LOT Ziemia Łomżyńska z kolejną edycją historycznego questu „Z Łomżą związani i na świecie znani”

W poczuciu potrzeby upamiętnienia i promowania historii, Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia…


Łomżyńskie murale na pocztówkach

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska poinformowała, że w Punkcie Informacji…


LOT Ziemia Łomżyńska: wyścigi pychówek w Łomży podtrzymują rzeczną tradycję

Rokrocznie organizowane są w Porcie Łomża „Wyścigi Pychówek o tytuł Mistrza Nurtu Pradoliny Narwi”.…