LOT – Marcin Celejewski p.o. prezesa

youtube.com

Jak podała Rada Nadzorcza PLL LOT, w związku z rezygnacją Sebastiana Mikosza z funkcji prezesa zarządu PLL LOT S.A., Rada Nadzorcza spółki zdecydowała o powierzeniu pełnienia obowiązków prezesa LOT-u Marcinowi Celejewskiemu, członkowi zarządu ds. handlowych. W informacji podanej przez PAP, możemy przeczytać, że Celejewski współpracę z LOT zaczynał w 1999 roku jako analityk w dziale strategii, następnie był dyrektorem biura w Hiszpanii i Portugali, a od 2007 r. dyrektorem siatki połączeń. Był również szefem sprzedaży i marketingu w Qatar Airways. Pełnił też funkcje kierownicze w PKP Intercity – prezesa i członka zarządu.
Przypomnijmy, że Sebastian Mikosz złożył rezygnację w połowie sierpnia (czytaj: Lot bez Mikosza), ponieważ, jak podał wtedy zarząd spółki: „Misja powierzona mu 6 lutego 2013 roku się wyczerpała. Polegała ona na uratowaniu spółki przed bankructwem, opracowaniu i wdrożeniu planu restrukturyzacji w unijnej procedurze pomocy publicznej oraz znalezieniu inwestora, dzięki któremu LOT mógłby wejść na ścieżkę rozwoju od 2016 r. Po zrealizowaniu wszystkich powyższych zadań, Sebastian Mikosz zdecydował o zakończeniu swojej współpracy ze spółką”

PAP cytuje ministra skarbu Andrzeja Czerwińskiego, który powiedział: „Szukamy inwestora dla LOT-u. Jesteśmy otwarci na rozmowy z potencjalnym inwestorem, mam nadzieję, że proces zakończy się sukcesem. Spółka została zrestrukturyzowana, ma płynność finansową zabezpieczającą jej funkcjonowanie. Proces przekształceń nie jest prosty, wymaga przygotowania ważnych dokumentów korporacyjnych przez spółkę, jak i przez MSP. Nie widzę potrzeby ograniczania go datą wyborów. Warunkami koniecznymi pozyskania inwestora jest zachowanie logo LOT, utrzymanie siedziby LOT-u w Warszawie i zagwarantowanie, żeby hub lotniczy znajdował się w Warszawie. Zależy nam na wypracowaniu optymalnych warunków dla rozwoju spółki, jak i dla interesu Skarbu Państwa.”