Krakowska i wielkopolska branża wspólnie zwiedzały Brandenburgię

Uczestnicy study tour przed pałacem Cecilienhof w Poczdamie/fot. RM

Przedstawiciele małopolskiej i wielkopolskiej branży turystycznej, wykorzystując czas pomiędzy kończącymi się wakacjami a rozpoczynającym się sezonem jesiennych wycieczek, zorganizowali w dniach 2-4 września wyjazd blisko dwudziestu przedstawicieli branży turystycznej do Brandenburgii.

Korzystając z zaroszenia TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH, Krakowska Izba Turystyki oraz Wielkopolska Izba Turystyczna umożliwiły zrzeszonym w nich podmiotom nawiązanie nowych relacji biznesowych z partnerami z Niemiec.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzali Poczdam, Sprewald, Cottbus, Spremberg, Forst, poznając ich turystyczne walory i lokalną bazę hotelową, co w przyszłości zaowocuje zwiększeniem ruchu turystycznego w regionie Brandenburgii.

Jolanta Imbierska z Cottbus przedstawia uczestnikom plan parku/fot. RM

Rafał Marek – prezes Krakowskiej Izby Turystyki, powiedział: „Bardzo ważne jest aby, kontynuować działania sprzed pandemii, które pozwolą na szybkie odbudowanie potencjału firm działających w branży. Przez cały czas podejmujemy działania integrujące i staramy się wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu naszych firm członkowskich. Cieszę się, że rozpoczęliśmy współpracę operacyjną z Wielkopolską Izbą Turystyczną, której efekty widać choćby na tym przykładzie.

Dodatkowo w najbliższym czasie już 28 września będziemy mogli zaprosić branżę na kolejny lokalny study tour, tym razem po Krakowie tematycznie związanym z obchodami Roku Stanisława Lema. Więcej informacji można znaleźć na naszych stronach internetowych. Kilka dni wcześniej, dzięki życzliwości Wielkopolskiej Izby Turystycznej, nasi członkowie będą mieli możliwość prezentacji swojej oferty podczas MT Tour Salon w Poznaniu w dniach 24-26 września.”

Rafał Czaja – prezydent Wielkopolskie Izby Turystyki, dodał: „Tego typu wyjazdy uważam za bardzo cenne inicjatywy. Pozwalają one na nawiązywanie nowych kontaktów, wymianę doświadczeń, co w dłuższej perspektywie przekłada się na realizowane wspólnie przedsięwzięcia, nowe projekty, pozwala rozwijać i zacieśniać współpracę pomiędzy polską i zagraniczną branżą turystyczną”.

fot. RM

Krakowska Izba Turystyki powstała w1992 roku, aktualnie liczy stu siedemdziesięciu członków. W ubiegłym roku decyzją uczestników Walnego Zebrania przekształciła się w organizację ogólnopolską w celu podjęcia aktywnych działań na szczeblu centralnym.

Wielkopolska Izba Turystyczna działa od roku 1992, zrzeszając aktualnie ponad sześćdziesiąt podmiotów z branży turystycznej.

W ubiegłym roku obie izby były współinicjatorami powołania Polskiej Rady Turystyki, w strukturach której aktualnie współpracują dwadzieścia dwie organizacje turystyczne liczące ponad trzy i pół tysiąca podmiotów. Dzięki tak szerokiej reprezentacji PRT reprezentuje stanowisko swoich członków i podejmuje różnorodne działania w celu poprawy sytuacji całej branży turystycznej mierzącej się z kryzysem wywołanym pandemią.