O co chodzi w akcji "za pół ceny"
Zbliżają się dziesiąta rocznica pierwszej akcji „Poznań za pół ceny”. O tym, jak się rozwinęła, co dała miastu i jak jest kopiowana przez innych rozmawiamy z jej twórcą, Janem Mazurczakiem.
Czytaj więcej...
Smaki Europy we Wrocławiu
archiwum UM Wrocław Słoneczna pogoda, wakacje na horyzoncie i wiosna w pełni – to najlepszy czas na imprezy plenerowe. A mało która może konkurować z „Europą na widelcu” – festiwalem, który rozpocznie się wkrótce we Wrocławiu.
Czytaj więcej...
Best Reisen: tania ezgotyka
Best Reisen Group udowadnia, że dzięki nowej strategii produktowej wyjazdy do dalekich krajów nie muszą być drogie.
Czytaj więcej...
Sri Lanka liczy na Polaków
MM Polska jest dla Sri Lanki dość szybko rosnącym rynkiem turystyki przyjazdowej. W Warszawie po raz drugi zagościł roadshow zorganizowany przez Organizację Turystyczną Sri Lanki.
Czytaj więcej...
"Tezy Fedyka" o promocji turystyki
Większa elastyczność, wyeliminowanie dublowania działań i wyraźne określenie wskaźników oraz odpowiedzialności za prowadzone działania – to niektóre z potrzeb naprawy polskiego systemu zarządzania promocją turystyczną.
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • O co chodzi w akcji "za pół ceny"
  • Smaki Europy we Wrocławiu
  • Best Reisen: tania ezgotyka
  • Sri Lanka liczy na Polaków
  • "Tezy Fedyka" o promocji turystyki

Reklama

Reklama

poniedziałek, 19 luty 2018 13:34

Sprzedajesz ubezpieczenia? Pilnuj limitów

Napisane przez
prezes PIT Paweł Niewiadomski prezes PIT Paweł Niewiadomski archiwum PIT

Za kilka miesięcy (1 października) zacznie obowiązywać nowa Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. O to, co się zmieni z punktu widzenia agentów, którzy prowadzą sprzedaż ubezpieczeń dla turystów zapytaliśmy prezesa PIT Pawła Niewiadomskiego. 

 Co wprowadzenie nowej Ustawy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oznacza dla agentów turystycznych?

Należy przede wszystkim podkreślić, że nowa ustawa o dystrybucji ubezpieczeń nie wnosi wielkich zmian w działalność agentów turystycznych, m.in. dzięki aktywności Polskiej Izby Turystyki, która w toku prac legislacyjnych, zarówno na szczeblu unijnym, jak i w czasie transpozycji Dyrektywy do polskich przepisów, starała się wprowadzić zapisy najbardziej korzystne dla branży turystycznej. 

W art. 2 uwzględniono i wyłączono spod przepisów ustawy przedsiębiorców, dla których dystrybucja ubezpieczeń stanowi działalność dodatkową (jest uzupełnieniem dostarczanych przez dostawcę towarów lub świadczonych usług), a tak jest zazwyczaj w  przypadku agentów turystycznych. Wyłączenie to dotyczy ich wtedy, gdy nie zostaną przekroczone wyznaczone przez ustawę limity dotyczące wysokości składki należnej z tytułu umowy ubezpieczenia.

Jak należy rozumieć przewidziane wyłączenia w kontekście najpopularniejszych ubezpieczeń kupowanych przez turystów? Czy dalej można - bez konieczności spełniania ustawowych wymogów - sprzedawać turystom ubezpieczenia od KL i NNW?

Oznacza to, że nie ma przeszkód, aby agent w dalszym ciągu zajmował się sprzedażą ubezpieczeń związanych z usługami turystycznymi: obowiązkowych – KL i NNW w przypadku imprez zagranicznych oraz dobrowolnych (np. rezygnacja z imprezy, ubezpieczenie bagażu), o ile spełnia warunki wyłączenia zawarte we wspomnianym wcześniej art. 2.

Jak ustawa ta ma się do sytuacji, gdy agent turystyczny prowadzi sprzedaż na postawie umowy z touroperatorem, a nie z ubezpieczycielem?

Jak podkreślają ubezpieczyciele, główny ciężar wprowadzenia nowych regulacji spadnie na ich barki, natomiast w procesie samej sprzedaży i obowiązkach agentów turystycznych niewiele się zmieni. Najbardziej istotne zmiany dotyczą procesu prowadzenia dokumentacji i obowiązku badania potrzeb klientów. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku gdy agent sprzedaje ubezpieczenia na podstawie umowy zawartej z touroperatorem, agent jest jedynie pośrednikiem i nie może zawierać umowy w imieniu i na rzecz organizatora turystyki. Wynika to z faktu, że ustawa nie przewiduje istnienia subagencji, czyli dalszego przekazywania pełnomocnictw do dystrybuowania ubezpieczeń.