„Tarcza antykryzysowa” przyjęta przez Sejm, zapisy dotyczące turystyki bez poprawek

sejm tarcza antykryzysowa
fot. sejm.gov.pl

Ostatnie posiedzenie Sejmu poświęcone było projektowi specustawy w sprawie tzw. tarczy antykryzysowej. Zdalne głosowanie zakończyło się w nocy. Projekt zawierający m.in. rozwiązania dla branży turystycznej – m.in. 180 dni odroczenia rozwiązania umowy o imprezę turystyczną – trafi teraz do Senatu.

Po wielogodzinnym, zakończonym nad ranem głosowaniu nad poprawkami Sejm przyjął ustawę dotyczącą pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Za jej przyjęciem głosowało 343 posłów, 73 było przeciw, 19 wstrzymało się od głosu. Do projektu specustawy zgłoszono 267 poprawek, przyjęto te zgłoszone przez PiS. Żadna z nich nie zmieniała zapisów w bezpośredni sposób dotyczący firm z branży turystycznej – organizatorów turystyki i hotelarzy. Ostatnią możliwość dokonania zmian będzie miał Senat, który ma zebrać się w poniedziałek.

Antykryzysowa zmiana art. 47

W niezmienionym kształcie przyjęto artykuł 15k, zgodnie z którymi rozwiązania lub odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności, bezpośrednio związanych z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.

Jak wyjaśniał wcześniej, podczas telekonferencji z organizatorami turystyki wicedyrektor departamentu turystyki w Ministerstwie Rozwoju Dominik Borek, przepis ten nie stoi w sprzeczności z Dyrektywą 2015/2302. Przepisy dyrektywy nakazują w takim przypadku, aby organizator zwrócił klientowi wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni. Zdaniem Dominika Borka termin ten będzie zachowany i specustawa w niego nie ingeruje. Odracza jedynie w czasie – o 180 dni – samą skuteczność rozwiązania lub odstąpienia od umowy. Czyli w sumie organizator będzie mógł zwrócić klientowi środki po upływie 194 dni od dnia powiadomienia o rozwiązaniu umowy przez jedną ze stron.

Voucher również objęty ochroną

Zgodnie z wcześniej opublikowanym projektem, organizator będzie także mógł zaproponować klientowi voucher „do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.” W razie gdyby klient zgodził się na jego przyjęcie, umowa o imprezę turystyczną pozostaje w mocy i organizator nie musi oddawać klientowi pieniędzy. Voucher ten nie może być mniej wart niż wycieczka, którą klient kupił pierwotnie.

Ostatni punkt artykułu 15k to przepis gwarantujący, że voucher ten jest objęty ochroną na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki, analogicznie jak umowa o imprezę turystyczną.

180 dotyczą wyjazdów odwołanych od końca lutego

Artykuł 31 h doprecyzowuje sytuację, w której organizator nie zwrócił klientom wpłat za odwołane imprezy, w przypadku, gdy termin na ich zwrot nie minął do 12 marca. Te środki również będzie można zwrócić po 180 dniach:

“Art. 31h W przypadku gdy organizator turystyki, o którym mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, nie dokonał zwrotu poniesionych przez podróżnego opłat lub wpłat, o których mowa w art. 47 ust. 4 lub w art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a termin na ich dokonanie nie upłynął przed dniem, o którym mowa w art. 92 pkt 2 lit. e niniejszej ustawy, przepisy art. 15k stosuje się odpowiednio.

92 pkt 2 lit. E brzmi: „art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15k – z mocą od dnia 13 marca 2020 r.”

Uwzględniono hotelarzy i branżę spotkań

Okres 180 dni na zwrot środków za imprezy, które się nie odbyły, ma również dotyczyć organizatorów wydarzeń oraz hotelarzy i właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Konkretnie chodzi o Przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujących wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe oraz przedsiębiorców lub rolników świadczących usługi hotelarskie. Oni również otrzymali możliwość zaproponowania klientom voucherów, których przyjęcie zwalnia z konieczności zwracania wpłat.

W artykule 15 znalazły się też zapisy (15l) wprowadzające ulgę dla obiektów noclegowych. Specustawa przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od przedsiębiorców nie będą pobierane opłaty dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ani opłaty abonamentowe. Warunkiem jest, aby przedsiębiorcy ci nie zalegali z tymi opłatami za okresy przed 8 marca.

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center