Biura podróży – ceny na lato wciąż niższe niż przed rokiem

AG

Średnia cena była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 62 złote i jest to największa różnica odnotowana w tym sezonie.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.

Analiza oparta na wynikach sieci Wakacje.pl pokazuje, że w minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny nie uległy zmianie.
Jeśli chodzi o poszczególne kierunki i ich udział w rynku, to sytuacja wygląda następująco:

Egipt odnotował wzrost udziału o 0,27 proc. i zyskuje nieprzerwanie na znaczeniu od pierwszego tygodnia stycznia jako kierunek bardzo wyraźnie „lastowy”. W minionym tygodniu Egipt zwiększał udziały rynkowe w miesiącach kwiecień –lipiec, a lekko tracił w sierpniu. Szybkie przyrosty udziałów mogą wynikać z nadrabiania wciąż jeszcze relatywnie niewysokiego stopnia zaawansowania przedsprzedaży. W następnych tygodniach dynamika wzrostu udziałów rynkowych powinna pozostawać dodatnia (choć niższa niż w wcześniejszych tygodniach) wobec wchodzenia w „zasięg” przedsprzedaży Egiptu jeszcze kolejnych popularnych terminów wyjazdów do tego kraju.

Hiszpania wzrost udziału wyniósł 0,15 proc. Hiszpania zyskiwała udziały rynkowe po raz siódmy z rzędu, tym razem głównie w kwietniu (lasty) i w lipcu Zyskiwanie udziałów rynkowych przez ten kierunek może mieć związek z przedłużającą się słabszą passą Grecji (pomimo niewielkiego wzrostu w ostatnim tygodniu) i z nieco słabszymi nastrojami konsumenckimi. W sytuacji niższego ich poziomu kierunek bardziej premiowy jakim jest Hiszpania powinien przejściowo zyskiwać udziały rynkowe do czasu ponownego wyraźnego ożywienia popytu w Polsce B.

Turcja odnotował wzrost o 0,13 proc. Kierunek ten zdecydowanie zakończył wcześniejszy 14-tygodniowy trend spadkowy (teraz odnotował już czwarty kolejny wzrost), trwający do ostatniego tygodnia marca, który mógł mieć związek z wcześniejszą stopniową zwyżką bezwzględnych i relatywnych cen, rosnącym stopniem wyprzedania najbardziej atrakcyjnych ofert oraz z obniżeniem poziomu nastrojów konsumenckich w tzw. Polsce B. Turcja traciła nieco w kwietniu, ale sporo zyskiwała głównie w maju i wrześniu. W ostatnich dwóch tygodniach wcześniejszy wzrost cen w Turcji zaczyna wykazywać już symptomy odwrócenia. Jednym z warunków kontynuacji zyskiwania udziałów w rynku są właśnie bardziej atrakcyjne poziomy cenowe wycieczek do tego kraju, co wszakże zależy w dużej mierze od determinacji organizatorów w zapowiedzianym uzupełnianiu nieco zbyt szczupłych programów czarterowych.

Grecja tym razem odnotowała wzrost udziału w runku o 0,09 proc. To pierwszy wzrost udziałów rynkowych tego kierunku od połowy stycznia, choć jeszcze niewielki i nie przesądzający o wyraźnym powrocie do trendu wzrostowego. Długotrwała trzymiesięczna passa spadkowa była prawdopodobnie spowodowana połączeniem silnej konkurencji cenowej kilku krajów sąsiednich oraz znacznego zaspokojenia popytu na ten kierunek w kilku wcześniejszych sezonach. Dynamice sprzedaży dodatkowo ciążyły też słabsze nastroje konsumenckie w obszarze tzw. Polski B, ale teraz zaczynają pomagać niższe niż przed rokiem ceny. W ostatnim tygodniu Grecja zyskiwała udziały głównie w lipcu, sierpniu i wrześniu, a traciła w październiku. Jest dość prawdopodobne, że po majówce sprzedaż tego kierunku przejdzie do fazy energiczniejszej poprawy.

