Wspólna europejska przestrzeń powietrzna coraz bliżej

Archiwum Boeing.com

Komisja Europejska przyjęła pierwszy pakiet zasadniczych zmian mających na celu zmodernizowanie systemu zarządzania europejską przestrzenią powietrzną. Projekt funkcjonujący pod nazwą „Pilot Common Project” ma na celu jej skoordynowanie i jest jednym z pierwszych projektów, których przygotowanie jest konsekwencją programu SESAR.

Program SESAR to wspólne przedsięwzięcie, mające na celu zapewnienie modernizacji europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym. Przyjęte zmiany mają na celu usprawnienie ruchu lotniczego w europejskiej przestrzeni powietrznej, zwiększenie elastyczności przewoźników lotniczych tak, aby mogli planować bardziej efektywne i bezpośrednie trasy, a także poprawienie przepływu informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami ruchu lotniczego.

Aby osiągnąć te cele, potrzebne będzie zastosowanie innowacyjnych technologii oraz ułatwienie procedur. Efektem wprowadzenia „Pilot Common Project” ma być również zwiększenie bezpieczeństwa, lepsza ochrona środowiska, a także zwiększenie przepustowości i obniżenie kosztów funkcjonowania sieci ATM.

Wiceprezydent Komisji Europejskiej Sigm Kallas, odpowiedzialny za transport skomentował: „Trzeba przeprowadzić ambitne reformy w przestarzałym systemie zarządzania przestrzenią powietrzną. „Pilot Common Project” jest ważnym krokiem milowym dla programu SESAR i na drodze do Single European Sky. Co najważniejsze, pokazuje, że jesteśmy w stanie i chcemy przeprowadzać niezbędne zmiany.”

Najważniejsze korzyści płynące z przyjętych zmian to:

  • Zredukowanie zużycia paliwa lotniczego dzięki bardziej efektywnym trajektoriom lotów
  • Optymalizacja usług nawigacyjnych dzięki lepszym procedurom operacyjnym oraz usprawnieniu przepływu informacji pomiędzy kontrolerami lotów a pilotami

Cele wprowadzenia programu SESAR to:

  • Zredukowanie o połowę wydatków związanych z systemem ATM
  • Zmniejszenie o 10 proc. negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko naturalne
  • Trzykrotne zwiększenie przepustowości oraz zredukowanie opóźnień
  • Podniesienie bezpieczeństwa