ORBIS szybuje w górę

W 2016 roku Orbis odnotował 207,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto (w roku 2015 odnotował 181,55 mln zł zysku). EBITDA wyniósł 389,6 mln zł.

Zysk operacyjny grupy Orbis wyniósł 264,48 mln zł wobec 221,68 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły r/r z 1.262,73 mln zł do 1.382,88 mln zł.
Grupa kontynuowała rozbudowę swojej bazy hotelową. Pod koniec 2016 roku sieć Orbisu to 116 hoteli, o 8 więcej niż 2015.
Hotele te dysponowały 19 741 pokojami (18 824 w 2015 r.). Według stanu na 31 grudnia 2016 roku, grupa posiadała na polskim rynku 70 obiektów hotelowych z bazą 12.051 pokoi. Najwięcej z nich działało w Warszawie (12), Wrocławiu (8) i Krakowie (7).

Prezes Gilles Clavie, skomentował: “W roku 2016 Grupa Orbis osiągnęła rekordowo wysokie wyniki dzięki lepszej współpracy wszystkich zespołów oraz spójności podejmowanych działań, takich jak dążenie do doskonałości operacyjnej; twórcze podejście do polityki dystrybucji i zarządzania przychodami; ukierunkowanie na tworzenie wartości zarówno w zakresie inwestycji, jak i w organizacji. Sprzyjały nam też korzystne warunki rynkowe. Wiele z wdrożonych projektów ma zrównoważony charakter i będzie przynosić pozytywne efekty również w przyszłości, co znajdzie także odzwierciedlenie w wynikach finansowych w nadchodzących miesiącach. Po okresie restrukturyzacji, a następnie rozwoju działalności i integracji w regionie, dla Orbisu nadchodzi czas przyspieszenia. Podobnie jak w roku 2016, będziemy konsekwentnie skupiać uwagę na naszych strategicznych celach, aby wzmocnić pozycję Orbisu jako lidera w regionie Europy Wschodniej. napisał w liście do akcjonariuszy. W 2016 roku Orbis wzmocnił pozycję lidera na rynku rozbudowując swoją bazę hotelową.

Otworzyliśmy dwa własne hotele: w Krakowie Mercure Stare Miasto (198 pokoi) i w Gdańsku ibis Stare Miasto (120 pokoi). Oba zostały zbudowane zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju i posiadają certyfikat BREEAM. W 2016 roku sieć powiększyła się również o hotele funkcjonujące w modelu asset light: otwarto 7 nowych hoteli, działających na podstawie umów franczyzy, oferujących łącznie prawie 700 pokoi. Spółka podpisała także 13 kolejnych umów, zapewniając w nadchodzących latach trwały rozwój sieci. Do roku 2020 w krajach regionu Europy Wschodniej wiele nowych hoteli pod markami Novotel, ibis i ibis Styles dołączy do Grupy Orbis.”

W 2016 r. frekwencja w hotelach Orbisu wyniosła 72,4 proc. wobec 70 proc. rok wcześniej. Średnia cena za pokój (ARR) bez VAT wzrosła w tym czasie do 233,70 zł z 217,50 zł (+7,4 proc.), natomiast przychód na 1 dostępny pokój (RevPAR) osiągnął 169,30 zł wobec 152,30 rok wcześniej (+11,2 proc.)