Albania – spadek o 0,11 proc. W okresie dużego popytu w okresie 10 luty-10 marca na ten kierunek, średnie ceny na nim wyraźnie wzrosły, co wraz z bardzo dobrą passą Tunezji i Egiptu doprowadziło do znaczącego osłabienia tempa sprzedaży. W minionym tygodniu Albania traciła udziały we wszystkich miesiącach, na które jest sprzedawana za wyjątkiem lipca. Kierunek ten może słabnąć na skutek poprawy koniunktury sprzedażowej u jego głównych konkurentów. Relatywnie lepsze ostatnio ceny wycieczek do Albanii wyhamowują jednak tempo spadku jej udziału w rynku (najmniejszy spadek od pięciu tygodni), ale nie wpłynęły jeszcze definitywnie na ożywienie sprzedaży tego kierunku.

Tunezja odnotowała spadek udziału o 0,18 proc. i regularnie zyskiwała na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia, co mogło wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz z odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. Przed trzema tygodniami osiągnęła dotychczasowe apogeum udziałów rynkowych, a w ostatnim tygodniu po chwilowej 2-tygodniowej stabilizacji odnotowano kolejny spadek udziałów rynkowych tego kierunku. Zmiana trendu może mieć związek z rosnącymi w ostatnich sześciu tygodniach cenami wycieczek do tego kraju (o ponad 170 złotych). Tunezja dość mocno traciła udziały w maju, a lekko w pozostałych miesiącach z wyjątkiem października.

Bułgaria odnotowała spadek o 0,43 proc. To drugi z kolei bardzo znaczny spadek udziałów rynkowych, ale wydaje się, że niekorzystny trend spadku udziału tego kierunku w rynku (trwa już od początku lutego) zbliża się do zakończenia. W ostatnim tygodniu traciła zwłaszcza w maju, czerwcu i w lipcu, a zatem w tych miesiącach, w których wyraźnie wzrasta sprzedaż lastowego Egiptu, który na dodatek zyskuje nad nią coraz większą przewagę cenową. Dodatkową przyczyną minionego słabszego okresu w sprzedaży mogły być słabsze nastroje konsumenckie w tzw. Polsce B. Kierunek powinien cieszyć się nieco lepszą passą wraz z przybliżeniem się do terminów wakacji.

Z mniej istotnych kierunków warto zwrócić uwagę na Cypr, który od początku roku praktycznie nieprzerwanie zwiększał udział w rynku lata 2018, choć w ostatnim dwóch tygodniach już nieznacznie tracił (po 0,02 procent) prawdopodobnie w związku ze znacznym skokiem cen w górę. W ostatnim tygodniu przy korzystniejszych już cenach kierunek ten powrócił do wzrostu. W okresie od pierwszego tygodnia stycznia udział Cypru wzrósł już o znacznie ponad połowę, a mianowicie z 1,6 do 2,74 procent (przed miesiącem wynosił 2,64 procent).

 

Miniony tydzień przyniósł, podobnie jak wcześniejszy, wzrosty cen niezbyt odległe do przeciętnej (- 5 złotych) na trzech z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów polskich turystów, a z tej grupy ponownie wyłamały się Wyspy Kanaryjskie, na których średnie ceny wzrosły o 37 złotych oraz tym razem Turcja (poprzednio był to Egipt), gdzie ceny spadły o 33 złote. Trzeci z rzędu wzrost cen na Wyspach Kanaryjskich może być kolejnym etapem odreagowania silnego spadku (o blisko 200 złotych), który nastąpił w dwóch ostatnich tygodniach marca (patrz wykres cen bieżących).
Szóste z rzędu, ale już niewielkie zwyżki cen (+9 złotych) miały też miejsce w cieszącej się w tym sezonie nawrotem popularności Tunezji, ale należy też pamiętać, że po zakończeniu kwartału średnie ceny podniosły się tam jednorazowo aż o 116 złotych. Seria zwyżek zahamowała jednak wzrost udziału tego kierunku w rynku lata 2018, który po raz pierwszy od końca stycznia wyraźnie spadł z 4,72 do 4,54 procent.

