Enter Air: dwukrotny wzrost przychodu rok do roku i ponad 225 mln zł zysku w 2022

Enter Air po epidemii
fot. Enter Air

Polska linia lotnicza Enter Air ogłosiła rekordowe przychody w 2022 roku, które wyniosły prawie 2,256 mld zł. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił wzrost o 101 proc. Spółka zanotowała także 225,6 mln zł zysku operacyjnego w 2022 roku, co oznacza wzrost z 14,7 mln zł straty w 2021 roku. Enter Air wypracował również 343 mln zł EBITDA i 72,3 mln zł zysku netto. Warto jednak zaznaczyć, że spółka odnotowała 87,5 mln zł ujemnych niegotówkowych różnic kursowych. Bez uwzględniania tego czynnika, jej EBITDA wynosiłaby 430,4 mln zł, a zysk netto 159,7 mln zł.

Przychody Enter Air w 2022 roku wyniosły 2 255,8 mln zł, o 101 proc. więcej od 1 120,3 mln zł uzyskanych w 2021 roku. Liczba wykonanych operacji lotniczych w porównaniu z poprzednim okresem wzrosła dwukrotnie. W porównywalnym okresie przed pandemią Covid-19, czyli w 2019 roku przychody spółki wyniosły 1 614,7 mln zł, co oznacza wzrost w obecnym roku o ok. 40 proc. Widoczny wzrost przychodów ze sprzedaży wynika z powrotu do latania po najcięższych latach pandemicznych 2020-2021, zauważalny wzrost popytu potwierdza, że turyści chętnie po zniesieniu restrykcji wracają do wakacji za granicą.

„2022 rok był dla lotnictwa okresem stopniowego wychodzenia z kryzysu pandemicznego z lat 2020-2021. Wszyscy eksperci twierdzili, że odbudowa potrwa wiele lat. To był dla nas sygnał, że jest szansa na szybszy rozwój i wyprzedzenie konkurencji. W czasie pandemii zamiast ograniczać operacje, oddawać samoloty i zwalniać ludzi, prowadziliśmy nabory i dodawaliśmy samoloty. Dzięki temu od początku 2022 roku byliśmy gotowi do pracy na zwiększonych obrotach. Ponadto w czasie pandemii większość linii lotniczych otrzymała pomoc publiczną w postaci grantów oraz pożyczek płynnościowych, ale niewiele linii lotniczych użyło tych pieniędzy do rzeczywistej restrukturyzacji kosztowej i poprawienia efektywności działania. Enter Air był jedną z niewielu linii w Europie, która dokonała restrukturyzacji kosztów stałych, takich jak koszty jednostkowe flot” – mówi Grzegorz Polaniecki, członek zarządu Enter Air.

„Zyskaliśmy więc przewagę kosztową, byliśmy też w pełni gotowi do kolejnego sezonu pod względem załogowym i sprzętowym. Dzięki temu Enter Air mógł zaspokoić zwiększony popyt rynku w 2022 roku. Nasza strategia okazała się bardzo skuteczna, co razem z przewagami modelu biznesowego i rosnącej rozpoznawalności marki w segmencie B2B przyczyniło się do rekordowych w historii Grupy przychodów na poziomie blisko 2,3 mld zł i wypracowaniu ponad 225 mln zł zysku operacyjnego. Myślę też, że jesteśmy teraz w jeszcze lepszej pozycji wobec konkurentów, którzy zmarnowali pożyczki pomocy publicznej i nie mają ich z czego spłacać” – dodaje Grzegorz Polaniecki.

W 2022 roku Enter Air miał 225,6 mln zł zysku operacyjnego, w porównaniu do 14,7 mln zł straty operacyjnej rok wcześniej. Grupa wypracowała 72,3 mln zł zysku netto w porównaniu do 117,1 mln zł straty netto w 2021 r., EBITDA wyniosła 343,0 mln zł, czyli o 158 proc. więcej wobec 133,1 mln zł EBITDA w 2021 roku. Na prezentowane wyniki istotny wpływ miały ujemne różnice kursowe, które wyniosły w 2022 roku 87,5 mln zł. Bez uwzględniania różnic kursowych Enter Air miał 430,4 mln zł EBITDA oraz 159,7 mln zł zysku netto.

„W lutym 2022 roku wybuchła wojna w Ukrainie, wywołując kolejny światowy kryzys. W rynek lotniczy uderzyło szereg czynników wywołanych przez agresję Rosji. Ceny paliw wzrosły prawie dwukrotnie, podrożały też waluty. Czynniki te nie dotykają bezpośrednio naszej grupy, ale zakładaliśmy, że mogą wpłynąć na spadek popytu. Pogorszenie sytuacji gospodarczej sprawia, że część zagranicznych klientów szuka tańszych usług, co może pozwolić nam na szersze wejście na bogate rynki, które do tej pory były dla nas hermetyczne. Już dziś notujemy silny popyt ze strony klientów na nowych rynkach zagranicznych” – komentuje Grzegorz Polaniecki.

2,2 mln pasażerów w 2022

W sezonie lato 2022 przewoźnik wykonywał operacje na 27 samolotach. Spółka wykorzystywała całą dostępną flotę 25 własnych samolotów (23 Boeingi 737-800 oraz dwie maszyny 737 MAX 8) oraz dwa samoloty wynajęte od innych przewoźników na zasadzie wet-lease. Według danych ULC Enter Air przewiózł w 2022 r. na rynku polskim ponad 2,2 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 485 tys. w porównaniu z 2021 r.

Umowy z touroperatorami podpisane przed zeszłorocznym sezonem miały wartość powyżej 1 mld zł. W bieżącym sezonie przewoźnik przedłużył współpracę ze swoimi wieloletnimi partnerami, a zakontraktowane już umowy z TUI Poland (o szacunkowej wartości 718,3 mln zł), Rainbow Tours (o szacunkowej wartości 196,8 mln zł) i Itaka FLY (o szacunkowej wartości 248 mln zł) przekroczyły wartość 1,2 mld zł, a w trakcie końcowych ustaleń są kolejne umowy.

W sezonie lato 2023 oprócz dotychczasowych portów, z których przewoźnik wykonywał loty z Polski, Enter Air rozpocznie operacje z lotniska w Radomiu. W celu zaspokojenia zgłaszanego przez touroperatorów zapotrzebowania przed sezonem letnim planowana jest dostawa czterech nowych samolotów Boeing 737 MAX 8. W wysokim sezonie przewoźnik zamierza korzystać z 32 samolotów wliczając trzy dodatkowe maszyny wynajęte na zasadach wet-lease.