Biura podróży – ceny niższe niż przed rokiem

AG

Po raz pierwszy od połowy lipca ceny imprez sprzedawanych w biurach podróży spadły poniżej poziomu ubiegłorocznego i były od niego niższe o 96 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje trzeci tydzień września.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 19-25 września, średnie ceny spadły aż o 155 złotych. Największe spadki odnotowano na Lanzarote – o 417 złotych oraz na greckich wyspach Korfu i Rodos – o 409 i 374 złotych. Skala wzrostów cen wycieczek nie była tak duża, a najistotniejsze z nich wystąpiły na Cyprze – o 255 złotych oraz w Portugalii i Tunezji – o 64 i 51 złotych.
Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku (również na trzeci tydzień września) wskazuje, że po raz pierwszy od połowy lipca spadły one poniżej poziomu ubiegłorocznego i były od niego niższe o 96 złotych. Sytuację w tym zakresie w ostatnim tygodniu ilustruje załączona mapka.
Spośród dużych kierunków jedynym kierunkiem, który wykazuje jeszcze zwyżkę cen rok do roku pozostaje teraz Grecja droższa średnio niż przed rokiem o symbolicznie 1 złoty, a zdecydowanie największy średni wzrost cen wykazują dość tanie przed rokiem Kos i Rodos – o 186 i 89 złotych, a największą przecenę Korfu – o 182 złote.

Pozostałe duże kierunki są teraz tańsze niż przed rokiem, a najmniejszą przecenę wykazuje Egipt, gdzie średnie ceny spadły poniżej ubiegłorocznych o 52 złote. Na kształtowanie się cen pewien wpływ wywarła marcowa 13-procentowa dewaluacja egipskiego funta, po której przebywały one przez dłuższy na tym kierunku poniżej poziomów ubiegłorocznych, a przed dewaluacją były zwykle wyższe o kilkadziesiąt złotych. Obecnie wyraźnie droższa niż przed rokiem jest Marsa Alam – o 167 złotych, a sporo tańszy jest Synaj – o średnio 194 złote.
Kierunkiem o nieco większej przecenie są teraz Kanary, gdzie średnie ceny przebywały poniżej zeszłorocznych o 77 złotych. Z tamtejszych wysp nadal zdecydowanie najwyższe zwyżki wykazuje Gran Canaria – o średnio 194 złote, a najgłębsze spadki cen wobec ubiegłego sezonu występują na Lanzarote i na Teneryfie – o 258 i 167 złotych.
Kolejną pozycję w zestawieniu najbardziej przecenionych kierunków wobec cen z zeszłego sezonu zajmuje Turcja. Kierunek był w badanym okresie tańszy niż przed rokiem o średnio 126 złotych, ale w okresie ostatnich siedmiu miesięcy dla wyjazdów we wrześniu i w sierpniu był wyraźnie tańszy. W maju i czerwcu sprzedaż Turcji zaczęła wykazywać pewne symptomy poprawy, ale zamach na lotnisku w Stambule w dniu 28 czerwca zaszkodził odradzającemu się popytowi (zwłaszcza w Niemczech). Dane o sprzedaży Turcji za sierpień w Polsce wskazują na pewną poprawę, a dane o sprzedaży tego kierunku w Niemczech powinniśmy poznać już za tydzień.

W omawianym okresie największą przecenę wobec ubiegłego sezonu wykazała Bułgaria, która była tańsza o średnio 276 złotych.
Na mniejszych kierunkach ceny są generalnie niższe niż przed rokiem, a największą przecenę odnotowuje Portugalia – o średnio 637 złotych, mniejsze są zniżki na Cyprze – o 160 złotych, a jeszcze mniejsze na Majorce, w Tunezji i w Maroku – odpowiednio o 73, 61 i 28 złotych.
Biurem z poziomem cen zdecydowanie niższym niż w ubiegłym sezonie pozostaje – podobnie jak przez większość tego sezonu – biuro TUI, przeceny zbliżone do średniego spadku cen w branży wykazują oferty biur Itaka, Neckermann i Wezyr, nieco mniejsze biura Grecos, a droższe są oferty biur Exim Tours oraz Sun & Fun.

Według Andrzeja Betleja z Traveldata.pl, warte zaznaczenia jest, że:
– średni poziom cen wycieczek znalazł się poniżej poziomu ubiegłorocznego pomimo faktu, że kurs euro wzrósł w tym czasie o około 3 procent, a amerykańskiego dolara o około 3,5 procent. Bez wpływu innych efektów powinno się to przełożyć na wzrost średniej ceny imprez o 60-70 złotych. Ceny jednak nie wzrosły z kilku powodów, a jednym z nich jest ujawniające się od kilkunastu dni przesunięcie się relacji pomiędzy popytem a podażą na wyjazdy z biurami podroży na niekorzyść tego pierwszego. Należy zauważyć, że ceny przelotów w LCC są na jeszcze na wyższych poziomach niż przed rokiem (patrz niżej), choć i w nich zaznacza się osłabienie bieżących tendencji cenowych.
– zwraca uwagę bardzo znaczny spadek cen wyjazdów do Bułgarii. Komentując tę sytuację należy zaznaczyć, że w badanym okresie jedynym biurem, które posiadało jeszcze ten kierunek w swojej ofercie było TUI Poland, a jak wynika z wielu poprzednich materiałów skala przecen wobec ubiegłego roku jest w tym biurze szczególnie duża.
– zwraca uwagę znaczący wzrost cen na wyspie Kos i spadek na Korfu. Sytuacja taka ma dwie przyczyny. Pierwszą jest wpływ LCC, których nowa w tym roku oferta na Korfu nadal jest realizowana bez zmian i praktycznie w całości, pomimo ogólnie zmniejszającego się późnym latem popytu na ten kierunek. W tej sytuacji spadek popytu muszą wziąć na siebie organizatorzy, co powoduje presję na spadek cen. Odwrotna sytuacja jest na Kos, gdzie Ryanair wycofał się z lotów na tym kierunku z dniem 11 września, co poprawiło relacje podaży do popytu na korzyść tego ostatniego.
Drugą przyczyną jest generalna zasada, zgodnie z którą duże wzrosty cen na danym kierunku najczęściej ujemnie oddziałują na dynamikę zmian cen w roku następnym i odwrotnie. Ceny na Korfu w roku 2015 znacząco wzrosły, a na wyspie Kos spadły i dlatego w tym roku wykazują one odwrotne tendencje dostosowawcze. Podobnie duże wzrosty w zeszłym sezonie na Majorce, Teneryfie i w Hurghadzie sprzyjają spadkom cen w tym sezonie, a z kolei słabe tendencje cenowe na Gran Canarii i w Marsa Alam w 2015 roku sprzyjają tegorocznym wzrostom cen na tych kierunkach.