Biura podróży – największe zniżki w TUI Poland

AG

Spośród dużych i średnich touroperatorów kolejny raz największą zniżkę średnich cen wobec ubiegłego sezonu wykazuje oferta biura TUI Poland, która jest tańsza o średnio około 670 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.

Analiza oparta na wynikach sieci Wakacje.pl pokazuje, że w minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny po raz kolejny nieznacznie wzrosły.
Jeśli chodzi o poszczególne kierunki i ich udział w rynku, to sytuacja wygląda następująco:

Bułgaria odnotowała wzrost udziału w rynku o 0,40 proc. To piąty tydzień wzrostu udziałów rynkowych po wcześniejszych 9 tygodniach spadków. W kierunku lepszych pespektyw dla Bułgarii w dużym stopniu działa jednoczesny wyraźnie słabszy okres dla sprzedaży konkurencyjnych wobec niej kierunków jakimi są Turcja i Egipt (o czym poniżej). Tym niemniej niektórych obserwatorów może nieco rozczarowywać słabsza od oczekiwań dynamika wzrostu sprzedaży tego kierunku widoczna zwłaszcza w statystykach z systemu MerlinX. Należy jednak pamiętać, że nie zawierają one sprzedaży czołowego gracza na tym kierunku, czyli TUI Poland, jak również, że tanie linie (LCC) zwiększyły w tym roku oferowanie Bułgarii i odebrały w ten sposób pozostałym około 11 procent popytu. Bułgaria mocno zyskiwała w sierpniu, a w mniejszym stopniu w lipcu i wrześniu. Kierunek ten jest na fali i pozostanie na niej prawdopodobnie do trzeciej dekady sierpnia.

Grecja – wzrost udziału o 0,21 proc. Trzynasty z rzędu znaczący wzrost udziałów rynkowych tego kierunku po wcześniejszym 13-tygodniowym trendzie spadkowym trwającym od połowy stycznia do połowy kwietnia. Okres po majówce z reguły jest bardzo korzystny dla sprzedaży Grecji, ale w tym sezonie Grecja zyskuje w nim udziały intensywniej niż w sezonach poprzednich. Jedną z przyczyn mogą być coraz korzystniejsze dla turystów ceny wycieczek do tego kraju na tle większości istotnych dla niej kierunków konkurencyjnych. W ostatnim tygodniu sprzedaż Grecji zyskiwała we wszystkich pozostałych jeszcze miesiącach tegorocznego lata lipcu.

Albania odnotowała wzrost udziału w rynku o 0,17 proc. Bardzo duże obniżki cen wycieczek do Albanii, rozpoczęte w drugim tygodniu czerwca (w sumie o blisko 250 złotych dla terminów sierpniowych) zgodnie z przewidywaniami zdecydowanie przyspieszyły sprzedaż tego kierunku. Przyspieszenie jest tym bardziej imponujące, że liczone jest od stosunkowo niedużej bazy, gdyż jest to kierunek ciągle jeszcze średniej wielkości. Z przeliczeń wynika, że w przed trzema tygodniami liczba rezerwacji do Albanii wzrosła o aż około 150 procent i choć w kolejnych tygodniu tempo sprzedaży nieco spadło, ale i tak było ono około dwukrotnie szybsze od poziomu z wielu wcześniejszych tygodni. Przykład ten przy okazji dobitnie pokazuje, jak duża jest w turystyce wyjazdowej tzw. elastyczność cenowa popytu, czyli jak wysoce wrażliwy jest popyt na wycieczki na zmiany ich cen. W minionym tygodniu Albania mniej zyskiwała w lipcu (jest już prawdopodobnie znacznie wyprzedana), a więcej w sierpniu i wrześniu.

Turcja – spadek o 0,12 proc. Kierunek ten od końca marca wykazuje bardzo znaczne wahania tempa sprzedaży. Jednym z warunków bardziej systematycznego odzyskiwania udziałów w rynku były atrakcyjniejsze niż poziomy cen wycieczek do tego kraju. Od niedawna stało się to faktem i już poprawia tempo sprzedaży tego kierunku, choć na razie nie sprzyjają temu nadal jeszcze bardzo duże zniżki cen w pobliskiej Grecji, ale w zamian pomagają relatywnie drożejące kierunki egipskie. W najbliższym czasie sprzedaż na kierunkach tureckich może się polepszać na skutek generalnej poprawy relatywnych cen, jak również stopniowego przemijania efektu obaw związanych z ostatnimi wyborami i ostrzeżeniami MSZ-ów kilku istotnych turystycznie europejskich państw. W ostatnim tygodniu kierunek zaczął dość wyraźnie zyskiwać w lipcu, ale nieco tracił w sierpniu i wrześniu.

