Co ma piernik do turystyki?
Jednym z gości III Forum Promocji Turystycznej będzie Andrzej Olszewski, twórca Żywego Muzeum Piernika. Opowie o tym, jak stworzyć produkt, który sam w sobie stanowi promocję dla miasta.
Czytaj więcej...
Promocja turystyki - co poszło źle
Trudno dziś uwierzyć w to, że na początku wieku na naszych rozwiązaniach w zarządzaniu promocją turystyczną wzorowały się inne kraje. Co poszło nie tak - dowiemy się na III Forum Promocji Turystycznej
Czytaj więcej...
Wiceprezydent Wrocławia na Forum
Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia będzie gościem III Forum Promocji Turystycznej, które odbędzie 19 kwietnia we Wrocławiu.
Czytaj więcej...
Warszawa czarterem z Radomia
Prezes PPL powiedział, że Lotnisko w Radomiu rekomendowane jako komplementarne dla Lotniska Chopina – podała PAP.
Czytaj więcej...
Naprawa zarządzania promocją
archiwum prywatne Ile wiemy o tym, na czym polega system zarządzania promocją turystyczną? Jakich reform oczekuje środowisko? I jak wyglądają propozycje zmian, opracowane przez Wojciecha Fedyka?
Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Co ma piernik do turystyki?
  • Promocja turystyki - co poszło źle
  • Wiceprezydent Wrocławia na Forum
  • Warszawa czarterem z Radomia
  • Naprawa zarządzania promocją

Reklama

Reklama

piątek, 04 wrzesień 2015 14:25

PIT odpowiada na Białą Księgę ustawy o usługach turystycznych

Napisane przez AG

W komentarzu do najistotniejszego punktu Białej Księgi, Polska izba Turystyki stwierdza: system zabezpieczeń finansowych wymaga gruntownych zmian.

Jak pisaliśmy w WaszejTurystyce.pl (patrz: MSiT – tylko Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), podsekretarz stanu ds. turystyki w MSiT, Tomasz Jędrzejczak wysłał do konsultacji przedstawicielom branży turystycznej tzw. Białą Księgę ustawy o usługach turystycznych. Pismo z nią oraz tekstem projektu dyrektywy unijnej otrzymały wszystkie urzędy marszałkowskie oraz 53 adresatów z branży turystycznej. Adresaci zostali poproszeni o przesłanie odpowiedzi na zadane w Księdze pytania i uwag do 3 września.

MSiT istotne sprawy i pytania zmieścił na 54 stronach (pozostałe 84 to w zasadzie długi wstęp). Niewiele mniej stron zajęły odpowiedzi Polskiej Izby Turystyki na pytania MSiT zawarte w Białej Księdze. Odpowiedzi te zostały udzielone po zakończeniu przez PIT konsultacji społecznych. Możliwość wypowiedzi mieli członkowie PIT. Jak się dowiedzieliśmy odpowiedzi były także uzgadniane z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Agentów Turystycznych oraz Polskim Związkiem Organizatorów Turystyki, stanowią więc w większości spraw wspólny głos dużej części polskiej branży turystycznej.

Jak wspominaliśmy, rozdziały II, III, IV i VI dyrektywy UE, to mają one charakter maksymalnej harmonizacji a więc nie można w Polsce wprowadzić innych przepisów (ani łagodniejszych ani ostrzejszych).

PIT udzieliła odpowiedzi na wszystkie pytania MSiT, ale najważniejsze wydaje się pytanie nr 8 Jaka jest Państwa opinia na temat regulacji zawartych w art. 15? Czy obecne formy zabezpieczeń finansowych dla organizatorów będą adekwatne w przypadku imprez dynamicznych (click-through)? Czy w Państwa opinii niezbędne jest stworzenie II filaru zabezpieczeń w formie funduszu gwarancyjnego np. umiejscowionego w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym lub w formie samodzielnego podmiotu?

Polska Izba Turystyki odpowiedziała m.in. PIT jest zdania że w porównaniu do analogicznej regulacji w dyrektywie 90/314, nowa regulacja jest bardziej szczegółowa i bogatsza."

Natomiast co do tego czy „obecne formy zabezpieczeń finansowych dla organizatorów będą adekwatne w przypadku imprez dynamicznych (click-through)", Izba Izba podtrzymuje wielokrotnie wyrażane stanowisko, że obecne formy zabezpieczeń finansowych w polskim prawie nie są adekwatne dla obecnych imprez turystycznych. W konsekwencji formy te nie mogą być adekwatne i dla imprez dynamicznych (click-through).

W kwestii, czy „niezbędne jest stworzenie II filaru zabezpieczeń w formie funduszu gwarancyjnego np. umiejscowionego w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym lub w formie samodzielnego podmiotu", PIT podtrzymała stanowisko, że w roku 2010 dokonano implementacji artykułu 7 dyrektywy 90/314 w sposób nieprawidłowy i konieczne jest – tak na gruncie tej dyrektywy jak i projektowanej, nowej dyrektywy, stworzenie takiego systemu zabezpieczeń, aby niepokryte gwarancją ubezpieczeniową/bankową szkody turystyczne w wypadku niewypłacalności organizatora zostały pokryte z innego niż gwarancja źródła. Chyba, że stworzony zostanie taki system zabezpieczeń finansowych i kontroli, który zapewni, że posiadana przez organizatora gwarancja będzie wystarczająca na pokrycie wszystkich możliwych do powstania szkód turystycznych u konkretnego organizatora w razie jego upadłości.

PIT uważa, że system zabezpieczeń finansowych wymaga gruntownych zmian i przytacza w opowiedziach na pytania MSiT argumenty za tym.

Polska Izba Turystyki zajmuje również stanowisko, że niezależnie jaki kształt nadany zostanie dwufilarowemu systemowi zabezpieczeń, sprawą niezwykle ważną jest wprowadzenie ustawowej gwarancji, iż:
1 – wraz ze wzrostem puli środków w II filarze ten filar przejmować będzie również zadania obecnego I filaru, czyli zabezpieczeń w postaci gwarancji ubezpieczeniowych/bankowych, co powinno w pierwszym rzędzie skutkować obniżaniem kwot gwarancji wymaganych rozporządzeniem ministra Finansów,
2 – w II filarze funkcjonował będzie stosowany z powodzeniem i pożytkiem dla klientów w ubezpieczeniach komunikacyjnych mechanizm, że „bezszkodowa" działalność organizatora skutkować będzie odpowiednim zmniejszeniem składek, które wpłaca do II filaru.

Wszystkie odpowiedzi Polskiej Izby Turystyki można przeczytać tutaj: Stanowisko PIT w sprawie Białej Księgi Ustawy o usługach turystycznych