Spotkanie Rady Harmony Polish Hotels już w niedzielę

W dniach 4-6 listopada odbędzie się jesienne Posiedzenie Rady Hoteli, czyli najwyższego organu statutowego Fundacji, w skład którego wchodzą właściciele, dyrektorzy i osoby decyzyjne z hoteli członkowskich. Tym razem Rada zbierze się w hotelu Willa Port Art & Business w Ostródzie, który dołączył do Harmony Hotels w grudniu 2017 roku.

Spotkania poświęcone są głównym obszarom działalności Fundacji i wsparcia hoteli członkowskich, to podczas nich zapadają najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania organizacji, w tym strategii marketingowej. Przedstawiane są również podsumowania z realizacji założonych celów oraz plany na następne lata.

Tegoroczne, jesienne zebranie skupione będzie, w związku ze zmianą brandu konsorcjum, wokół tematyki marki i rozwoju, tak w rozumieniu organizacji, jak i podmiotów zrzeszonych.

Organizatorzy zaplanowali liczne prelekcje i wykłady ekspertów branży. Wystapią m.in. prof. Henryk Mruk, dr Jacek Pogorzelski czy Maciej Bielaczyk. Ponadto, spotkanie zostało poszerzone o warsztaty dedykowane pracownikom sprzedaży i marketingu hoteli Harmony w zakresie m.in. praktyk hotelowego marketingu czy optymalizacji sprzedaży.

Monika Trojan, koordynator ds. sprzedaży i marketingu, powiedziała: „Zależy nam, aby warsztaty były budowane w oparciu o działalność naszych obiektów i były prowadzone przez praktyków.”

Spotkania odbywają się dwa razy w roku, zazwyczaj wiosną i jesienią, udział w nich biorą przedstawiciele hoteli Harmony, zaproszeni goście oraz partnerzy – wyselekcjonowane firmy z branży HoReCa.

Harmony Polish Hotels jest grupą skupiającą niezależne obiekty z całej Polski, których działalność koresponduje z polskim i regionalnym dziedzictwem kulturowym a ich wspólną cechą jest wysoki standard i profesjonalna obsługa.