Egipt odnotował spadek o 0,21 proc. To już ósmy kolejny tydzień relatywnie słabej sprzedaży wycieczek do tego kraju, który we wcześniejszej fazie sprzedaży – od pierwszego tygodnia stycznia do przedostatniego w kwietniu – znacznie zyskiwał na znaczeniu. Obecna sytuacja może mieć związek z dość systematycznie postępującą utratą przewagi w zakresie atrakcyjności cenowej nad kierunkami konkurencyjnymi, w tym zwłaszcza z perspektywy porównań z analogiczną sytuacją w sezonie ubiegłym. W takich zestawieniach kierunek ten jawi się teraz konsekwentnie jako wyraźny lider wzrostu cen. W takiej sytuacji perspektywy poprawy jego udziałów rynkowych staja się coraz mniejsze. W minionym tygodniu Egipt notował stabilne udziały w sprzedaży lipca, ale tracił w pozostałych miesiącach lata.

Hiszpania – spadek o 0,27 proc. Hiszpania traciła udziały rynkowe już po raz dziesiąty z rzędu, z tym że tempo tego procesu przyspiesza. Wcześniejsze również 10-tygodniowe wyraźne zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek mogło mieć związek z dużą sprzedażą na tygodnie przedwakacyjne, w których ceny Hiszpanii były wówczas relatywnie bardzo korzystne. W takiej sytuacji kierunek premiowy jakim jest Hiszpania zwykle zyskuje udziały rynkowe do czasu wystąpienia wyraźniejszego ożywienia konkurencyjnego popytu w Polsce B, które często prowadzi do zastopowania ekspansji Hiszpanii. Kierunek ten będzie w następnych tygodniach najprawdopodobniej nadal tracił udziały rynkowe, zwłaszcza wobec przyspieszenia sprzedaży Bułgarii i częściowo Turcji. Hiszpania w minionym tygodniu traciła w lipcu i październiku, a stabilne udziały wykazywała w sierpniu i wrześniu.
Na innych kierunkach, nie odnotowano większych zmian, a skala ich zysków lub strat udziałów rynkowych wyrażała się dla nich w minionym tygodniu w setnych częściach procenta.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny spadły o 47 złotych. Największe zniżki cen w ostatnim tygodniu zanotowano na Gran Canarii– o średnio 337 złotych oraz na Teneryfie i w Portugalii – o 248 i 164 złote, gdzie w poprzednim tygodniu wystąpiły największe wzrosty cen. Największe zwyżki średnich cen miały miejsce na Malcie – o średnio 143 złote, na której ceny poprzednio najmocniej spadły oraz na Cyprze i Korfu – o 120 i 41 złotych, przy czym na tej ostatniej wyspie ceny przed tygodniem również mocno się obniżyły. W tej fazie sezonu coraz częściej obserwujemy zjawisko naprzemiennych skoków cen, co świadczy o aktywnym zarządzaniu cenami, ale i o bardzo wysokiej cenowej elastyczności popytu na wycieczki. W tym samym czasie przed rokiem oraz przed dwoma laty średnie ceny wycieczek odpowiednio wzrosły o 39 i spadły o 7 złotych.

 

