Turcja certyfikuje branżę turystyczną

Turcja certyfikuje branże turystyczną
Flaga turecka na jachcie w Antalyi/fot. AG

Ministerstwo Kultury i Turystyki Republiki Turcji zainicjowało program Certyfikacji Sanitarnej w Branży Turystycznej, który będzie obowiązywał od sezonu letniego 2020. Certyfikat będzie potwierdzał, że w liniach lotniczych, na lotniskach i w innych środkach transportu oraz w obiektach noclegowych i gastronomicznych spełnione są najwyższe standardy sanitarne i higieniczne.

Certyfikat Sanitarny w Branży Turystycznej przygotowany pod przewodnictwem Ministerstwa Kultury i Turystyki z udziałem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz we współpracy ze wszystkimi organizacjami związanymi z sektorem turystyki, obejmuje szeroki zakres środków zapobiegawczych, które należy podjąć w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu turystom krajowym i zagranicznym poczynając od transportu po miejsca noclegowe, a także stan zdrowia pracujących tam osób oraz samych pasażerów i turystów.

Turcja już 6 maja ogłosiła, że możliwe będą podróże między prowincjami.

Mehmet Nuri Ersoy, Minister Kultury i Turystyki Republiki Turcji, powiedział: „Turcja była wzorem dla świata podczas walki z pandemią wywołaną COVID-19, dzięki dobrze ugruntowanemu systemowi opieki zdrowotnej i przyjętym metodom leczenia. Ten program certyfikacyjny pokazuje, że Turcja będzie odgrywać pionierską rolę w wyznaczaniu kierunku normalizacji turystyki.

Środki zapobiegawcze takie jak globalna kwarantanna, podjęte w związku z COVID-19, które spowodowały niespotykane do tej pory zmiany na całym świecie, dzisiaj stopniowo się rozluźniają. Sektor turystyczny odgrywa istotną rolę w procesie powrotu do normalności. Dbałość o naszych gości, która odgrywa tak ważną rolę w naszej kulturze, mobilizuje nas do przygotowania się do przejścia do turystyki po Covid-19 jeszcze zanim zrobią to inni. Program certyfikacji, zapewni naszym gościom, spędzenie urlopu w Turcji w warunkach spełniających normy bezpieczeństwa i higieny.

Nasz program obejmuje działania zapobiegawcze oraz ochronne dotyczące transportu powietrznego, lądowego, morskiego, portów docelowych, wszystkich obiektów i atrakcji turystycznych, a także pracującego tam personelu i samych turystów, którzy przyjadą do naszego kraju na wakacje. Zachęcamy wszystkich właścicieli środków transportu oraz obiektów hotelowych, do wprowadzenia wszelkich środków zapobiegawczych niezbędnych dla bezpiecznego wypoczynku, w celu uzyskania certyfikatu.”

Program Certyfikacji Sanitarnej dla Branży Turystycznej składa się z 4 głównych pozycji.

Program certyfikacji wprowadzony przez Turcję składa się z 4 głównych pozycji, którymi są „Zdrowie i bezpieczeństwo pasażera (turysty)”, „Zdrowie i bezpieczeństwo pracownika”, „Środki zapobiegawcze stosowane w obiektach” oraz „Środki zabopiegawcze stosowane w środkach transportu”.

Część dotycząca „Zdrowia i bezpieczeństwa pasażera” obejmuje środki, które należy wprowadzić w odniesieniu do pasażerów (turystów) od momentu wjazdu do Turcji, aż do czasu jej opuszczenia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zostaną podjęte następujące kroki: nie wpuszczanie pasażerów bez masek ochronnych na teren terminali, zapewnienie pasażerom bezpłatnych masek ochronnych, użycie kamery termowizyjnej i pomiar temperatury ciała pasażerów przy wejściach do budynków terminali, przygotowanie mat dezynfekcyjnych, a jeśli zajdzie taka potrzeba kabin do dezynfekcji pasażerów. Zostaną także wprowadzone procedury dotyczące pasażerów dla których odbycie podróży wiązałoby się z ryzykiem.

Część programu pod nazwą „Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników” obejmuje środki zapobiegawcze, które mają na celu zapewnienie, aby personel pracujący w środkach transportu, obiektach hotelowych oraz gastronomicznych był całkowicie zdrowy pod względem fizycznym i psychicznym. Pozostałe punkty tego programu stanowią procedury takie jak: szkolenia personelu dotyczące przestrzegania higieny i wymogów sanitarnych, udzielanie personelowi wsparcia psychologicznego, zapewnienie niezbędnego sprzętu higieniczno – sanitarnego, poddawanie personelu kontroli przed wejściem do obiektów, dzięki pomiarowi temperatury za pomocą termometrów, lub kamer termowizyjnych o odpowiednich standardach, oraz reorganizacja systemu pracy zgodnie z nowymi wymaganiami w tym zmiany w harmonogramach prac zmianowych, organizacji zebrań, czy też wprowadzenie badań wśród personelu pod kątem występowania wirusa.

„Środki zapobiegawcze stosowane w obiektach” obejmują kroki, jakie należy podjąć, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii. W celu zapobiegania takim przypadkom w zakresie certyfikatu określono jakie procedury muszą być wdrożone przez obiekty hotelowe czy gastronomiczne.

Certyfikaty zapewniają także wdrożenie, oraz kontrolowanie środków dotyczących zachowania dystansu społecznego, ograniczenia kontaktu czy izolacji także pośród pracującego personelu, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii wśród pracowników.

„Środki zapobiegawcze stosowane w środkach transportu” obejmują określone środki zapobiegawcze oraz stosowane regulacje w środkach transportu lotniczego, lądowego i morskiego. Zaliczają się do nich: szkolenia personelu pracującego w środkach transportu, świadectwa zdrowia personelu, sanityzacja pojazdów oraz zaplanowanie transportu pasażerskiego zgodnie z wymogami dotyczącymi zachowania bezpiecznej odległości między podróżującymi.

Minister Ersoy dodał: „Ukończyliśmy protokoły pandemiczne i procesy certyfikacyjne stworzone osobno dla portów lotniczych, krajowych linii lotniczych, autostrad i obiektów turystycznych z dniem 4 maja 2020 roku. Planujemy również od maja rozpocząć proces certyfikacji hoteli. Zaczniemy publikować wykaz obiektów, które uzyskają certyfikaty, z dniem 1 czerwca 2020 roku za pośrednictwem wszystkich dostępnych kanałów komunikacji, w tym strony internetowej naszego ministerstwa.

Jako państwo tureckie, działamy ze świadomością spoczywającej na nas odpowiedzialności, w celu zapewnienia wszystkim naszym obywatelom i gościom, przybywającym do naszego kraju, poczucie komfortu podczas ich pobytu. Istnieje przysłowie mówiące o gościnności Turków: “Gość jest dla nas na pierwszym miejscu!”. Zawsze kierowaliśmy się tą zasadą i w tym szczególnym okresie będziemy to kontynuować. ”

www.tga.gov.tr/en