Turystyka bije rekordy w sprzedaży online. Wzrost wydatków o 52 proc.

fot. rupixen.com / unsplash

Według najnowszego raportu Grupy Nexi, firmy zajmującej się płatnościami elektronicznymi, wydatki online konsumentów na podróże w 2022 roku wzrosły o 52 proc. Całkowita wartość internetowych wydatków na bilety, rezerwacje hotelowe oraz wycieczki wyniosła ponad 175 mld euro. Z tej kwoty Europejczycy przeznaczyli 52 mld euro na hotele, prawie 45 mld euro na loty, a 33 mld euro na wycieczki czarterowe i objazdowe.

Sektor turystyczny odpowiadał za 32 proc. wszystkich zakupów online na wszystkich analizowanych przez Nexi rynkach (Austria, Dania, Finlandia, Niemcy, Włochy, Norwegia, Szwecja oraz Szwajcaria). Na czele są Włosi i Niemcy, którzy 70 proc. swoich internetowych wydatków przeznaczyli na podróże, wycieczki i bilety. Jednak to Austria i Finlandia biły rekordy, ponieważ w tych krajach Grupa Nexi odnotowała największy wzrost wydatków na usługi turystyczne w stosunku do 2021 roku – ponad 110 proc.

Badanie, w którym wzięło udział ponad 10 tys. konsumentów, wykazało również, że ponad dwie trzecie z nich preferuje rezerwacje w lokalnych internetowych serwisach rezerwacyjnych niż na zagranicznych platformach. Rezerwujący jako główny powód podali chęć wspierania krajowego sektora turystycznego (47 proc., natomiast 29 proc. stwierdziło, że robi to z przyzwyczajenia. Jeden na pięciu rezerwujących (19 proc.) podkreśla, że świadomie nie wspiera międzynarodowych serwisów rezerwacyjnych.

Całościowe wydatki na zakupu online wzrosły o 11 proc. w 2022 roku, przy czym największy w nich udział mają dobra fizyczne (49 proc.), rezerwacje – 32 proc., a usługi – 19 proc.