Jubileuszowa edycja Gremium Ekspertów Turystyki już 6-8 grudnia 2022 w Łodzi

Trzydniowe wydarzenie odbędzie się w Łodzi w Hotelu Ambasador Premium. Spotkanie liderów będzie składało się z sesji plenarnych, panelowych oraz warsztatów. W tym roku uczestnicy podejmą rozważania dotyczące tematu: „Przyszłość Turystyki – Turystyka przyszłości”.

Jednym z głównych celów Gremium Ekspertów Turystyki jest podjęcie próby diagnozy stanu i określenia kierunków rozwoju sektora turystyki w Polsce z uwzględnieniem różnorodnych uwarunkowań, zarówno krajowych, jak i ogólnoświatowych. Poprzez stworzenie przestrzeni do wymiany myśli, dyskusji i integracji środowisk naukowych, samorządowych i biznesowych oraz wspólne wypracowywanie wniosków i rekomendacji na przyszłość.

Tematem przewodnim jubileuszowej edycji wydarzenia jest „Przyszłość Turystyki – Turystyka Przyszłości”, rozumiana w kontekście problemów i zmian społecznych świata na gruncie turystyki. W ramach prezentacji i dyskusji eksperckich omówiony zostanie kontekst ekonomiczny, społeczny, przestrzenny i planistyczno-decyzyjny, zgodnie z czteroma blokami tematycznymi: narzędzia finansowe odbudowy i rozwoju sektora turystyki, koncepcja wartości wspólnej – współpraca międzysektorowa w obszarze rozwoju turystyki, turystyka w kontekście obecnych i przyszłych aspektów dostępności, a także gospodarka turystyczna w polityce państwa polskiego.

Podczas wydarzenia poprowadzone będą również cztery bloki prezentacji i warsztatów plenerowych: blok naukowy ustalony przez radę naukową, forum JST-ROT/LOT razem można więcej, blok szkoleniowo-warsztatowy o uwarunkowaniach sektora turystyki oraz konferencja sektorowej rady ds. kompetencji turystyka.

Do uczestnictwa zachęcani są w szczególności przedsiębiorcy sektora turystyki i organizacje branżowe, przedstawiciele JST, przedstawiciele środowiska naukowego, działaczy branżowych oraz wszyscy zainteresowani udziałem w konferencji. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 października 2022 roku pod linkiem: http://www.gremium.forumturystyki.pl/zgloszenia/

O wydarzeniu

Gremium Ekspertów Turystyki to wydarzenie cykliczne, odbywające się od 2003 roku. Podczas konferencji prowadzone są panele, warsztaty, debaty, dyskusje kuluarowe dotyczące aktualnych wyzwań i problemów, z którymi zmaga się polska turystyka. Mają one prowadzić do rozwiązywania problemów i wyznaczania kierunku rozwoju polskiej gospodarki turystycznej.

Organizatorem wydarzenia jest Forum Turystyki Regionów, a gospodarzem naukowym Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Uniwersytetu Łódzkiego.

Tegorocznym gospodarzem metropolitarnym zostało Miasto Łódź i Łódzka Organizacja Turystyczna. Nad całością działań będzie czuwać gospodarz regionalny w postaci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal WaszaTurystyka.pl