Biura podróży – Turcja dużo droższa niż przed rokiem

AG

Średnia cena imprezy wakacyjnej w Turcji sprzedawanej w biurach podróży w Turcji jest o 380 złotych wyższa niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Analiza can imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA,obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 7-13 sierpnia 2017 roku. Obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 294 złote i był to największy wzrost cen rok do roku w tym sezonie. Przed rokiem tej samej porze średnia różnica cen rok do roku była nieznaczna i wynosiła minus 2 złote.

Konsekwentnie znacznie wyższe ceny wycieczek w tym sezonie mogą być po części skutkiem nadal niezłego popytu bazującego na niewygasłym jeszcze wpływie dynamicznie rosnących w poprzednich miesiącach dochodów gospodarstw domowych, jak również – w coraz większym stopniu – znacznego stopnia wyprzedania i rosnącego niedoboru najbardziej poszukiwanych ofert na części kierunków w wiodących biurach podróży. W kierunku zniżek cen działają – przynajmniej teoretycznie – istotne czynniki wpływające na koszty wycieczek takie jak ceny paliwa lotniczego i kursy głównych walut. Te pierwsze są teraz wprawdzie na tym samym poziomie jak przed rokiem (2,17 zł/litr), ale przez ostatnich 5 tygodni były one niższe o 4, 4,5; 3,7; 4,5 i 2 procent, a więc powinien jeszcze działać typowy w takim przypadku efekt bezwładności. Dla porównania jak bardzo spadły ceny paliwa w relacji z sezonami 2015, 2014 i 2013 przypominamy że wynosiły one wtedy odpowiednio 2,46 i 3,09 i 3,36 zł/litr. Bardziej wyraźnie w kierunku obniżek średnich cen wycieczek działa silniejszy złoty, bowiem w relacji rok do roku umocnił się on wobec amerykańskiego dolara i euro o średnio nieco ponad 5 procent. Łączny wpływ cen paliw i kursów walut wywiera od strony kosztowej wpływ w kierunku zniżki średnich cen imprez turystycznych w przybliżeniu w granicach około 100 – 110 złotych.

Spośród najważniejszych kierunków po nieco niespodziewanym przeskoczeniu przed dwoma tygodniami z trzeciego miejsca na pozycję lidera nadal pozostała nim Turcja, gdzie średnie ceny przewyższały ubiegłoroczne o 380 złotych. Ceny wycieczek do Turcji, a zwłaszcza do wykazującej przez dłuższy czas słabsze zainteresowanie turystów Turcji Egejskiej, wykazują od dobrych kilku tygodni widoczną tendencję do silnego wzrostu, który jednakże coraz bardziej utrudnia konkurencję z wykazującą ostatnio wyraźny powrót do łask turystów Bułgarią oraz taniejącymi kierunkami egipskimi. Niemniej jednak perspektywy popytu na wyjazdy do Turcji nadal są korzystne, gdyż rodakom nie przeszkadza specyficzna polityka wewnętrzna prowadzona przez tureckiego prezydenta, natomiast wyraźnie doceniają wysoką jakość hoteli oraz serwisu w tym kraju. W tej chwili na kierunku tym występują bardzo wysokie marże a organizatorzy, którzy postawili w tym sezonie na wzrost oferowania Turcji (np. Itaka) mogą mówić o bardzo trafnym posunięciu biznesowym.

Na pozycję wicelidera wzrostów cen wobec poprzedniego sezonu wśród najważniejszych kierunków po tygodniowej nieobecności powróciła Grecja z średnim wzrostem cen o 378 złotych. Największe średnie zwyżki cen tym razem zanotowały Rodos, Korfu i Kreta – o 511, 477, 458 złotych, dość istotnie mniejsze Zakintos i Kos – o 293 i 250 złotych, a najmniejszy wzrost cen rok do roku wystąpił na relatywnie drogim przed rokiem Chalkidiki – średnio o 170 złotych.

Na trzecią pozycję w kategorii wzrostów cen ponownie powróciły Wyspy Kanaryjskie, które były droższe o średnio 349 złotych niż przed rokiem. Największy dodatni wpływ na tę zwyżkę wywierały – podobnie jak przed tygodniem – Gran Canaria i Teneryfa, gdzie ceny były wyższe o 614 i 402 złote, zaś kierunkiem gdzie ceny rok do roku nawet nieco spadały – tym razem o 7 złotych – nadal była wyspa Lanzarote.