Miniony tydzień przyniósł zdecydowanie wyższe od przeciętnego (czyli od 47 złotych) spadki średnich cen wycieczek na Wyspy Kanaryjskie (o 180 złotych), na których przed tygodniem ceny wzrosły w zdecydowanie najwyższym stopniu. Dość zbliżone do przeciętnego były spadki w Turcji i w Egipcie – o 39 i 37 złotych, nieco niższe wystąpiły w Grecji – o 26 złotych, a zupełnie nieznaczne w Bułgarii – o 6 złotych. Po jednotygodniowym wyprzedzeniu Bułgarii przez Egipt pod względem średniego poziom cen wycieczek sytuacja wróciła do normy, ale różnice pomiędzy tymi kierunkami pozostają bardzo małe. Relatywnie wysokie w tym sezonie ceny Egiptu wobec Grecji i Bułgarii są jedną z dwóch głównych przyczyn nieco słabszej passy sprzedażowej tego kierunku.
Ceny w Tunezji po ośmiu zwyżkach z rzędu (łącznie o prawie 300 złotych) i późniejszych ośmiotygodniowych wahaniach, tym razem spadły zdecydowanie o 80 złotych i jest to już drugi silny spadek z rzędu (poprzednio ceny spadły o 41 złotych). Taki istotny spadek relatywnie wysokich cen na tym kierunku powinien wzmocnić nieco kulejący popyt na wycieczki do tego kraju, zwłaszcza że ceny na kierunkach konkurencyjnych, czyli w Egipcie, Turcji oraz w Albanii, albo rosną – jak w tygodniu poprzednim – albo spadają, ale w zdecydowanie wolniejszym tempie – zestawienie obecne.

Średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu była niższa o 262 złote i był to zdecydowanie największy spadek cen rok do roku w tym sezonie. Przed rokiem, czyli w drugim tygodniu lipca 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 294 złote.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie nadal najmocniej drożeje Turcja (o 241 złotych), znacznie wyprzedzając w tym względzie Grecję (droższa o 38 złotych). Nieco niższe ceny do poziomu sprzed dwóch lat notują Bułgaria i Egipt – 23 i 40 złotych, a największy spadek cen w takim ujęciu notują obecnie Wyspy Kanaryjskie – o 99 złotych.

Z mniejszych kierunków wyraźnie najmniejsze przeceny rok do roku notowano w Tunezji – o 51 złotych, umiarkowanie większe w Maroku i Portugalii – o 168 i 192 złote, a znacznie większe w Portugalii oraz na Cyprze i w Albanii – o 312 i 377 złotych. Zdecydowanie największą roczną zniżkę cen odnotowano na Malcie – o 677 złotych, ale miało to głównie związek z ubiegłorocznym bardzo podwyższonym poziomem cen w tej fazie sezonu.

W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów kolejny raz największą zniżkę średnich cen wobec ubiegłego sezonu wykazują oferta biura TUI Poland, która jest tańsza o średnio około 670 złotych oraz (po kolejnej zniżce cen) oferta biura Net Holiday tańsza o średnio około 420 złotych. Wyraźnie tańsze niż przed rokiem są również średnie ceny w ofertach biur Exim Tours, Rainbow oraz Grecos Holiday i Itaka– o średnio około 300, 290, 230 i 125 złotych, a w mniejszym stopniu w biurach Prima Holiday i Ecco Holiday – o około 95 i 20 złotych. Oferty pozostałych biur są droższe niż przed rokiem w granicach od 2 do 229 złotych.

W perspektywie tego i poprzedniego sezonów liczonych łącznie najbardziej spadły w biurze Net Holiday – o aż 313 złotych, a także w biurach TUI Poland oraz Itaka – o średnio 170 i 105 złotych. W pozostałych biurach tak liczone ceny wzrosły średnio w granicach od 60 do 480 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję samodzielnego lidera utrzymuje Itaka – podobnie jak przed tygodniem 32 takie oferty, wyprzedzając biura TUI Poland (23 oferty), Rainbow (21 ofert) oraz Net Holiday (18 ofert). Najwięcej ofert z niższych i średnich półek cenowych (3* i 4*) miało biuro Itaka, która wyprzedzała TUI Poland, Net Holiday i Rainbow , a w ofercie premium (5*) wyraźnie przodowała Itaka przed biurami TUI Poland i Rainbow.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponują obecnie Coral Travel Wezyr i TUI Poland – 6 i 4 oferty, na kierunkach greckich Net Holiday oraz Itaka (11 i 8 ofert) przed biurami Rainbow i Grecos Holiday (po 5 ofert), na kierunkach kanaryjskich Rainbow i TUI Poland (po 7 ofert) oraz Itaka (6 ofert), a na tureckich Itaka i Coral Travel Wezyr (4 i 3 oferty). W Bułgarii najwięcej atrakcyjnych ofert (3* i 4*) ma biuro Itaka, a w powracającej na rynek turystyczny Tunezji Itaka i TUI Poland – po 3 oferty.