Średnie cen wyjazdów zimowych nadal rosną

AB

Według analizy TravelDATA średnie ceny wyjazdów wysokiego sezonu zimowego wzrosły ponownie w porównaniu z cenami ostatniego tygodnia października, a zwyżka wyniosła średnio 28 złotych wobec zeszłotygodniowego wzrostu o 40 złotych.

Bieżąca analiza wskazuje, że tendencja wzrostowa wynika głównie z niewielkiego, ale systematycznego podwyższania cen na kierunkach egipskich.
Jak podkreśla Jacek Dąbrowski współzałożyciel firmy TravelDATA oraz portalu www.wczasopedia.pl: „Struktura średnich cen hoteli na poszczególnych kierunkach zimowych wyjazdów odbiega obecnie dość znacząco od tej, którą znamy z sezonu letniego, ale nie uległa większym zmianom w porównaniu z czterema poprzednimi tygodniami. We wszystkich kategoriach hoteli zdecydowanie najniższe ceny nadal oferuje Tunezja, a ceny na obu kierunkach egipskich są już 350 -450 złotych wyższe. Wyjazdy do Maroka, a szczególnie na Wyspy Kanaryjskie są już zdecydowanie droższe, ale różnice cen na niekorzyść tych ostatnich zaczynają się zmniejszać, co ma zapewne związek z powolnym powrotem Egiptu do łask klientów”.
Ceny zimowych imprez do Tunezji są obecnie niewiele wyższe od poziomów notowanych w ubiegłym roku. Ceny wyjazdów na Synaj są wyższe średnio o około 50 -100 złotych, a na egipskie wybrzeże przewyższają poziomy zeszło roczne o około 150 złotych. Maroko jest droższe o 250 – 300 złotych, a największe różnice średnich cen odnotowały wycieczki na Wyspy Kanaryjskie, których zakup wymaga obecnie kwot wyższych o około 450 złotych aniżeli w okresie sprzed roku. Jest całkiem prawdopodobne, że w przypadku ewentualnej normalizacji sytuacji politycznej i społecznej w Egipcie będziemy mogli nadal obserwować stopniowy spadek cen wycieczek na tym ostatnim kierunku.

Różnice w cenach last minute w porównaniu z zeszłym tygodniem mają najczęściej dość zróżnicowany charakter. Na tym tle wyróżnia się spadkowa tendencja tych cen na egipskim wybrzeżu, która jest zapewne korektą ich nieco zbyt wysokich poziomów w ostatnim okresie. W ubiegłym tygodniu „lasty” najbardziej przeceniało biuro Rainbow Tours, a najmocniej podwyższał Exim Tours.
Andrzej Betlej współzałożyciel TravelDATA komentuje to w sposób następujący: „Występująca przez większość sezonu letniego dodatnia różnica cen wycieczek w porównaniu z okresem ubiegłorocznym utrzymuje się, jak na razie, również na większości kierunków zimowych wskazuje i komentuje: wprawdzie ma to mniejszy wpływ na poprawę kondycji finansowej biur podróży niż miały znacząco wyższe ceny ofert last minute w okresie minionych wakacji letnich, ale te wyższe ceny wyjazdów zimowych zwiększają dodatkowo pewność, że po pięciu bardzo słabych latach finanse naszych organizatorów weszły wreszcie w okres dłuższej stabilności”.
Analizy cen TravelDATA wyjazdów odnoszą się już do sezonu zimowego. Obejmują one okres wysokiego sezonu definiowany jako druga połowa lutego, czyli okres ferii zimowych dla dzieci i młodzieży dla województw mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz zachodniopomorskiego. Tym razem do Analiz po raz pierwszy dołączyły również zestawienia cen zimowych last minute.( http://wczasopedia.pl/index.html)