Na czwartej pozycji pozostała Bułgaria, której ceny na skutek bardzo dobrego ostatnio popytu, ale i dość wysokiej podaży stabilizują się na poziomach umiarkowanie wyższych niż przed rokiem. Tym razem było to 55 złotych. Chociaż opiniom, popytowi i cenom w Bułgarii początkowo nieco przeszkadzały zeszłoroczne reklamacji zgłaszane przez polskich turystów, to w ostatnich tygodniach widoczne jest duże ożywienie zakupów wakacji do tego kraju w tzw. Polsce B, któremu sprzyja relatywnie bardzo wysoka różnica średnich cen pomiędzy Bułgarią, a głównym konkurentem do względów turystów z tego obszaru, czyli Turcją.

Na ostatniej (piątej) pozycji na liście zmian cen rok do roku nadal pozostaje, a nawet umacnia się Egipt, gdzie średnie ceny były o 99 złotych niższe niż przed rokiem. Jest to głównie skutek konsekwentnie znacznie niższych niż przed rokiem cen w Hurghadzie, tym razem o 325 złotych, podczas gdy ceny w Marsa Alam pozostają zwykle na wyższym poziomie niż przed rokiem. Obecnie popyt na ten kierunek osłabia silna konkurencja Bułgarii, która sprzedaje się wyraźnie lepiej, a negatywny wpływ może również wywierać sprawa piątkowego ataku nożownika na plaży w Hurghadzie, która spowodowała śmierć dwóch turystek z Niemiec i rany u kilku dalszych osób. Marże w Egipcie, choć już nie tak korzystne jak w okresach wcześniejszych, pozwalają biurom na realizowanie dostosowań cen w zależności od kształtowania się relacji popytu do podaży, co właśnie w ostatnim tygodniu uczynił lider polskiego rynku turystyki wyjazdowej, czyli Itaka.

Z mniejszych kierunków największe zwyżki cen rok do roku zanotowała Malta – o 654 złote, co było konsekwencją bardzo wysokiego wzrostu cen na tym kierunku w ostatnim tygodniu, w mniejszym stopniu wzrosły ceny wycieczek na Majorkę, Cypr i do Maroka – o 386, 359 i 267 złotych, a jeszcze bardziej umiarkowane zwyżki wykazały średnie ceny imprez do Portugalii i do Tunezji – o średnio 181 i 96 złotych.

Porównania zmian cen rok do roku u głównych organizatorów turystyki wskazują, że po ofensywnych obniżkach cen w ostatnim tygodniu na części kierunków, Itaka zdecydowanie umocniła swoją pozycję biura o najniższym wzroście średnich cen rok do roku, które przewyższały zeszłoroczne o zaledwie 19 złotych (poprzednio o 140 złotych). Większe zwyżki średnich cen rok do roku, ale nadal niższe od średniej (teraz jest to 294 złote) wystąpiły w biurze Coral Travel Wezyr – o średnio 120 złotych, a jeszcze większe w biurze Neckermann Polska – o około 220 złotych, a w granicach średniej wzrosły ceny w biurze Grecos Holiday.

W pozostałych dużych biurach roczne zwyżki średnich cen przekraczały przeciętną i mieściły się w granicach 492 – 558 złotych. W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, czyli w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach (w tym sezonie dołączyły Malta i Albania) i w trzech kategoriach hoteli, to w wyniku ostatnich znaczących obniżek swoją pozycję „etatowego” lidera w tym sezonie jeszcze istotnie umocniło biuro Itaka z liczbą 35 najbardziej atrakcyjnych ofert (poprzednio 28 oferty), które wyprzedziło biura Coral Travel Wezyr i Rainbow (19 i 15 ofert). Przed rokiem o tej porze liderem liczby atrakcyjnych ofert było biuro Rainbow z liczbą 24 takich ofert przed biurami Itaka i Exim Tours (17 i 16 ofert).

Itaka stała się teraz liderem liczby najatrakcyjniejszych ofert we wszystkich kategoriach hoteli nieznacznie wyprzedzając w obszarze ofert ekonomicznych wykazujących w nim regularnie wysoką pozycję biura Rainbow oraz TUI Poland, podczas gdy w kategorii wyższej półki, czyli hoteli 5* Itaka zajmuje pozycję samodzielnego zdecydowanego lidera. Warto w tym miejscu zauważyć, że przed dekadą sytuacja w tym względzie była generalnie odwrotna. Świadczy to o bardzo daleko posuniętych zmianach strategii w polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej, w której niektórzy organizatorzy aktywnie poszukują swojego najbardziej odpowiadającego im pozycjonowania biznesowego. Spośród mniejszych organizatorów wysoką liczbę atrakcyjnych cenowo propozycji oferują obecnie biura Net Holiday z liczbą 8 ofert oraz 7islands – 7 takich ofert.