Biur podróży – sprzedaż zimy: Egipt będzie droższy

AG

Średnie ceny imprez na początku lutego przyszłego roku w Egipcie wzrosły o 115 złotych. Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, obejmuje pierwszy tydzień tygodnia zimowych ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego czyli 1-7 lutego 2016 roku.
Obecne zestawienie dla sezonu zimowego charakteryzuje się ponad 4-miesięcznym wyprzedzeniem wobec terminu wylotu to dlatego zmiany cen są na razie znacznie mniejsze niż te, które występowały w zestawieniach poprzednich.

W badanym okresie wystąpił niewielki wzrost średniej ceny, który wyniósł 9 złotych. Największe zwyżki średnich cen wystąpiły na kierunkach egipskich, czyli Hurghadzie, Synaju i Marsa Alam – o odpowiednio 52, 28 i 13 złotych oraz na Tureckiej Riwierze – o 42 złote. Największe zniżki cen odnotowano na Cyprze i w Portugalii – o średnio 36 i 30 złotych oraz na hiszpańskich Teneryfie i Gran Canarii – o 14 i 13 złotych. Te niewielkie zmiany wynikają z równie niewielkich zmian dostosowawczych cen ofertowych we wstępnym etapie sprzedaży sezonu zimowego i będą trwały jeszcze jakiś czas zanim sprzedaż wyjazdów feryjnych nie wejdzie w okres ostatnich kilku tygodni lub nie nastąpią jakieś istotne zmiany parametrów zewnętrznych (np. kursów walut). Dlatego teraz znacznie więcej o sytuacji rynkowej może nam powiedzieć porównanie cen obecnych z cenami sprzed roku, które zawiera wpływ wielu ważnych czynników i wydarzeń skumulowany przez ostatnich 12 miesięcy.

Porównanie dla wylotów z okresu pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w latach 2014 i 2015 i zebranych w tym samym okresie września pokazuje, że obecna średnia cena wobec średniej ceny sprzed roku wykazuje jedynie kosmetyczny spadek o 6 złotych, ale za to różnice na poszczególnych kierunkach są już całkiem znaczne. Wśród dużych kierunków duże wzrosty średnich cen wykazały kierunki egipskie – średnio o 115 złotych oraz Wyspy Kanaryjskie ze średnim wzrostem o 98 złotych. Na tych pierwszych największą dodatnią różnicę względem ubiegłego sezonu odnotowała Marsa Alam – 141 złotych, a najmniejszą Synaj – 92 złote, a na Kanarach największy wzrost wystąpił na Gran Canarii – o 170 złotych, a najmniejszy na Lanzarote – zaledwie o 7 złotych. Stosunkowo niewielkie spadki zanotowały Turecka Riwiera (sprzedawana przez TUI) i Maroko – o 15 i 33 złote, a najbardziej przecenione wobec ubiegłego sezonu stały się kierunki sprzedawane przez Itakę, czyli Cypr i Portugalia – o 413 i 163 złote oraz sprzedawana obecnie przez Exim Tunezja – o średnio 186 złotych.

W porównaniu z cenami okresu last minute z ostatniego zestawienia sezonu letniego (dane z 17 września na wyloty w dniach 28.09 – 05.10), wyższe są jedynie średnie ceny na kierunkach egipskich – o 84 złote (zwłaszcza na Synaju – o 200 złotych) oraz w Tunezji – o 81 złotych. Niższe są natomiast ceny zimowego wypoczynku na Tureckiej Riwierze, w Maroku oraz na Wyspach Kanaryjskich – o odpowiednio 286, 225 i 185 złotych.
Sytuację droższej zimy w Egipcie (i w Tunezji) można tłumaczyć relatywnie niskimi obecnie cenami lastów egipskich i tunezyjskich wywołaną słabym popytem oraz większym optymizmem odnośnie cen tych kierunków za kilka miesięcy. Z kolei odwrotna sytuacja, czyli niższe od obecnych zimowe ceny Kanarów, może być skutkiem bieżącego wysokiego popytu na ten kierunek wywołanego przesunięciem popytu z krajów uważanych chwilowo za mniej bezpieczne oraz z obaw przed dużą podażą zimowych przelotów na Kanary ze strony tanich przewoźników.

Co jest nieco zaskakujące wśród dużych biur podróży najbardziej obniżone ceny w relacji do roku ubiegłego występują obecnie w TUI – o średnio około 150 złotych, a wyraźnie niższe ceny oferują również biura Itaka oraz Sun & Fun – o około 50-55 złotych. Trochę tańszy niż przed rokiem jest teraz Exim Tours – o około 15 złotych, mniej więcej na poziomie zeszłorocznym są średnie ceny w biurze Neckermann, a wyższe występują obecnie w biurach Rainbow Tours oraz Wezyr. W tym, co ma dla turystów największe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 12 zimowych destynacjach oraz w trzech kategoriach hoteli, to pozycję absolutnie bezdyskusyjnego lidera zajmuje teraz Itaka (19 ofert) przed biurami Exim Tours (9 ofert), oraz Rainbow Tours i Sun & Fun po 7 ofert. Sytuacja w zakresie cen produktów Itaki (tańszych jeszcze niż w poprzednim sezonie) wyraźnie świadczy o tym, że biuro to nawet wzmocniło stosowaną przed rokiem strategię atrakcyjnych cen oferowanych w relatywnie wczesnym okresie sprzedaży, w którym nadal znajduje się jeszcze sprzedaż wysokiego sezonu zimowego. Wśród małych organizatorów, podobnie jak w sezonie letnim, dużą liczbą niedrogich propozycji wyróżnia się biuro Net Holiday (6 ofert).

Przy obecnych cenach najwyższą opłacalność na okres zimowy (abstrahując od ryzyka niebezpiecznych incydentów dla turystów) wykazuje Tunezja, Turecka Riwiera oraz Synaj i Marsa Alam. Ważną przyczyną wysokiej opłacalności tych kierunków dla turystów są stosunkowo niskie ceny spowodowane obniżonym popytem, który spadł w dużej mierze z powodu obaw przed podwyższonym ryzykiem tych kierunków. Tak więc utrzymuje się typowa sytuacja „coś za coś”. Ci spośród turystów, którzy liczą się z możliwością wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń są często skłonni dodatkowo zapłacić za spokój bezpieczeństwo, a ci których ryzyko mniej stresuje, mają obecnie duży wybór propozycji za atrakcyjne ceny.