Biura podróży – ceny imprez na ferie spadają

AG

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 28 stycznia – 3 lutego, średnie ceny w biurach podróży w Polsce spadły o 99 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy tydzien zimowych ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego definiowanego,czyli 28 stycznia – 3 lutego 2019 roku.

Największe zniżki średnich cen wycieczek odnotowano w Portugalii – o 851 złotych oraz na Malcie i w Maroku – o 346 i 69 złotych. Jedyne wzrosty średnich cen wycieczek w ostatnim tygodniu miały miejsce na Gran Canarii i Lanzarote – o 230 i 61 złotych. Odmiennie niż obecnie w takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty średnie ceny ogółu wycieczek rosły – o odpowiednio 45 i 2 złote.

Na głównych kierunkach zimowego wypoczynku miniony tydzień przyniósł prawdopodobnie korekcyjny wzrost średnich cen wyjazdów na Wyspach Kanaryjskich, który wyniósł 59 złotych, natomiast średnie ceny wyjazdów do Egiptu zanotowały obniżkę o 26 złotych. Na mniej masowych kierunkach notowano spadki cen, w tym bardzo mocno obszyły się średnie ceny wyjazdów do Portugalii i na Maltę – o 851 i 346 złotych, mniejsze były spadki cen wycieczek na Cypr, do Maroka i Turcji – o 134, 69 i 57 złotych, a zupełnie nieznaczna 7-złotowa zniżka średnich cen wystąpiła w Tunezji (Dżerba). Bardzo duże zniżki średnich cen w Portugalii i w Turcji – w tej ostatniej o 175 złotych w okresie ostatnich dwóch tygodni, czyli o prawie 11 procent – wiązać można z faktem, że jedynym oferującym (w analizowanym okresie) pozostało tylko biuro TUI Poland.

Średnia cena była niższa wobec średniej ceny sprzed roku o 125 złotych. W analogicznym okresie grudnia 2017 średnia cena rok do roku była wyższa i to o aż 220 złotych, co wiązać można z faktem, że wówczas były to już wyjazdy last minute, gdyż przed rokiem ferie (czyli analizowany okres) były o dwa tygodnie wcześniejsze.

Spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) kolejny raz rekordową zwyżkę cen rok do roku wykazał Egipt, gdzie tym razem ceny przewyższały poziom z sezonu 2017/2018 już o średnio 357 złotych. Przed rokiem notowano tam znaczny spadek cen rok do roku (o 397 złotych), a przed dwoma laty roczne ceny zwyżkowały o 230 złotych. Ponownie najwyraźniej podniosły się w skali roku ceny wycieczek do Marsa Alam – o średnio 580 złotych, a kolejny raz najmniejszy ich wzrost zanotowano na Synaju – o 166 złotych. 

Na Wyspach Kanaryjskich i tak już znaczna obniżka średnich cen rok do roku z poprzedniego zestawienia (o 366 złotych) urosła do 523 złotych, chociaż należy zaznaczyć, że nie uwzględnia ona wyspy Lanzarote (brak porównywalnych danych sprzed roku), na której ceny w ostatnim czasie bywały na ogół wyższe niż przed rokiem. Tym razem wśród wysp na tym kierunku największy roczny spadek cen odnotowano na Fuerteventurze – o 641 złotych, a najmniejszy na Gran Canarii – o 326 złotych. Przed rokiem i dwoma laty średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie wzrastały w skali rocznej o 628 złotych (był to już okres last minute) i o 179 złotych.

Na mniej masowych kierunkach największe przeceny średnich cen wycieczek rok do roku, odnotowano w Portugalii i na Cyprze – o 833 i 392 złote.

Na pozostałych kierunkach ceny w ujęciu rocznym rosły – stosunkowo niewiele na Malcie i Tureckiej Riwierze – o 12 i 62 złote, a znacznie mocniej w Maroku – o średnio 276 złotych.

Ewolucja cen na kierunkach egipskich pozostaje w relacji nie tylko z bieżącymi zmianami popytu i podaży, ale też z czynnikami o charakterze fundamentalnym, czyli wysoką inflacją w Egipcie (około 16 procent) i sporym rocznym umocnieniem się miejscowej waluty (o ponad 6 procent w stosunku do złotego), co daje roczny wzrost egipskich cen wewnętrznych wyrażony w naszej walucie o ponad 22 procent.

Z kolei znaczący wpływ na obniżki cen na kierunkach kanaryjskich mogą mieć spadki cen w tamtejszych hotelach (sytuacja ta dotyczy również lata), które wynoszą na hotelowych platformach rezerwacyjnych około 7 procent. Można przypuszczać, że skala obniżek cen kontraktowych negocjowana przez organizatorów może być nawet znacząco wyższa.

Największe zniżki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem, odnotowano w ofercie biura Exim Tours – o około 120 złotych, a mniejsze lecz również zauważalne dla turystów, w ofertach biur Coral Travel Wezyr i Ecco Holiday – o około 60 i 50 złotych. U pozostałych organizatorów średnie ceny rok do roku wzrosły w granicach od 45 do 600 złotych.

W tym, co ma jednak dla turystów największe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 12 zimowych destynacjach oraz w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera utrzymało biuro TUI Poland (18 ofert, a przed rokiem 9, zaś przed dwoma laty 3) przed biurami Itaka (11 ofert, przed rokiem 6, a przed dwoma laty 15 ofert) i Exim Tours (też 11 ofert, w latach poprzednich 17 i 7 ofert). Wobec ostatniego roku najbardziej poprawiły pozycję w tej kategorii biura TUI Poland oraz Itaka i Coral Travel Wezyr.

Najwięcej korzystnych propozycji z niższych i średnich półek cenowych (3* i 4*) miały biura Itaka i TUI Poland, zaś w ofercie premium (5*) ponownie przodowało biuro TUI Poland.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel Wezyr (6 ofert) i Sun & Fun (4 oferty), zaś na kierunkach kanaryjskich biura Itaka (8 ofert) oraz Rainbow i TUI Poland (po 5 ofert).

Należy zaznaczyć, że nieco zaskakująco wysoka pozycja biura TUI Poland akurat w tym ujęciu wynika z tego, że posiada ono albo jedyne, albo relatywnie bardzo korzystne oferty na tylko niektórych kierunkach (Riwiera, Lanzarote, Dżerba, Portugalia i Maroko), co daje mu aż 14 wskazań na ogólną liczbę 18, podczas gdy na reszcie kierunków jego oferta zimowa wypada znacznie słabiej (np. kierunki egipskie, większość kierunków kanaryjskich)