o nowych i bardzo obiecującychpomysłach oraz rozwiązaniach w sprawie udanej turystycznej inkluzji.”

Petra Hedorfer, prezes zarządu Niemieckiej Centrali Turystyki DZT wyjaśnia: „Dla ok. 10% podróżnych turystyka bez barier jest niezbędna, dla 40 proc. pomocna, a dla wszystkich oznacza większy komfort.Poprzez budowę produktów bez barier i komunikację nakierowaną na grupę docelową wzmacniamy pozycję Niemiec w międzynarodowej rywalizacji kierunków turystycznych.”

Wśród mówców tegorocznego „Dnia Turystyki Bez Barier” są znani przedstawiciele międzynarodowego przemysłu turystycznego oraz świata polityki, m.in. Antti Peltomäki (Komisja Europejska, Deputy Director General in Directorate – General for Internal Market and Entrepreneurship) i Martin Heng (Accessible Travel Manager & Editorial Advisor z Lonely Planet). Uczestników czeka interesujący program z dyskusją panelową, fachowe wykłady oraz możliwości do nawiązania kontaktów. Udział w tym spotkaniu jest też możliwy bez biletu ITB.

„Dzień Turystyki Bez Barier” jest wspomagany przez Ministerstwo Gospodarki i Energii
www.germany.travel/barrierefrei