Dzierżawca „Litwora”: przejęcie hotelu było bezprawne

archiwum Grupy TRIP

Hotel „Litwor” w Zakopanem został zamknięty do odwołania. Właściciel i dzierżawca będą się sądzić.

O zamknięciu hotelu „Litwor” w Zakopanem” i wyproszeniu setki gości pisaliśmy w tekście “Zakopiański hotel „Litwor” zamknięty do odwołania“. Dzisiaj otrzymaliśmy pismo od aktualnego dzierżawcy hotelu „Litwor”. Nie zmienia ono sytuacji – hotel będzie wciąż zamknięty – stanowi tylko wyjaśnienie sprawy z drugiej strony sporu.Oto treśc listu:

Aktualny dzierżawca hotelu „Litwor” w Zakopanem (ul. Krupówki 40, 34-500 Zakopane) – Spółka Centrum Kongresowe Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525366 niniejszym oświadcza, że przejęcie hotelu Litwor przez jego aktualnego właściciela  – Spółkę Modrzejewski i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem nr KRS 0000296962, które nastąpiło przy użyciu siły w nocy z 29/30.07.2017 r. było aktem całkowicie bezprawnym i naruszającym dobro zarówno aktualnego dzierżawcy hotelu, jak i ponad 100 gości w tym czasie wypoczywających w hotelu Litwor.

Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem z dnia 4 lipca 2017 r. oraz decyzja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem z dnia 19 lipca 2017 r. (znak sprawy PZ.5581.103.2017) nakazuje wprowadzenie usprawnień oraz dostosowanie obiektu do wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego w terminie do dnia 30.11.2017 r. i w żaden sposób nie stwierdza i nie nakazuje natychmiastowego zaprzestania użytkowania hotelu.

Jednocześnie dzierżawca pragnie podkreślić, że w hotelu Litwor sukcesywnie prowadzono działania mające na celu wprowadzenie postanowień Małopolskiego Komendandanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i nie istniały żadne przesłanki, mogące budzić wątpliwość, czy dzierżawca w wyznaczonym terminie dokona wszystkich niezbędnych prac. W związku z powyższym przejęcie hotelu Litwor było aktem całkowicie bezprawnym i w związku z naruszeniami jakich dopuściła się Spółka Modrzejewski i Wspólnicy sprawa trafiła na drogę postępowania sądowego.

Bezprawne było również wypowiedzenie umowy dzierżawy hotelu Litwor, dlatego w dniu 27 lipca 2017 roku Spółka Centrum Kongresowe Plus roku złożyła pozew przeciwko Spółce Modrzejewski i Wspólnicy o ustalenie jego bezskuteczności. Podkreślamy, że Spółka Modrzejewski i Wspólnicy nie miała żadnych podstaw prawnych ani decyzji sądowej uprawniających ją do wtargnięcia i przejęcia hotelu Litwor.

W imieniu całego zespołu Hotelu Litwor z wielką przykrością informujemy,  że od dnia 30 lipca 2017 hotel Litwor, z przyczyn całkowicie niezawinionych przez prowadzących, został zamknięty do odwołania. Obiekt nie został zamknięty decyzją administracyjną ani decyzją Straży Pożarnej. Przepraszamy wszystkich, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia hotelu Litwor, oraz tych z Państwa, których w najbliższym czasie nie będziemy mogli gościć. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli Państwu zrekompensować te niedogodności.