Rząd – turystyka to ważna rzecz

MM

We wtorek rząd zdecydował o realizacji przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, „Programu rozwoju turystyki do 2020 roku”. Jest to program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Rozwoju „Dynamiczna Polska 2020″, przyjętej przez rząd w styczniu 2015 r. Centrum Informacyjne Rządu podkreśliło: „Turystyka jest ważną częścią gospodarki Polski, dlatego wymaga dalszego rozwoju. W tej branży jest duży potencjał. Od kilku lat udział gospodarki turystycznej w PKB utrzymuje się na poziomie 5–6 proc., z liczbą zatrudnionych szacowaną na ok. 760 tys. osób, czyli 4,7 proc. ogółu pracujących. Przy czym ok. 170 – 200 tys. zatrudnionych jest w usługach gastronomicznych i związanych z zakwaterowaniem. Wpływy z przyjazdu do Polski cudzoziemców sięgają rocznie 9 – 10 mld euro, z czego około połowa pochodzi z przyjazdów turystów zagranicznych.”

Tomasz Jędrzejczak, podsekretarz stanu w MSiT odpowiedzialny za turystykę w rozmowie z WasząTurystyką.pl, ocenił: „Cieszę się, że uchwała o programie rozwoju turystyki przeszła praktycznie bez oporów. Że pani premier tak dużo i z atencją mówiła o turystyce i jej znaczeniu, co nie zdarzało się jej poprzednikowi. To pokazuje, że lobbing proturystyczny w rządzie działa.

Ważne jest, że o turystyce się coraz więcej się mówi i coraz więcej robi dla niej. Program przyjęty przez rząd ważny jest choćby w kontekście tego, ze turystyka nie znalazła się wśród dziedzin dofinansowanych przez Unię Europejską a program pozwalana szukanie pieniędzy na rozwój i promocję turystyki w innych obszarach. Dobrze się złożyło, ze program ten przyjęto w Krakowie, mieście tak ważnym dla naszej turystyki, stolicy jednego z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów Polski.

Co do realizacji, to ważnymi zadaniami będzie rozwój turystyki spa i wellness, turystyki wiejskiej i agroturystyki. W tych dwóch ostatnich bardzo ważną rzeczą będzie rozwój informacji i promocji online. Chcemy jeszcze bardziej rozwijać turystykę kulturową. We wrześniu chciałbym doprowadzić do spotkania na temat turystyki city break. Chcę jeszcze bardziej uzmysłowić, ze w Europie to coraz częściej nie jest sama weekendowa wizyta w wielkim mieście. To także dwa, trzy dni zwiedzania okolic. Na przykład odwiedzamy Kraków a potem jedziemy do Wieliczki, Zakopanego. W tym sektorze wiele do zrobienia jest na przykład w Warszawie. Potrzebna jest ścisła współpraca stolicy z mniejszymi ośrodkami Mazowsza, z agroturystyką.”

Głównym celem programu przygotowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i przyjętego przez rząd jest wzmocnienie rozwoju konkurencyjnej i innowacyjnej turystyki przez wspieranie przedsiębiorstw, instytucji, organizacji i inicjatyw sektora turystyki z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji czterech celów operacyjnych:
· rozwój innowacyjności, atrakcyjności, jakości usług i produktów turystycznych, jako czynnika konkurencyjnej gospodarki;
· wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze turystyki oraz zwiększenie kompetencji kadr;
· promocja priorytetowych obszarów turystycznych kraju i regionów oraz specjalizacji gospodarczych opartych na turystyce;
· zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni dla rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

W ramach celów operacyjnych będą realizowane m.in. następujące zadania:
· wspieranie innowacji oraz ekoinnowacji w turystyce i usługach turystycznych,
· wspieranie rozwoju systemów certyfikacji i zarządzania jakością w sektorze turystyki,
· wspieranie klasteringu i powiązań kooperacyjnych oraz partnestwa w regionach i kraju,
· podnoszenie jakości technologicznej e-systemów informacji i usług oraz nowoczesnych systemów gospodarki elektronicznej dla rozwoju turystyki,