Najbliższa Rada PIT na lotnisku w Radomiu. Porozumienie izby o współpracy z PPL

Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki

Prezes PIT Paweł Niewiadomski spotkał się z prezesem PPL Stanisławem Wojterą. Rozmawiano o współpracy Portów Lotniczych z branżą turystyczną, a także o wspólnych działaniach na arenie międzynarodowej. Ustalono też, że najbliższa rada PIT odbędzie się na lotnisku w Radomiu.

W trakcie spotkania została podjęta decyzja o przeprowadzeniu ankiety satysfakcji biur podróży zrzeszonych w PIT z poziomu usług oferowanych przez Lotnisko Chopina.

W czasie rozmowy poruszono również temat lotniska Warszawa-Radom i otwierających się dzięki temu nowych możliwości współpracy. Obaj prezesi uzgodnili, że w Radomiu odbędzie się jedno z najbliższych posiedzeń Rady Polskiej Izby Turystyki.

“Spotkanie będzie dobrą okazją do zaprezentowania powstającego praktycznie od podstaw portu lotniczego, który już w niedługim czasie stanie się jednym z najnowocześniejszych lotnisk w Polsce” – czytamy w komunikacie PIT.

Ważnym tematem okazał się również niewykorzystywany w pełni potencjał portów regionalnych. Prezes PPL i prezes PIT rozmawiali o korzyściach, które mogą przynieść wspólne działania Polskiej Izby Turystycznej z lotniskami regionalnymi, w których PPL jest zaangażowany finansowo.

“Dobrym asumptem ku temu będzie przygotowanie wspólnego stoiska na Routes Europa 2022, spotkanie przedstawicieli lotnisk i linii lotniczych, które w przyszłym roku odbędzie się w Bergen w Norwegii.”

W trakcie spotkania prezes Stanisław Wojtera poinformował o zainicjowanym przez PPL projekcie Stowarzyszenia Lotnisk V4+, czyli inicjatywie mającej na celu integrację lotnisk z 7 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Prezesi uznali, że być może dzięki nawiązanej współpracy pojawi się możliwość poszerzenia działalności Lotnisk V4+ o funkcjonujące w państwach członkowskich krajowe organizacje turystyczne.

PPL i WOT promują Warszawę na Lotnisku Chopina