AG
Spadek cen wyjazdów na ferie zimowe

W porównaniu z cenami z trzeciego tygodnia grudnia średnia obniżka cen była znacznie mniejsza i…


AG
Ceny wyjazdów znowu spadają

W porównaniu z cenami z drugiego tygodnia grudnia średnia obniżka cen była znaczna i wyniosła 42…


AG
Ceny wyjazdów na ferie idą lekko w górę

W porównaniu z cenami z pierwszego tygodnia grudnia średnia zwyżka cen wyniosła 22 złote.


AG
Ceny wyjazdów zimowych lekko idą w dół

Średnie ceny wyjazdów wysokiego sezonu zimowego poszły tym razem w dół w porównaniu z cenami z…


AG
Średnie ceny wyjazdów zimowych rosną wolniej

Bieżąca analiza wskazuje, że średnie ceny wyjazdów wysokiego sezonu zimowego ponownie wzrosły w…


AB
Średnie cen wyjazdów zimowych nadal rosną

Według analizy TravelDATA średnie ceny wyjazdów wysokiego sezonu zimowego wzrosły ponownie w…