Biura podróży – ceny wyższe niż przed rokiem

AG

Spośród dużych kierunków najwyższy średni wzrost cen wobec zeszłego sezonu w dalszym ciągu występuje na Wyspach Kanaryjskich, gdzie znalazły się one powyżej poziomu zeszłorocznego o 212 złotych. Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez obejmuje okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 7-13 sierpnia 2017 roku.
W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 7 i 13 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 4 złote (poprzednio o 52, 14, 4, 24 i 4 złote). W analogicznym okresie przed rokiem ceny wycieczek wzrosły o 14 złotych. Tym razem największe wzrosty odnotowano w Portugalii – o 88 złotych oraz na Korfu i Malcie – o 57 i 45 złotych, a największe zniżki średnich cen wycieczek wystąpiły na Cyprze – o 92 złotych oraz na Zakintos i w Albanii – o 24 i 19 złotych.
Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2017 wskazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 161 złotych (poprzednio były wyższe o 158, 124, 117, 131 i 104 złote). Jest to sytuacja zdecydowanie odmienna niż miało to miejsce w odpowiednim okresie 2015, gdyż wówczas średnia cena rok do roku spadała o 53 złote.
Odwrotny trend zmian cen wycieczek może być po części skutkiem silniejszego bieżącego popytu, a także znacznie lepszego postrzegania przez część organizatorów perspektyw koniunktury w zorganizowanej turystyce wyjazdowej. Słabsze nastroje w roku ubiegłym były natomiast w dużej mierze wynikiem wpływu eskalacji niebezpiecznych wydarzeń w Turcji i w Egipcie, a pewnym stopniu również w Europie Zachodniej.
Spośród dużych kierunków najwyższy średni wzrost cen wobec zeszłego sezonu w dalszym ciągu występuje na Wyspach Kanaryjskich, gdzie znalazły się one powyżej poziomu zeszłorocznego o 212 złotych (poprzednio o 224, 254, 213, 184 i 208 złotych). Nadal największy dodatni wpływ na te zwyżkę (podobnie było też w poprzednich zestawieniach) wywiera duży wzrost cen na Lanzarote (o 401 złotych), który nieco się zmniejszył i może zmniejszać się również przyszłości, w tym również z powodu pojawienia się na tym kierunku oferty tanich linii Wizzair. Z Wysp Kanaryjskich najsłabsze tendencje do wzrostu cen nadal wykazuje Fuerteventura, gdzie wzrosły one rok do roku znacznie mniej od średniej, a mianowicie o 40 złotych.

Wśród ważnych dla polskich turystów kierunków na pozycję wicelidera wzrostów cen wobec poprzedniego sezonu wróciła Grecja ponownie wyprzedzając pod tym względem Bułgarię. Średnie ceny wzrosły tam o średnio 170 złotych (poprzednio o 127, 85, 99, 142 i 116 złotych). Największe średnie zwyżki cen nadal wykazują Kreta i Rodos – o 280 i 223 złote, wzrosty bliskie średniej wyspy Kos i Korfu – o 196 i 154 złote, a spadek mocno drożejące zeszłej jesieni Chalkidiki – o 112 złotych.
W Bułgarii ceny kształtowały się na poziomie o 104 złote wyższym niż w sezonie lato 2016 (poprzednio o 129, 84, 56, 100 i 93 złote). W tegorocznych wzrostach Bułgarii przestaje już w istotnym stopniu pomagać niska baza odniesienia, gdyż w ubiegłym sezonie w first minute kierunek ten notował spadek o 77 złotych wobec średniego spadku o 53 złote.
Nadal wzrost średnich cen wobec zeszłego sezonu notuje Egipt – wzrosły one o 77 złotych (poprzednio były wyższe o 87, 19 i 1 złoty, a wcześniej nawet niższe o 3 i 87 złotych). Najwyższe przyrosty cen mają miejsce na Synaju – o średnio 256 złotych, a mniejsze występują w Marsa Alam i Hurghadzie – o średnio 36 i 28 złotych. Zwyżkom cen sprzyja nieco zbyt mała podaż wycieczek, zwłaszcza wobec skali odradzającego się popytu i wysokie poziomy kursu amerykańskiego dolara. W dłuższym terminie znaczny wpływ na kształtowanie się cen na kierunkach egipskich powinna zacząć wywierać bardzo głęboka deprecjacja lokalnej egipskiej waluty.
Turcja jako ostatnia z dużych kierunków osiągnęła wyższy poziom cen wycieczek niż przed rokiem, a średnie ich ceny były wyższe o średnio 38 złotych (już poprzednio były wyższe o 33 złote, ale wcześniej niższe 9, 27, 50 i 56 złotych). Ten wzrost nie wydaje się zbyt duży, gdyż należy pamiętać, że kierunek ten znacząco taniał przed rokiem (o 175 złotych), a przyczyną były wówczas rosnące obawy klientów przed niebezpiecznymi zdarzeniami o charakterze terrorystycznym.
Ceny na tym kierunku mogą w przyszłości kształtować się relatywnie korzystniej wobec pozostałych (oprócz Egiptu), gdyż możliwości potencjalnych zniżek cen wycieczek mogą być wspomagane przez stopniowo osłabiającą się miejscową walutę.

Z mniejszych kierunków nadal zdecydowanie największe wzrosty cen notuje Maroko – średnio o 414 złote, znacząco droższa jest również Majorka – o 287 złotych, w granicach średniej wzrosły ceny na Malcie i Cyprze – o 159 i 147 złotych, natomiast w mniejszym stopniu podniósł się średni poziom cen w Tunezji i w Portugalii – o 115 i 92 złotych.
W obecnym zestawieniu z powodu kompletności ofert i dużej liczby hoteli (2780) porównania zmian cen u wiodących touroperatorów posiadają już reprezentatywny charakter. Średni poziom cen wycieczek rok do roku w najmniejszym stopniu wzrósł w biurach TUI i Grecos – o średnio 77 i 99 złotych, wzrosty poniżej średniej notowano w biurach Exim i Itaka – o około 113 i 153 złote, natomiast w biurach Wezyr, Neckerman i Rainbow, zwyżki były większe od przeciętnej.

W tym, co dla turystów ma największe znaczenie, czyli w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 24 destynacjach (dołączyły Malta i Albania) oraz w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera niezmiennie zajmuje biuro Itaka, które ma aż 27 takich ofert i wyprzedza biura TUI i Rainbow (23 i 15 ofert). Wysoka liczba atrakcyjnych ofert sprzyja bardzo dobrym wynikom bieżącej sprzedaży Itaki i stanowi istotny czynnik dużych wzrostów w branży turystyki wyjazdowej jako całości.
W ubiegłym sezonie o tej porze Itaka była również liderem, ale z liczbą 21 najlepszych ofert przed biurami TUI i Rainbow (po 16 ofert) oraz biurem Wezyr – 15 ofert. Spośród mniejszych organizatorów stosunkowo dużą liczbę niedrogich propozycji oferują teraz biura Net Holiday i Ecco Holiday (11 i 6 takich ofert).
Ciekawe jest również to, że obecnie najwięcej najkorzystniejszych ofert w hotelach trzygwiazdkowych oferuje biuro TUI, podczas gdy w wyższych kategoriach (zwłaszcza 5*) zdecydowanie przeważa Itaka. Jest to sytuacja niejako odwrotna aniżeli przed kryzysem 2008 roku, a co świadczyć może o dużym zainteresowaniu TUI w wykorzystaniu rosnącego popytu w regionach Polski B – w czym pomóc może również częściowy powrót tego biura do sprzedaży w kanale agencyjnym.