350 mln zł na rozbudowę Portu Lotniczego we Wrocławiu

Port Lotniczy we Wrocławiu ogłosił przetarg na największą inwestycję w historii Polski w strefę operacyjną lotniska. Planowana jest rozbudowa i modernizacja części airside, włączając budowę nowej drogi kołowania i płyty postojowej. Cały projekt będzie kosztować 350 mln zł. Prace rozpoczną się w pierwszym kwartale 2024 roku.

Zwycięzca przetargu zajmie się rozbudową i modernizacją części airside, a prace obejmą m.in. budowę nowej drogi kołowania i płyty postojowej. Wartość projektu wyniesie 350 mln zł, a połowę tej kwoty pokryją fundusze unijne.

„Inwestycja w strefę operacyjną lotniska to nasz sztandarowy projekt i gwarancja tego, że ruch lotniczy w sercu Dolnego Śląska będzie dalej systematycznie rósł. Dzięki największej w Polsce inwestycji w strefę airside będziemy mogli skrócić czas oczekiwania samolotów na start i lądowanie, co przełoży się na zwiększenie przepustowości lotniska” – mówi Cezary Pacamaj, prezes Zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Modernizacja strefy operacyjnej

Plan inwestycyjny obejmuje zarówno budowę nowych obiektów, jak i dostosowanie już istniejących elementów infrastruktury do zmian, jakie zajdą w strefie operacyjnej wrocławskiego portu. W ramach inwestycji powstanie m.in. nowa droga kołowania równoległa do drogi startowej, a także płyta postojowa dla samolotów. Oba obiekty usprawnią przemieszczanie się w obrębie lotniska. Główny wykonawca zajmie się też budową płaszczyzny do odladzania samolotów oraz drogi szybkiego zjazdu. Ponadto już istniejące drogi kołowania zostaną dostosowane do układu nowo wybudowanych elementów infrastruktury.

Wartość inwestycji to 350 mln zł. Na jej realizację pozyskano dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, które pokryje ok. 50 proc. kosztów realizacji projektu. Potencjalni wykonawcy mogą składać swoje oferty do 14 listopada. Port Lotniczy Wrocław planuje wyłonić zwycięzcę przetargu na przełomie 2023 i 2024 roku, natomiast prace rozpoczną się w pierwszym kwartale 2024 roku. Czas przewidziany na realizację inwestycji to 26 miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą.