LOT Ziemia Łomżyńska: wyścigi pychówek w Łomży podtrzymują rzeczną tradycję

fot. LOT Ziemia Łomżyńska

Rokrocznie dzięki współpracy stowarzyszenia LOT Ziemia Łomżyńska i MOSIR Łomża, organizowane są w Porcie Łomża „Wyścigi Pychówek o tytuł Mistrza Nurtu Pradoliny Narwi”. Udział w nich biorą potomkowie rodzin od pokoleń zamieszkałych w nadrzecznych miejscowościach.

Pychówka, to niepozorna łódź rzeczna na której pływa się posługując długim łopatowym wiosłem. Łodzie te w bagnistych dolinach Narwi i Biebrzy od pokoleń były podstawowym środkiem transportu rzecznego. Używano ich zarówno w codziennych potrzebach gospodarskich przewożąc przez nurt rzeki rolnicze towary, a nawet zwierzęta, jak i w celach połowu ryb lub w celu podróży.

Umiejętności pływania pychówkami wymuszone życiowymi potrzebami, przechodziły w gospodarstwach nadrzecznych jako element rodzinnej tradycji rzecznej z pokolenia na pokolenie. Obecnie pychówki używane są głównie z celach rekreacyjnych i turystycznych.

Wyścigi na Narwi

Z uwagi na specyficzny i unikalny styl używania pychówkarskiego wiosła i pożądaną umiejętność zachowania bezpieczeństwa na wąskich łódkach, do udziału w zawodach zapraszani są mieszkańcy nadrzecznych terenów, dla których pychówka jest często codziennym środkiem transportu.

W dniu 23 lipca br. mistrzowskie wyścigi na Narwi odbyły się w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz jednej zespołowej. Zawodników żywiołowo dopingowała z nabrzeża bulwaru rzecznego grupa kibiców, a koronna dyscyplina zawodów tj. sprinterski wyścig pychówek na dystansie 500 m. okazał się niezwykle wyrównanym i dostarczył obserwującym wielu emocji. O klasie zawodników świadczy różnica pomiędzy 1. i 2. miejscem, która na dystansie 500 m. wyniosła zaledwie 0,47 s.

Mistrzem Nurtu Pradoliny Narwi – 2022 po emocjonującym wyścigu i żywiołowym dopingu, okazał się wielokrotny wcześniejszy uczestnik wyścigów Mateusz Listowski, 1-szym Wicemistrzem – Mariusz Butrymowicz, a 2-gim Wicemistrzem – Zbigniew Listowski. Wyścigi pychówek odbyły się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łomży dra Mariusza Chrzanowskiego, a samo wydarzenie zostało dofinansowane ze środków budżetu miasta Łomży.

Slalom indywidualny pychówką na dystansie 500 m

 1. Marian Drozdowski (3 min. 28,20 s)
 2. Mariusz Butrymowicz (3 min. 38,44 s)
 3. Zbigniew Listowski (3 min. 39,06 s)
 4. Mateusz Listowski (3 min. 41,19 s)
 5. Jerzy Wojewoda (4 min. 00,90 s)
 6. Rajmund Ścięgasz (4 min. 20,09 s)

Wyścig par pychówek na dystansie 500 m

 1. Mariusz Butrymowicz – Rajmund Ścięgasz (4 min. 29,02 s.)
 2. Marian Drozdowski – Jerzy Wojewoda (4 min. 36,69 s)
 3. Zbigniew Listowski – Mateusz Listowski (4 min. 55,72 s)

Sprinterski wyścig finałowy pychówek na dystansie 500 m. o tytuł Mistrza Nurtu Pradoliny Narwi – 2022

 1. Mateusz Listowski (3 min. 01,03 s)
 2. Mariusz Butrymowicz (3 min. 01,50 s)
 3. Zbigniew Listowski (3 min. 11,25 s)
 4. Marian Drozdowski (3 min. 24,60 s)
 5. Jerzy Wojewoda (3 min. 33,87 s)
 6. Rajmund Ścięgasz (4 min. 13,09 s)