Innowacje w światowej turystyce nagrodzone

UNWTO

Po raz czternasty Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) przyznała nagrody za najbardziej innowacyjne pomysły i projekty w światowej turystyce.

Prestiżowe nagrody wręczono 17 stycznia podczas targów FITUR. Jak twierdzi UNWTO, ich celem jest promowanie innowacyjności i jakości w turystyce, wyróżnianie wyjątkowych projektów, a także promowanie etyki. Do tej pory UNWTO wyróżniła ponad 70 instytucji, których działalność była zgodna z polityką i programem UNWTO.

Myślą o przyszłych pokoleniach

Nagrodę za innowacyjną strategię dla całego kraju, wdrożoną przez instytucją rządową, zgarnęli Portugalczycy (Turismo de Portugal). Ich narodowa organizacja turystyczna doceniona została za program TTT (Tourism training talent), ogólnokrajowe przedsięwzięcie mające na celu szkolenie nowych kadr w turystyce, w powiązaniu z narodową strategią dla tego sektora. 

UNWTO doceniło przede wszystkim wizjonerskie podejście koncentrujące się na przyszłych pokoleniach, a także wyraźne przyczynienie się projektu do podniesienia konkurencyjności Portugalii jako kierunku turystycznego.

Technologie w służbie turystycznej strategii

Hiszpanie zostali z kolei docenieni za innowacyjność w badaniach i technologii. Chodzi o wdrożony przez SEGITTUR projekt Smart Tourism System (STS). Zintegrowana platforma do pozyskiwania i zarządzania danymi o ruchu turystycznym pozwala zbierać informacje z wielu źródeł, analizować je i selekcjonować na potrzeby narodowej strategii turystycznej. STS dostarcza informacji niezbędnych dla podejmowania strategicznych decyzji na poziomie rządowym, regionalnym i w sektorze prywatnym.

W kategorii poświęconej innowacjom w badaniach i technologii trzecie miejsce zajęła Chorwacka Wspólnota Turystyczna z projektem e-visitor, który był prezentowany przez dyrektor Agnieszkę Puszczewicz na II Forum Promocji Turystycznej.

Chronić przyrodę dla turystyki

W kategorii dla prywatnych instytucji zwyciężył projekt ekoturystyczny z Indii prowadzony przez Mangalajodi Ecotourism trust. Chodzi o program ochrony wyjątkowego dziedzictwa przyrodniczego w połączeniu z ekoturystyką. 

UNWTO doceniła starania o ochronę enklawy dzikiej przyrody otaczającej wioskę Mangalajodi, położoną na bagnistym terenie w północno-wschodniej części Indii i będącej naturalnym siedliskiem ponad 200 gatunków ptaków. Oraz połączenie tego z turystyką w sposób niezagrażający przyrodzie.

Na rzecz lokalnej społeczności

Czwarta kategoria przyznawana jest dla innowacyjnych projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe. W 2017 roku według UNWTO najlepsi byli Indonezyjczycy z aplikacją rezerwacyjną Triponyu.com. Pozwala ona rezerwować wycieczki i atrakcje bezpośrednio u przedstawicieli społeczności zamieszkujących centralny rejon Jawy i Solo. 

Wyjątkowość projektu polega na tym, że turystami zajmują się mieszkańcy, którzy do tej pory nie byli zaangażowani w pracę w turystyce. UNWTO doceniło aplikację za wkład w rozwój rynku pracy, aktywizację lokalnej społeczności i ochronę dziedzictwa kulturowego.