Na UAM w Poznaniu rozmawiano o prawie turystycznym

archiwum UAM

O ubezpieczeniach turystycznych, roszczeniach pasażerów względem przewoźników, ochronie konsumentów, niewypłacalności organizatorów turystyki i innych problemach prawnych turystyki rozmawiano na Uniwersytecie Adam Mickiewicza w Poznaniu.

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań działające na Wydziale Prawa i Administracji UAM zorganizowało na początku Ogólnopolską konferencję prawa turystycznego “Prawne aspekty współczesnej turystyki”.
Tematyka konferencji obejmował następujące tematy:
Odszkodowania za zmarnowany urlop
Odpowiedzialność przewoźników kolejowych i lotniczych
Umowy zawierane z biurami podróży
Roszczenia pasażerów względem przewoźników i kolei

70 uczestników oraz 262 obserwatorów online mogło wysłuchać następujących wykładów:

prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki – „Przedmiot dobrowolnych ubezpieczeń turystycznych
– między wyobrażeniami nabywców a rzeczywistym zakresem ochrony” (UAM)
Radca Prawny Edyta Michalak – „Roszczenia pasażerów i odpowiedzialność z tego tytułu
przewoźników lotniczych oraz kolejowych” (MMM Legal)
dr hab. Hanna Zawistowska – „Ewolucja modelu prawnej ochrony konsumentów usług
turystycznych” (SGH)
dr hab. Małgorzata Polkowska – „Bezpieczeństwo latania a incydenty związane
z niezdyscyplinowanymi pasażerami. Prawo a praktyka.” (ASW)
dr inż. Paweł Małecki – „Opodatkowanie usług turystycznych podatkiem VAT” (KIDP)

Z kolei studenci – doktoranci poruszyli tematy:
Damian Kaczan – „Zmiana programu, terminu lub ceny imprezy turystycznej” (UMK)
Diana Szwejser – „Zakres odpowiedzialności prowadzących obiekty hotelowe za rzeczy
osób korzystających z jego usług – w jakich sytuacjach prowadzący nie będzie
odpowiadał za rzecz wniesioną?” (UWr)
Natalia Gronowska – „Ubezpieczenie bagażu podróżnego” (UAM)
Karolina Ziółkowska – „Problem przemienności drogi postępowania przed sądami
powszechnymi lub Prezesem ULC w sprawie roszczeń pasażerów” (UMK)
Żaneta Rzepczyk- „Odpowiedzialność odszkodowawcza przewoźników lotniczych –
studium przypadków i analiza orzecznictwa” (UAM)
Paweł Bury – „Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop – charakter i miejsce w systemie
odpowiedzialności odszkodowawczej” (UWr)
Hubert Zieliński – „Niewypłacalność organizatora turystyki a odpowiedzialność
odszkodowawcza Skarbu Państwa” (UAm).

Patronem medialnym wydarzenia był portal WaszaTurystyka.pl