Sąd ogłosił upadłość Neckermann Polska

Złożony przez prezesa Neckermanna wniosek o ogłoszenie upadłości polskiej spółki Neckermann został w piątek pozytywnie rozpatrzony przez sąd. Wyznaczony został syndyk masy upadłościowej.

Droga do oficjalnego zakończenia działalności przez Neckermann Polska dobiegła końca. Sąd pozytywnie odniósł się do złożonego we wrześniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. W piątek jednocześnie z wydaniem decyzji sąd wyznaczył syndyka masy upadłościowej. Firma kończy działalność w Polsce, teraz nastąpi postępowanie mające na celu uporządkowanie spraw majątkowych firmy.

To ważna wiadomość dla wszystkich wierzycieli – to do syndyka masy upadłościowej zgłasza się niezaspokojone roszczenia wobec firmy. Agenci, którzy zdecydują się na dochodzenie zaległych wypłat mogą teraz zacząć dopełniać formalności. Mogą też utworzyć radę wierzycieli (więcej o postępowaniu upadłościowym pisaliśmy w naszym magazynie – zamów online).