IGHP – zarząd spotkał się dyrektorami regionów

archiwum IGHP

Tematem spotkania była długofalowa strategia rozwoju Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Hotelarze omówili bieżącą działalność Izby, podsumowali poszczególne spotkania regionalne z hotelarzami oraz wyznaczyli dalsze cele w kontekście pozyskiwania nowych członków, jak i dbania o potrzeby obecnych.
Obecnie 11 dyrektorów reprezentuje IGHP w wybranych regionach kraju. Dyrektorzy regionalni IGHP byli sukcesywnie mianowani przez ostatnie kilka miesięcy spośród członków przedstawicieli hoteli, które dołączyły do Izby. Do ich zadań należy m.in. budowanie relacji i integrowanie lokalnych hotelarzy. Dlatego właśnie od podsumowań spotkań dyrektorów regionalnych z hotelarzami rozpoczęło się warszawskie spotkanie, a omówione kwestie pozwoliły określić potrzeby hotelarzy z całego kraju i stały się istotną wskazówką do dalszych rozmów nt. strategii działań IGHP.

Podczas spotkania Zarząd Izby skupił się m.in. na przedstawieniu najbliższych działań IGHP związanych z pracami nad nowelizacją ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Kluczowymi tematami były też prawa autorskie i pokrewne, w tym obecny etap sprawy w poznańskim sądzie oraz prawa nadawcze. Zarząd przypomniał, że wynegocjowane przez Izbę stawki za prawa nadawcze są o połowę mniejsze od cen rynkowych. Hotelarze omówili również kwestie związane z sharing economy i jej wpływu na rynek usług hotelarskich, a także relacje z OTAs i tzw. wąskie klauzule, które ograniczają możliwość publikowania na stronach internetowych hoteli cen korzystniejszych od tych, stosowanych przez OTA. Barier prawnych w hotelarstwie jest sporo. Wśród najistotniejszych wymieniano potrzebę zmiany ustawy o zatrudnianiu obcokrajowców w kontekście ograniczeń wizowych dla pracowników spoza UE.

Nową formę wymiany myśli zapewniły warsztaty strategiczne. Hotelarze w dwóch grupach – z wieloletnim doświadczeniem oraz tzw. millenialsi – pracowali nad określeniem priorytetów dla IGHP na najbliższe lata. I nikt nie miał wątpliwości, jak ważne są szkolenia edukacyjne. Ich organizacja będzie nowym wyzwaniem dla Izby, a jedno z pierwszych z pewnością będzie na temat RODO – unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które wejdzie w życie w maju 2018 roku. Nowe przepisy będą dotyczyć wszystkich podmiotów, które na terenie UE przetwarzają dane w sposób zautomatyzowany, czyli też hoteli. Ale to nie wszystko. Izba ma plany, by zintensyfikować współpracę ze szkołami hotelarskimi tak, by dopasować kompetencje przyszłych pracowników branży do jej realnych potrzeb. Pojawił się też temat wprowadzenia, rekomendowanej przez Izbę, kategoryzacji hoteli HSU.

Ważnym celem i punktem dyskusji okazało się także wypracowanie skutecznej komunikacji z hotelarzami w całym kraju. Dlatego postanowiono, że Newsletter IGHP, który do tej pory dostępny był tylko dla członków, będzie dystrybuowany do każdego hotelarza, który wpisze się na listę subskrybentów na stronie internetowej. Również sama strona będzie zupełnie inna. Prace nad nowym projektem witryny internetowej Izby są już bardzo zaawansowane, a dyrektorzy regionalni mogli zobaczyć i ocenić jej wersję testową.

Na koniec uczestnicy spotkania zdecydowali, że II Forum Hotelarzy IGHP odbędzie się w listopadzie tego roku, a jego głównymi tematami będą ważne aspekty bezpieczeństwa w hotelach.

Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP, powiedział: “Nasze spotkanie jest kolejnym ogniwem prac, które mają doprowadzić do ostatecznego projektu strategii rozwoju IGHP jako silnej organizacji, która efektywnie działa na rzecz środowiska hotelarskiego w Polsce.”