PIT odpowiada na Białą Księgę ustawy o usługach turystycznych

W komentarzu do najistotniejszego punktu Białej Księgi, Polska izba Turystyki stwierdza: system…


MM
Rząd – turystyka to ważna rzecz

We wtorek rząd zdecydował o realizacji przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,…


MSiT – tylko Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

  Pierwsza lektura „sławnej" Białej Księgi MSiT, przygotowywanej już od co najmniej dwóch lat nieco…


AG
Minister Jędrzejczak – PIT stoi na straży wysokich standardów

Goszczący na Kongresie Polskiej Izby Turystyki, podsekretarz stanu w MSiT Tomasz Jędrzejczak,…