Biura podróży – ceny w Turcji wyhamowały

AG

Seria wzrostów cen Turcji, która od końca stycznia zdrożała przeciętnie już o 416 złotych została w minionym tygodniu przerwana, co może mieć związek ze słabnącą sprzedażą tego kierunku oraz ze zbyt wysokim skokiem cen w poprzedzającym tygodniu.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.

Analiza oparta na wynikach sieci Wakacje.pl pokazuje, że w minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny po raz kolejny nieznacznie wzrosły.

Jeśli chodzi o poszczególne kierunki i ich udział w rynku, to sytuacja wygląda następująco:

Grecja odnotowała wzrost udziału w rynku o 0,58 proc. i to kolejny szósty już wzrost udziałów rynkowych tego kierunku po 13-tygodniowym trendzie spadkowym trwającym od połowy stycznia do połowy kwietnia. Coraz wyraźniejsze odzyskiwanie udziałów przez Grecję może świadczyć o bardziej trwałym powrocie do lepszej sprzedaży tego kierunku, tym bardziej, że tegoroczne zwyżki cen utrzymują się tam na razie w granicach średniej ogólno-rynkowej. Poprzedni długotrwały trend spadkowy był prawdopodobnie wynikiem połączeniem silnej konkurencji cenowej kilku krajów sąsiednich oraz istotnego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku minionych sezonach. Dynamice sprzedaży dodatkowo ciążyły też osłabione od połowy stycznia nastroje konsumenckie w obszarze tzw. Polski B, z której klienci stanowią dość istotną grupę wśród wyjeżdżających do Grecji, ale ostatnio uległy one znacznej poprawie, a opisujące je wskaźniki przebywają w okolicach najwyższych poziomów od wiosny 2008 roku. W ostatnim tygodniu Grecja zyskiwała rynkowe udziały we wszystkich miesiącach za wyjątkiem października.

Albania – wzrost udziału w rynku wzrósł o 0,03 proc. W okresie dużego popytu w okresie 10 luty-10 marca na ten kierunek średnie ceny na nim wyraźnie wzrosły, co wraz z ówcześnie bardzo dobrą passą Tunezji i Egiptu doprowadziło do późniejszego znaczącego osłabienia tempa sprzedaży trwającego w sumie 7 tygodni. Coraz korzystniejsze w międzyczasie ceny wycieczek do Albanii wyhamowały jednakże tempo spadku jej udziału w rynku, a w minionych czterech tygodniach odnotowano już – średnio rzecz biorąc – wzrost udziałów tego kierunku w rynku. W minionym tygodniu Albania lekko traciła w czerwcu i wrześniu, a dość wyraźnie zyskiwała w wakacje.

Hiszpania odnotowała spadek o 0,02 proc. Hiszpania lekko traciła udziały rynkowe już po raz trzeci z rzędu, tym razem bardzo niewiele, ale właściwie we wszystkich miesiącach. Wcześniejsze 10-tygodniowe wyraźne zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek mogło mieć związek z dużą sprzedażą na tygodnie przedwakacyjne, w których ceny Hiszpanii były i historycznie i relatywnie bardzo korzystne. W takiej sytuacji cenowej kierunek bardziej premiowy jakim jest Hiszpania powinien zyskiwać udziały rynkowe do czasu utrwalenia się wyraźnego ożywienia popytu w Polsce B, co właśnie ma miejsce i zgodnie z przewidywaniami doprowadziło do zastopowania dalszej ekspansji Hiszpanii.

Egipt – spadek udziału w rynku o 0,04 proc. Kierunek ten znacznie zyskiwał na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia do przedostatniego w kwietniu. Obecnie już piąty tydzień z rzędu jego udziały rynkowe przebywają w stagnacji, co może mieć związek z częściową utratą przewagi w atrakcyjności cenowej nad kierunkami konkurencyjnymi spowodowanej zwyżkami cen. W kolejnych okresach kraj ten może jeszcze powrócić do umiarkowanych wzrostów wobec możliwego przyhamowania sprzedaży Turcji oraz wchodzenia w „zasięg” lastowej przedsprzedaży popularnych terminów wyjazdów. W minionym tygodniu Egipt jeszcze zyskiwał w maju, ale tracił w pozostałych miesiącach z wyjątkiem października.

Tunezja odnotowała spadek o 0,05 proc. Tunezja regularnie zyskiwała na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia do końca marca, co mogło wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. Przed ośmioma tygodniami osiągnęła dotychczasowe apogeum udziałów rynkowych. W sześciu ostatnich tygodniach – po przejściowej stabilizacji – notowano już spadki udziałów rynkowych tego kierunku. Zmiana trendu może mieć związek z rosnącymi we wcześniejszych 10 tygodniach o prawie 290 złotych cenami wyjazdów do tego kraju. W ostatnim tygodniu Tunezja traciła udziały w maju, czerwcu i lipcu, sierpień pozostał bez zmian, zaś zyskiwała udziały we wrześniu i październiku.

Bułgaria – spadek o 0,16 proc. Kierunek ten od dwóch tygodni stopniowo wyhamowuje spadki. W ostatnim tygodniu traciła udziały we wszystkich miesiącach, z wyjątkiem okresu wakacji, w którym osiągnęła już stabilizację. Powodem może być relatywnie mała atrakcyjność Bułgarii we wczesnym jeszcze okresie dla wyjazdów wypoczynkowych oraz pojawienie się w tym roku w maju po raz pierwszy konkurencji ze strony tanich przewoźników (Ryanair). Lepsze pespektywy dla Bułgarii można w jakimś stopniu wiązać z ostatnią istotną poprawą relatywnie słabych w minionych 3 miesiącach nastrojów w tzw. Polsce B, a także z jednoczesnym prawdopodobnie słabszym okresem dla sprzedaży Turcji.

