KE: koniec z dominacją internetowych platform nad hotelarzami

Europejska branża hotelarska wzywa internetowe platformy rezerwacyjne, by zaczęły stosować się do wprowadzonych dziś przez Komisję Europejską nowych regulacji.

Komisja Europejska wprowadziła 25 maja szereg nowych zasad regulujących działanie internetowych platform rezerwacyjnych, których rola w branży turystycznej staje się coraz większa i dominująca. Europejskie zrzeszenie branży hotelowej HOTREC z zadowoleniem przyjęło krytyczny głos Komisji Europejskiej w sprawie działalności prowadzonej przez portale rezerwacyjne. Instytucje europejskie zapowiadają przeprowadzenie kolejnych analiz praktyk B2B stosowanych przez internetowych gigantów sprzedażowych.

Stowarzyszenie HOTREC w szczególności cieszy się z wprowadzenia ogólnych zasad dotyczących funkcjonowania porównywarek cenowych. Nowe regulacje mają lepiej chronić konsumenta, zapewniając mu rzetelny dostęp do informacji, które mają wpływ na podejmowanie decyzji o rezerwacji. Mają zapobiegać np. ukrywaniu reklam w formie płatnych rankingów.

W opublikowanych dziś dokumentach (Communication on Online Platforms, Key Principles for Comparison Tools), Komisja Europejska zwraca uwagę na kilka problemów związanych z działalnością platform internetowych, która często prowadzona jest ze szkodą dla klientów i przedsiębiorców.

Komisja z jednej strony docenia ważną rolę platform, które ułatwiają małym i średnim przedsiębiorcom wejście na nowe rynki. Z drugiej strony, w branży hotelowej rynek rezerwacji online zdominowany jest przez trzech największych graczy, których udział w sprzedaży na terenie Europy sięga 60 proc. HOTREC uważa jednak, że dominująca rola tych gigantów sprzedaży agencyjnej wiąże się z dużym zagrożeniem monopolowym. Aby utrzymać równowagę konkurencyjną na rynku konieczne są więc stosowne regulacje zapobiegające nadużyciom ze strony dominujących graczy.

Hotelarze są również zadowoleni z tego, że Komisja Europejska wspomina o „nieuczciwych klauzulach równości cen, które działają ze szkodą dla konsumenta”. Chodzi o klauzule w umowach oferowanych hotelarzom przez platformy internetowe. Zabraniają one oferowania przez hotele klientom niższych cen niż te dostępne na platformie internetowej. Komisja Europejska podkreśla, że takie warunki umów ograniczają wolność przedsiębiorców do ustalania cen za własne usługi.

Opublikowane dziś wytyczne dotyczące działalności platform internetowych to według europejskich hotelarzy ważny krok naprzód zmierzający do ukrócenia nieuczciwych praktyk na internetowym rynku sprzedaży usług noclegowych. Zakaz ukrywania reklam pod postacią „płatnych rankingów”, precyzyjna informacja o dostępności usługi oraz jasne przedstawienie kryteriów prezentowania wyników wyszukiwania – te zasady powinny być według hotelarzy niezwłocznie wdrożone do prawa, jeśli na rynku ma być zachowana równość konkurencyjna.

Markus Luthe, prezes grupy roboczej ds. dystrybucji w HOTREC, skomentował: „Zapowiedziane zmian idą w dobrym kierunku, jednak wkrótce powinny zostać podjęte kolejne działania mające na celu przywrócenie równowagi konkurencyjnej na rynku internetowym w Europie.” 

Christian de Barrin, prezes HOTREC dodał: „Branża hotelarska jest nadal zaniepokojona brakiem równowagi między wysoce skonsolidowanym rynkiem internetowych platform sprzedażowych a bardzo rozdrobnionym rynkiem usług noclegowych. Ten ostatni staje się od platform coraz bardziej uzależniony, szczególnie pod względem dostępu do rynków zbytu. Wolność małych i średnich przedsiębiorców jest przez to często ograniczana. To musi się zmienić.”

HOTREC (Konfederacja Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE) zrzesza 43 organizacje działające na terenie 30 krajów Europy.