Konferencja Incentive Day 2023: wysokie obroty nie odzwierciedlają pełnego odrodzenia branży

21 czerwca 2023 roku odbyła się konferencja „Dobre Praktyki i Innowacje w Turystyce Incentive Travel – nowy początek”. Wydarzenie Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel (SOIT) zgromadziło liderów z branży, klientów, podwykonawców oraz organizacje wspierające sektor turystyki motywacyjnej.

Konferencja przyciągnęła ponad 80 uczestników, w tym przedstawicieli branży. Podczas drugiego panelu konferencyjnego członkowie SOIT podjęli decyzję o pracach nad projektem komunikacyjno-edukacyjnym, który będzie skierowany do klientów branży. Wydana publikacja, stanowiąca kompendium wydarzenia, zawiera podsumowanie wystąpień prelegentów, kluczowe fragmenty prezentacji, wykresy, grafiki oraz wnioski z paneli dyskusyjnych.

W trakcie konferencji, w oparciu o wyniki badania metodą Barometru SOIT, zaprezentowano wnioski i kierunki przyszłego rozwoju branży. Wskazano na innowacyjne rozwiązania w obszarze usług i produktów turystycznych, uwzględniające ekologię, społeczną i korporacyjną odpowiedzialność.

Uczestników wyjazdów nadal mniej niż w 2019

Rynek wyjazdów incentive, mimo dynamicznego wzrostu do 2019 roku, doświadczył gwałtownego załamania wskutek pandemii koronawirusa w kolejnym roku. Rok 2020 był naznaczony licznymi ograniczeniami podróży oraz niepewnością, co spowodowało znaczne cięcia budżetów firm i korporacji. Tym samym, liczba realizowanych zagranicznych wyjazdów incentive znacząco spadła.

W 2021 roku odnotowano ożywienie, jednak wciąż widoczna jest mniejsza liczba i wartość wyjazdów incentive w porównaniu z latami poprzedzającymi pandemię. Dopiero w 2022 roku branża wyjazdów incentive zaczęła odczuwać wyraźny wzrost obrotów, choć liczba oraz wartość wyjazdów wciąż nie wróciły do poziomu sprzed kryzysu. Przewidywania na rok 2023 wydają się optymistyczne, choć zachowawcze, ze względu na niepewność związaną z budżetami klientów.

Globalna inflacja oraz wzrost kosztów pracy w Polsce przyczyniają się do wzrostu cen zagranicznych wyjazdów incentive. Warto zauważyć, że spodziewany wzrost obrotów i budżetów na 2023 rok niekoniecznie idzie w parze z liczbą wyjazdów oraz uczestników.

Incentive travel dla zrównoważonego rozwoju

Trzeci panel konferencyjny skupił się na wdrażaniu działań w obszarze ESG (Environmental, Social, Governance). Było to symboliczne otwarcie działań Stowarzyszenia w kierunku edukacji agencji członkowskich oraz wypracowania standardów dotyczących minimalizacji śladu węglowego i wodnego w oferowanych usługach incentive travel.

Premiera badania Barometr SOIT 2020-2022. Trendy w podróżach motywacyjnych w Polsce