Turcja odnotowała spadek udziału w rynku o 0,26 proc. – po 4 tygodniach dość dużych wzrostów i jednotygodniowym majówkowym spadku i ponownym jednotygodniowym wzroście kierunek powrócił do spadków, co mogło wpłynąć na spłycanie spadków Bułgarii i wspierać wzrosty na kierunkach greckich. Tym razem Turcja traciła dość równomiernie we wszystkich miesiącach. I to pomimo dobrych nastrojów w Polsce B. Przyczyna takiej dość niekorzystnej dla tego kierunku sytuacji może leżeć w rosnącej skali wyprzedania najbardziej atrakcyjnych ofert i w relatywnie wysokich cenach. Jednym z warunków ponownego bardziej systematycznego zyskiwania udziałów w rynku są atrakcyjniejsze poziomy cen wycieczek do tego kraju, co jednakże zależy od determinacji organizatorów w zapowiedzianym uzupełnianiu zbyt konserwatywnie zaplanowanych programów czarterowych. W tym procesie mogłoby ewentualnie pomóc obserwowane ostatnio dość wyraźne spowolnienie sprzedaży kierunków tureckich w Niemczech, które można wiązać ze zbliżającymi się w Turcji podwójnymi wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny spadły o 11 złotych. Największe zniżki cen zanotowano w ostatnim tygodniu w Portugalii (ponownie) – o średnio 110 złotych oraz na Rodos i Krecie – o średnio 96 i 62 złote. Największe zwyżki średnich cen miały miejsce w Maroku – o średnio 102 złote oraz na Korfu (poprzednio ceny znacznie spadły) i na Teneryfie – o 90 i 74 złote. 

Miniony tydzień przyniósł nieco wyższy od przeciętnego (czyli o 11 złotych) spadek wyśrubowanych już cen wycieczek do Turcji, który wyniósł średnio 29 złotych, bliskie przeciętnemu spadki w Grecji i Bułgarii – o 14 i 7 złotych, zaś nieco podniosły się średnie ceny wycieczek na kierunkach egipskich i kanaryjskich – o 15 i 14 złotych.

Seria wzrostów cen Turcji, która od końca stycznia zdrożała przeciętnie już o 416 złotych (poprzednio o 445 złotych) została w minionym tygodniu przerwana, co może mieć związek ze słabnącą sprzedażą tego kierunku oraz ze zbyt wysokim skokiem cen w poprzedzającym tygodniu.
Ceny w Tunezji po ośmiu zwyżkach z rzędu (łącznie o prawie 300 złotych) i jednorazowych spadku o 48 złotych i wzroście o 38 złotych zatrzymały się na relatywnie wysokim poziomie (nieznaczny spadek o 3 złote), co raczej nie pomoże słabnącej w ostatnim okresie sprzedaży tego kierunku, za to nieco wspiera popyt na inny relatywnie mało kosztowny kierunek, którym jest Albania.

Z mniejszych kierunków istotnie wyższe ceny niż przed rokiem notowano na Malcie, w Portugalii i Maroku – o 186, 136 i 101 złotych, mniej znaczące wzrosty miały miejsce na Majorce – o średnio 52 złote, a na pozostałych kierunkach czyli w Tunezji, Albanii i na Cyprze odnotowano spadki średnich cen rok do roku, które wyniosły odpowiednio 87, 70 i 34 złote.

W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największe spadki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazuje oferty biur TUI Poland i Grecos Holiday, która są tańsze o średnio około 225 i 110 złotych, a znacząco tańsze są także oferty biur Itaka i Sun & Fun– o średnio około 50 i 45 złotych. W mniejszej skali spadły rok do roku średnie ceny ofert w biurach Coral Travel Wezyr i Exim Tours – o około 35 i 20 złotych. Oferty pozostałych biur są droższe niż przed rokiem w granicach od 4 do 300 złotych.
W perspektywie tego i poprzedniego sezonów liczonych łącznie, w najmniejszym stopniu wzrosły średnie ceny w ofertach TUI Poland oraz Itaki – o około 60 i 70 złotych oraz Exim Tours i Coral Travel Wezyr – o około 110 i 120 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycjach liderów znajdują się biura Itaka i TUI Poland (po 23 takie oferty) wyprzedzając biuro Exim Tours (22 oferty) oraz biura Coral Travel Wezyr i Net Holiday (po 18 ofert). Najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*) mają obecnie biura Exim Tours, TUI Poland i Net Holiday, a pozycję liderów w ofercie premium (5*) zajmuje biuro Itaka, przed Coral Travel Wezyr.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponuje obecnie Coral Travel Wezyr – 8 ofert, na kierunkach greckich Net Holiday (8 ofert) przed Itaką (7 ofert) oraz biurami Grecos Holiday i Rainbow (po 5 ofert), na kierunkach kanaryjskich Itaka i TUI Poland (po 6 ofert), a na tureckich Coral Travel Wezyr (6 ofert). W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert mają obecnie biura Exim Tours – 4 oferty.