Średnia cena była niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 62 złote i jest to największa negatywna różnica odnotowana w tym sezonie. Przed rokiem, czyli w pierwszym tygodniu kwietnia 2017, średnia cena w porównaniach rok do roku wzrastała o 252 złote.
Jeszcze nadal w kierunku obniżania cen wycieczek działają w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym. Cena paliwa lotniczego jest wprawdzie wyraźnie niż przed rokiem (2,61 wobec 2,42 zł/litr, czyli o 7,3 procent), ale nadal większy jest wpływ silniejszego złotego, który w skali 12 miesięcy umocnił się dla rozliczeń turystycznych o średnio ponad 3 procent. W rezultacie nadal mamy wspólny wpływ zmian cen paliwa i kursów złotego w kierunku obniżania średniego poziomu kosztów wycieczek w przybliżeniu o 25-35 złotych (poprzednio było to około 60-70 złotych, a wcześniej około 35-45, 30-40, 50-60, 85-95, 90-95 i 105-115 złotych).

Warto zauważyć, że zmiana średnich cen wycieczek zaczęła odzwierciedlać w lepszym przybliżeniu niż w okresach wcześniejszych teoretyczny wpływ wymienionych czynników, co można w jakiejś mierze tłumaczyć lepszą równowagą pomiędzy bieżącym popytem na imprezy turystyczne, a oczekiwaniami wiodących organizatorów w tej kwestii.
Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian cen rok do roku na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczone poniżej zestawienie.

Z mniejszych kierunków nadal znacznie wyższe ceny rok do roku notowano na Cyprze – o średnio 211 złotych, a w dużo mniejszej skali wzrastały ceny na Malcie, w Maroku i na Majorce – o 62, 39, 34 złote. Na pozostałych kierunkach czyli w Albanii, Tunezji i Portugalii odnotowano spadki średnich cen rok do roku, które wyniosły odpowiednio 168, 167 i 262 złote.

W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów największe spadki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wykazują oferty biur TUI Poland, Exim Tours i Ecco Holiday, w których są one niższe – o około 225, 175 i 165 złotych, a mniejszej skali spadły średnie ceny w biurach Prima Holiday, 7islands, Coral Travel Wezyr i Neckermann Polska – o około 105, 75 i po 50 złotych. Oferty pozostałych biur były droższe niż przed rokiem w granicach od 6 do 52 złotych. W ujęciu dwuletnim jedyny spadek wykazują średnie ceny w biurze Exim Tours – o około 15 złotych.
W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to po korektach cen po zakończeniu pierwszego kwartału pozycję lidera nadal zajmuje biuro Itaka (32 oferty) wyprzedzając biura Exim Tours (21 ofert) oraz TUI Poland i Coral Travel Wezyr (18 i 17 ofert).

Najwięcej ofert na niższych i średnich półkach cenowych (3* i 4*) mają obecnie biura Itaka i Exim Tours, a samodzielna pozycja zdecydowanego lidera z w ofercie premium (5*) nadal należy do Itaki
Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponuje obecnie Coral Travel Wezyr – 7 ofert, na kierunkach greckich Itaka (10 ofert) oraz Rainbow, Net Holiday i Grecos Holiday (odpowiednio 5, 5 i 4 oferty), na kierunkach kanaryjskich TUI Poland oraz Itaka ( 7 i 6 ofert), a na tureckich Itaka i Coral Travel Wezyr – po 4 oferty. W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert mają teraz biura Itaka oraz Sun&Fun – po 3 oferty.