Biura podróży – tylko Maroko tańsze niż przed rokiem

AG

Oferty z najpopularniejszych kierunków wciąż są w biurach podróży dużo droższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się m.in. gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszego pełny tydzień września, czyli 4-10 września 2017 roku.

Ponieważ imprezy z wylotami w tygodniu 4-10 września są już imprezami last minute, to dość wysoki stopień wyprzedania wycieczek spowodował zmniejszenie liczby dostępnych ofert i dlatego bieżące porównania, zwłaszcza na niektórych bardzo popularnych obecnie kierunkach mogą nie być tak adekwatne jak miało miejsce w okresach, gdy dostępna była pełna liczba ofert, a liczba porównywanych hoteli w porównaniu z obecnym zestawieniem była o około 30 procent większa.
W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczek na pierwszy pełny tydzień września odnotowała kolejny niewielki spadek o 13 złotych, czyli taki sam jak przed tygodniem. Największe zniżki średnich cen zanotowano tym razem na Malcie, Lanzarote i Cyprze – o odpowiednio 255, 233 i 175 złotych, a największe zwyżki wystąpiły w Portugalii – o 253 złote i na kierunkach tureckich – w Turcji Egejskiej i na Tureckiej Riwierze – o średnio 205 i 94 złote. Przed miesiącem (21 lipca), przy takim samym wyprzedzeniu wobec dat wylotów dla pierwszego tygodnia sierpnia, średnie ceny nie spadały, a wzrastały o 11 złotych, a przed rokiem o tej samej porze wzrost wyniósł 42 złote.

 Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia września 2017 wskazuje, że obecna różnica średnich cen wobec tego samego okresu wyniosła 131 złotych, a zatem była znacząco niższa niż przy takim samym wyprzedzeniu wobec dat wylotów dla pierwszego tygodnia sierpnia, gdy wyniosła 311 złotych. W tym samym okresie w ubiegłym sezonie różnica ta również była dodatnia i wyniosła + 85 złotych.
Jak wynika z zestawienia, wyższe w poprzednich materiałach ceny wycieczek wobec sezonu poprzedniego dla wyjazdów w okresie szczytu wakacji powtarzają się również dla wylotów w pierwszym tygodniu września, choć ich skala nie jest już tak znaczna. Wyższe niż przed rokiem ceny mogą być jeszcze w jakiejś, choć stopniowo zmniejszającej się skali, skutkiem generalnie zwiększonego popytu na wyjazdy zagraniczne. Nie towarzyszy mu jednak adekwatnie zwiększona w tym sezonie podaż wycieczek co skutkuje znacznym stopniem wyprzedania najbardziej poszukiwanych ofert na części kierunków w wiodących biurach podróży.
Inna przyczyną może być oddziaływanie czynników o charakterze kosztowym wpływające na ceny wycieczek. Działają one teraz wprawdzie w rozbieżnych kierunkach, ale wpływ zmian cen paliwa lotniczego na wzrost ich cen jest większy niż zmian kursów głównych walut na ich spadek. Te pierwsze stały się istotnie wyższe i wynosiły 2,24 zł/litr wobec 2,02 zł/litr przed rokiem, czyli wzrosły o prawie 11 procent (przed tygodniem było to 15 procent), a jednocześnie złoty w relacji rok do roku umocnił się wobec amerykańskiego dolara i euro średnio tylko o niecałe 1,5 procent. Oba te czynniki traktowane łącznie generują teraz wspólny wpływ na wzrost kosztów w kierunku zwyżek średnich cen imprez turystycznych w przybliżeniu w granicach o około 40 złotych.
Sytuację w zakresie zmian cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka.

Spośród najważniejszych kierunków pozycję lidera wzrostu cen rok do roku nadal zajmuje Turcja, gdzie średnie ceny przewyższały ubiegłoroczne o 422 złote (poprzednio o 262 złote). W adekwatnej sytuacji przed miesiącem różnica ta była mniejsza i wynosiła 402 złote. Ceny wycieczek na tym kierunku od połowy czerwca wykazywały wyraźną tendencję wzrostową i od początku lipca kierunek ten był już liderem wzrostu cen wobec poprzedniego sezonu, a wcześniej była nim przeważnie Grecja. Z jednej strony naszym turystom nie przeszkadza specyficzna polityka wewnętrzna prowadzona przez tureckiego prezydenta, a z drugiej doceniają wysoką jakość hoteli oraz serwisu w tym kraju, zwłaszcza w odniesieniu do wyjazdów rodzinnych. Czynnikiem obniżającym sprzedaż wycieczek do Turcji jest niedobór ofert na tym kierunku, co przyczynia się do tego, że ceny wycieczek są już na tle kierunków konkurencyjnych dość wygórowane. W ostatnich miesiącach marże na imprezach do Turcji stały się bardzo wysokie, a organizatorzy, którzy postawili w tym sezonie na istotny wzrost oferty do tego kraju (np. Itaka) mogą cieszyć się z trafnego posunięcia biznesowego.

