LOT Ziemia Łomżyńska: wyścigi pychówek w Łomży podtrzymują rzeczną tradycję

Rokrocznie organizowane są w Porcie Łomża „Wyścigi Pychówek o tytuł Mistrza Nurtu Pradoliny Narwi”.…