Biura podróży – ceny na lato idą lekko w górę

AG

W minionym tygodniu, w biurach podróży w Polsce, średnie ceny wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia ceny wzrosły o 68 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 5-11 sierpnia 2019 roku

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia średnie ceny wzrosły o 68 złotych. Zniżkę średnich cen wycieczek w minionym tygodniu odnotowano jedynie w Portugalii – o 12 złotych i była ona efektem istotnego obniżania wysokich wcześniej cen na tym kierunku w biurze Neckermann Polska. Największe wzrosty średnich cen wycieczek miały miejsce na Gran Canarii – o 236 złotych oraz w Turcji Egejskiej i na Majorce – o średnio po 155 i 131 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny ogółu wycieczek odpowiednio rosły o 45 i spadały o 5 złotych.
Skala wzrostu średnich cen na przełomie stycznia i lutego były dość podobna do tej sprzed roku (+75 złotych w okresie 2 tygodni), zwłaszcza jeśli nie brać pod uwagę ubiegłotygodniowego spadku cen o 7 złotych, który był technicznym efektem wynikającym z wycofania oferty przez biuro Net Holiday. Przełożyło się to (zbieżność przypadkowa) na wielkość ogólnego obniżenia cen w granicach 7 złotych.

W wyraźnie większej skali niż średni wzrost dla wszystkich kierunków (wyniósł 68 złotych) podniosły się średnie ceny na kierunkach tureckich i kanaryjskich – o 119 i 115 złotych, w zbliżonym stopniu do średniej wzrosły ceny wycieczek do Bułgarii – o 64 złote, stosunkowo niewiele wzrosły średnie ceny wyjazdów do Egiptu i do Grecji – o 29 i 42 złote.

Pomimo niższego wzrostu ceny Egiptu nadal kształtują się na relatywnie wysokich poziomach i są wyraźnie droższe od wycieczek do Bułgarii, podczas gdy przed rokiem o tej porze było odwrotnie. Są też znacznie bliższe cenom imprez do Turcji, do których w porównaniu do sytuacji sprzed roku dystans cenowy zmniejszył się o przeszło połowę. Jedną z przyczyn relatywnie drogiego Egiptu są systematycznie rosnące ceny wewnętrzne w tym kraju oraz umacniający się kurs miejscowej waluty. Relatywnie mniej kosztowne ceny wycieczek do Bułgarii nadal pozostają pod dużym wpływem nisko wycenianej oferty biura TUI Poland, choć w ostatnim czasie ceny Bułgarii u tego organizatora przemieszczają sie powoli w górę.

Według analizy Traveldata.pl, badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2019 pokazuje, że obecna średnia cena jest niższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 13 złotych (poprzednio ceny były niższe o 31 złotych i wyższe o 10 złotych, w tygodniach wcześniejszych niższe o 3 i 7 złotych oraz wyższe o 38, 45, 39 i 46 złotych, a jeszcze wcześniej były niższe o 19 złotych oraz wyższe o 47, 47,34, 33, 31, 31 i 57 złotych). W tym samym okresie poprzedniego sezonu notowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 42 złote.

Spośród dużych kierunków nadal utrzymują się wyraźne zwyżki średnich cen wycieczek na zyskujących na popularności już od sezonu 2017, mniej kosztownych, ale dobrych jakościowo kierunkach, czyli w Egipcie i Turcji, na których średnie ceny rok do roku wzrosły o 287 i 168 złotych. Jest to nadal sytuacja odmienna niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu, gdyż Egipt notował wówczas spadki cen w ujęciu rocznym, które wynosiły średnio 154 złote, a Turcja wykazywała jedynie niewielki wzrost średnich cen, który wyniósł 17 złotych.

W stosunkowo niedużym stopniu spadły ceny wycieczek do Bułgarii, gdzie zniżki średnich cen wyniosły 14 złotych, zaś bardziej zdecydowanie obniżyły się średnie ceny wycieczek oferowanych na kierunkach greckich – o 77 złotych. W odpowiednim tygodniu poprzedniego sezonu ceny w ujęciu rocznym w obu tych krajach odpowiednio spadły o 17 i wzrosły o 50 złotych.
Tegorocznym liderem spadków konsekwentnie pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 234 złote, zaś przed tygodniem i dwoma również były znacząco niższe – o 261 i 184 złotych. W poprzednim sezonie o tej samej porze ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie w ujęciu rocznym odnotowały znaczący wzrost o średnio 158 złotych.

Z mniej masowych kierunków największe wzrosty średnich cen odnotowano na Malcie, w Portugalii i w Tunezji – o 170, 158 i 147 złotych. W umiarkowanym stopniu obniżyły się ceny w Maroku – o 38 złotych, dość znacznie na Majorce i w Albanii – o 121 i 192 złote, a największą przecenę odnotowano na Cyprze – o średnio 314 złotych.

Ewolucja cen na kierunkach egipskich pozostaje w związku nie tylko z bieżącymi relacjami popytu i podaży, ale też z czynnikami o charakterze fundamentalnym, czyli wysoką, choć ostatnio malejącą inflacją w Egipcie (około 12,7 procent w skali rocznej) oraz znaczącym rocznym umocnieniem się miejscowej waluty (o około 12 procent w stosunku do złotego), co daje roczny wzrost egipskich cen wewnętrznych wyrażony w naszej walucie o około 26 procent.

W porównaniach ofertowych cen biur podroży największą zniżkę średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazała oferta biura TUI Poland, która była przeciętnie tańsza o około 205 złotych, z tym że średnia zniżka cen w grupie hoteli, które były obecne również w poprzednim sezonie była mniejsza i wyniosła około 160 złotych.

Mniejsze spadki średnich cen w ujęciu rocznym wykazała oferta biura Rainbow, która była mniej kosztowna o około 55 złotych. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od 17 złotych (Coral Travel Wezyr) do 520 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera nadal – choć z nieco mniejszą przewagą iż w wielu wcześniejszych tygodniach – utrzymało biuro TUI Poland z liczbą 37 ofert (poprzednio 40, przed rokiem 21, a przed dwoma 18 takich ofert), przed biurami Itaka z liczbą 26 ofert (poprzednio 22, przed rokiem 30, a przed dwoma 33 takich ofert), Coral Travel Wezyr z liczbą 20 ofert (poprzednio 21, przed rokiem 21, a przed dwoma 22 oferty) oraz biurami Exim Tours – 18 ofert i Rainbow – 17 ofert. Przewaga TUI Poland nad innymi organizatorami nadal pozostawała szczególnie wyraźna w niższych kategoriach hoteli. Świadczyć to może o kontynuacji przesunięcia akcentu biznesowego tego organizatora w kierunku słabiej sytuowanych klientów masowych, choć jest już widoczna pewna modyfikacja tego nastawienia.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel Wezyr – 8 ofert, na kierunkach greckich biura Itaka – 11 ofert oraz Rainbow i TUI Poland – 9 i 8 ofert , na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland oraz Itaka – 10 i 6 ofert, a na tureckich Coral Travel Wezyr – 5 ofert oraz TUI Poland – 3 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Exim Tours – 5 ofert, natomiast w Bułgarii biura TUI Poland – 3 oraz Exim Tours – 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland osłabiło swoją pozycję w Egipcie, a wzmocniło w Grecji i w Turcji, Rainbow wzmocnił w Grecji, Exim Tours w Tunezji, a Coral Travel Wezyr w Turcji i Tunezji Kontynentalnej.