Grupa Air France KLM redukuje liczbę lotów o 90 proc.

KLM i Air FRance redukuja liczbę rejsów o 90 proc.
Grupa Air France KLM uziemia większość floty/fot.archiwum Air France KLM

Grupa AIR FRANCE KLM zredukuje liczbę oferowanych miejsc (ASK- available seat kilometers) potencjalnie o 70 – 90 proc. Air France uziemi całą flotę Airbusa 380, a KLM całą flotę Boeinga 747.

Grupa AIR FRANCE KLM podjęła już szereg zdecydowanych działań w celu zabezpieczenia swoich przepływów pieniężnych:

• Wprowadzono dodatkowe oszczędności, które wygenerują 200 mln euro w 2020 r ;
• Zrewidowano plan inwestycji o 350 mln euro, do którego zostaną dodane oszczędności wynikające z zmniejszonej skali prac konserwacyjnych ;
• Air France i KLM będą konsultować się z wybraną reprezentacją pracowników w sprawie kroków, które należy jeszcze podjąć w związku z oczekiwanym spadkiem aktywności, w tym projektu wdrożenia działalności częściowej ;
• W ubiegłym tygodniu Grupa AIR FRANCE KLM zaciągnęła kredyt odnawialny na łączną kwotę 1,1 miliarda euro, a KLM zaciągnął kredyt odnawialny na łączną kwotę 665 milionów euro. Na dzień 12 marca b.r. Grupa i jej spółki zależne dysponowały kwotą 6 miliardów euro w gotówce i ekwiwalentach.

Grupa Air France KLM w ubiegłym roku mocno rozwinęła swoją działalność. Między innymi w sezonie zimowym wprowadziła nowe kierunki: Las Vegas, Boston, Liberia, Quito, Bengaluru i Seszele

Trudna sytuacja

Już 13 marca Grupa Air France KLM zmodyfikowała ofertę lotów do Stanów Zjednoczonych.

Grupa prognozuje znaczne pogorszenie swojej sytuacji finansowej, w porównaniu z perspektywami przedstawionymi podczas publikacji jej rocznych wyników. Szacuje się, że spadek przychodów z działalności pasażerskiej wynikający ze zmniejszenia oferowania, zostanie zrekompensowany jedynie o około 50 proc. przez spadek kosztów zmiennych przed wprowadzeniem kroków oszczędnościowych.