Pozycję wicelidera w kategorii wzrostów cen wycieczek rok do roku zajmowała Grecja, w której ceny były wyższe o średnio 188 złotych (poprzednio były wyższe o 222 złote), podczas gdy w adekwatnej sytuacji przed miesiącem były one wyższe o 341 złotych. Największy wzrost średnich cen imprez zanotowano na Krecie – o 358 złotych, zbliżony do greckiej średniej na Kos, Zakintos, Rodos i Korfu – o odpowiednio 265, 232, 205 i 174 złote, a już tradycyjnie w tym sezonie niższe były ceny na relatywnie drogim przed rokiem Chalkidiki – tym razem o 405 złotych.

Na trzeciej pozycji znalazła się Bułgaria, w której ceny na skutek bardzo dobrego popytu w ostatnich trzech miesiącach, zwłaszcza ze strony słabiej sytuowanych klientów z tzw. Polski B, systematycznie wspinały się na poziomy coraz wyraźniej wyższe niż przed rokiem, ale wraz ze zbliżaniem się do końca wakacji popyt nieco słabnie, a ceny wytracają poprzednią dynamikę wzrostową. Tym razem różnica cen rok do roku wyniosła 99 złotych (poprzednio o 178 złotych), a w adekwatnej sytuacji przed miesiącem była ona na nieco wyższym poziomie 120 złotych. Dodatniej dynamice zmian cen sprzyja większa niż zwykle różnica średnich cen wycieczek pomiędzy Bułgarią oraz głównym konkurentem do względów turystów z tego obszaru, czyli Turcją.

Na czwartej pozycji wśród najważniejszych kierunków w kategorii wzrostów cen rok do roku znalazły się Wyspy Kanaryjskie, na których były one ostatnio nawet kosmetycznie, czyli o 2 złote niższe, podczas gdy w poprzednim zestawieniu były wyższe o 255 złotych, a w adekwatnej sytuacji przed miesiącem były wyższe o 286 złotych. Dodatni wpływ na różnicę cen rok do roku wywierały ceny na Fuerteventurze i Teneryfie, które wzrastały o 121 i 47 złotych, zaś kierunkami zniżkujących cen były wyspy Gran Canaria i Lanzarote, gdzie średnie spadki wyniosły 98 i 76 złotych.

Na ostatniej (piątej) pozycji na liście zmian cen rok do roku już od końca maja (wcześniej bywała na niej Bułgaria) nadal pozostaje Egipt, gdzie poziom średnich cen był o 73 złote niższy niż przed rokiem – poprzednio był niższy o 158 złotych, a w adekwatnej sytuacji przed miesiącem był niższy o 165 złotych. Sytuacja taka nadal jest skutkiem konsekwentnie niższych rok do roku średnich cen na największym kierunku egipskim, czyli w Hurghadzie – o 206 złotych, podczas gdy ceny w Marsa Alam i na Synaju były minimalnie wyższe – o 23 i 2 złote. Perspektywom popytu na wyjazdy do Egiptu powinny pomagać relatywnie wysokie ceny w Turcji i stopniowo zbliżający się koniec sezonu w Bułgarii, a wpływ niedawnego ataku nożownika na plaży w Hurghadzie powinien zanikać. Marże w Egipcie są już zdecydowanie mniej korzystne niż w okresie first minute, ale pozwalają jeszcze biurom na realizowanie pewnych dostosowań cen w zależności od kształtowania się relacji popytu do podaży, aczkolwiek możliwości w tym zakresie są już na wyczerpaniu.

Z mniejszych kierunków największe wyraźnie największe dodatnie różnice cen rok do roku zanotowały dla wrześniowych wyjazdów dość tanie o tej porze w ubiegłym sezonie Tunezja i Cypr – o 431 i 258 złotych, mniejszy wzrost cen wycieczek dotyczył Majorki i Malty i Portugalii – o 164, 123 i 22 złote, a nieco spadły ceny wycieczek do Maroka – o średnio 37 złotych.

Porównania zmian cen rok do roku u głównych organizatorów turystyki wskazują, że oferty o niższych cenach były w ostatnim tygodniu przedstawiane przez biura Coral Travel Wezyr i Exim Tours, w których ceny były średnio o około 120 złotych niższe niż przed rokiem, ale ich oferty była w poprzednim sezonie o tej porze dość kosztowne. Wzrost cen, ale niższy od średniej (teraz jest to 131 złotych) prezentuje oferta biura Grecos Holiday – o około 95 złotych, a wyższy o około 180 złotych biuro Itaka przy czym trzeba zaznaczyć, że wzrost cen u obu tych organizatorów był wyraźnie najmniejszy, jeżeli weźmiemy pod uwagę okres ostatnich dwóch sezonów łącznie. W pozostałych dużych biurach roczne zwyżki średnich cen w większym stopniu przekraczały przeciętną i mieściły się w granicach 206-332 złote.
W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach (w tym sezonie dołączyły Malta i Albania) i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycji lidera w tym sezonie nadal pozostaje biuro Itaka z liczbą 25 najbardziej atrakcyjnych ofert (poprzednio 26 takich ofert) wyprzedzając biura Coral Travel Wezyr i TUI Poland (po 15 takich ofert).
Spośród mniejszych organizatorów wysoką liczbę atrakcyjnych cenowo propozycji oferują obecnie biura Net Holiday z liczbą 17 ofert oraz Sun & Fun – 9 takich ofert.