Hotelarz, Piotr Dwurnik w zarządzie ROT woj. świętokrzyskiego

archiwum IGHP

Piotr Dwurnik, dyrektor regionalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego i jednocześnie dyrektor hotelu Best Western Grand w Kielcach został członkiem zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

Piotr Dwurnik został powołany do zarządu ROT 24 maja w trakcie Walnego Zgromadzenia Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Walne ponownie wybrało na prezesa ROT Jacka Kowalczyka, dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Na pozostałych członków zarządu delegaci ponownie powołali Zenona Janusa, wicestarostę kieleckiego, Andrzeja Czubę, przedsiębiorcę turystycznego oraz Henryka Radosza, wiceburmistrza Buska-Zdroju. Nowymi członkami zarządu poza Piotrem Dwurnikiem zostali dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Miasta Kielce Artur Sobolewski oraz dyrektor Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich i jednocześnie główny organizator Dymarek Świętokrzyskich Piotr Sepioło.

Piotr Dwurnik od 2017 roku pełni funkcję dyrektora regionalnego Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w regionie świętokrzyskim, dbając m.in. o usprawnienie wzajemnej komunikacji środowiska polskich hotelarzy, upowszechnianie wiedzy o działaniach lobbingowych Izby, a także odpowiada za monitorowanie wydarzeń branżowych w regionie, współpracuje z władzami, samorządami i innymi lokalnymi instytucjami, które mają lub mogą mieć wpływ na branżę hotelarską.

Jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz podyplomowych studiów menedżerskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Z branżą turystyczną związany od 1999 roku. Karierę zaczynał na stanowisku referenta ds. marketingu w Przedsiębiorstwie Turystycznym „Łysogóry” w Kielcach. Następnie został kierownikiem działu marketingu, prezesem zarządu Biura Podróży „Łysogóry”, managerem ds. gastronomii Hotelu „Łysogóry” (obecnie BEST WESTERN Grand Hotel), managerem ds. zarządzania nieruchomościami w P.T. „Łysogóry” oraz kierownikiem projektu odpowiedzialnym za pozyskanie i rozliczenie dotacji UE oraz modernizację i rozbudowę Hotelu „Łysogóry” (BEST WESTERN Grand Hotel). Od 2008 roku pełni funkcję dyrektora spółki oraz członka zarządu w Przedsiębiorstwie Turystycznym „Łysogóry”.