OSAT: posłowie nie uwzględnili ważnej poprawki

Jak czytamy w komunikacie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych: Niestety podczas ostatniej komisji posłowie postanowili w innej kwestii zignorować uwagi środowiska agencyjnego i został zaakceptowany zapis, który dopuszcza możliwości odstąpienia przez klienta od umowy z biurem podróży, jeśli została ona zawarta poza jego siedzibą.

Oto treść oświadczenia zarządu OSAT przesłąnego do redakcji portalu WaszaTurystyka.pl

Ustawa, między innymi reguluje kwestię dyskusyjnego pakietowania usług turystycznych i mówi, że jeśli ktoś sprzedaje jednocześnie dwie usługi, takie jak np. przelot i zakwaterowanie w hotelu to z miejsca staje się organizatorem turystyki ze wszystkimi obowiązkami wynikającymi z tego faktu.

Udało się wymóc na komisji sprawę zmiany istotnego zapisu w Art. 53, który powinien mieć teraz brzmienie:
Art. 53. Organizator turystyki, przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych lub agent turystyczny ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec podróżnego za SWOJE (słowo SWOJE dodane do pierwotnego projektu) błędy w rezerwacji, chyba że odpowiedzialność za błąd ponosi podróżny lub błąd ten powstał na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.
W poprzedniej wersji nie było jasno wskazanego, że agent odpowiada za tylko za swoje błędy w rezerwacji, co pozostawiało bardzo dużo niejasności.

Niestety podczas ostatniej komisji posłowie postanowili w innej kwestii zignorować uwagi środowiska agencyjnego i został zaakceptowany zapis, który dopuszcza możliwości odstąpienia przez klienta od umowy z biurem podróży, jeśli została ona zawarta poza jego siedzibą:
Konsument, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 7 dnia od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. Przepisy art. 30, art. 31, art. 32 ust. 1 i 2, art. 35, art. 37 i art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.
W tej sprawie OSAT przygotował opinie prawną, którą zamieszczamy TUTAJ

Niestety nasza opinia pomimo wcześniejszych zapewnień posłów nie została uwzględniona w projekcie ustawy. Jak przewidujemy, szczególnie niekorzystnie zapis ten wpłynie na agentów obsługujących wyjazdy grupowe, bo jak pokazuje praktyka takie umowy często podpisuje się właśnie w siedzibie klienta.