Amadeus – zysk w pierwszych trzech kwartałąch większy o 11 proc.

archiwum Amadeusa

W pierwszych dziewięciu miesiącach roku spółka Amadeus IT Group S.A uzyskała zysk w wysokości 992,5 mln euro, co stanowi wzrost o 11,9 proc. w stosunku do tego samego okresu 2018 roku.

Luis Maroto, prezes i dyrektor generalny firmy Amadeus, skomentował: „W pierwszych dziewięciu miesiącach roku Amadeus utrzymał trend wzrostowy i osiągnął dwucyfrowy wzrost przychodów, zysku EBITDA i zysku skorygowanego. Te pozytywne wyniki finansowe są efektem zdrowego rozwoju naszej strategii dywersyfikacji, w szczególności w segmencie rozwiązań dla branży hotelarskiej, a także naszej odporności w segmentach podstawowych.
W segmencie Dystrybucji nasze wolumeny rezerwacji wypadły lepiej w porównaniu do całej branży ze względu na wzrost udziału rynkowego we wszystkich regionach oprócz Dalekiego Wschodu. W segmencie Rozwiązań Informatycznych kontynuowaliśmy wspieranie naszych klientów w oparciu o nowych partnerów i nowe rozwiązania. Zawarliśmy np. nową umowę z firmą Visa, aby zadbać o bezpieczeństwo płatności w branży turystycznej. W ostatnim kwartale podpisaliśmy też umowy z kilkoma liniami lotniczymi dotyczące rozwiązań w obszarze zarządzania zakłóceniami w podróżach pasażerów”.

Segment Dystrybucji

Przychody w tym segmencie wzrosły o 5,1 proc. do 2394,8 mln euro. Przyczyniły się do tego wzrost liczby rezerwacji o 0,9 proc. i rosnący średni przychód na rezerwację (wynikający z korzystnej struktury oferty i dwucyfrowego wzrostu odnotowanego przez nasz segment płatności), a także pozytywny efekt różnic kursowych.

Rynek rezerwacji biletów lotniczych dokonywanych przez biura podróży odnotował spadek o 0,8 proc. (wyłączając utrzymujące się na stabilnym poziomie Indie). Najszybciej rozwijającymi się regionami były Ameryka Północna oraz Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa. W Europie Zachodniej, na Dalekim i Bliskim Wschodzie oraz w Afryce pojawiły się natomiast spadki, które są efektem kilku czynników, w tym zmian makroekonomicznych i wydarzeń geopolitycznych. W Ameryce Łacińskiej odnotowano w tym okresie ograniczony wzrost.

W trzecim kwartale firma Amadeus przedłużyła lub zawarła siedem (nowych) umów dotyczących udostępniania treści z liniami lotniczymi, w tym z tanim przewoźnikiem Thai Lion Air. Oznacza to łącznie 19 umów podpisanych lub przedłużonych w pierwszych dziewięciu miesiącach roku. Klienci korzystający z zasobów firmy Amadeus mają dostęp do treści ponad 110 tanich i hybrydowych przewoźników z całego świata.

Segment rozwiązań informatycznych (IT Solutions)

Przychody w okresie od stycznia do września wzrosły o 31,1 proc. do 1841,8 mln euro, co było efektem dobrych wyników finansowych działu rozwiązań informatycznych dla linii lotniczych i naszych nowych przedsiębiorstw