LOT Ziemia Łomżyńska z kolejną edycją historycznego questu „Z Łomżą związani i na świecie znani”

W poczuciu potrzeby upamiętnienia i promowania historii, Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska w 2022 roku ponowiła edycję niezwykłego historycznego questu „Z Łomżą związani i na świecie znani”, prowadzącego jego uczestników wirtualnym szlakiem turystycznym po uliczkach łomżyńskiej starówki śladami ciekawych miejsc i postaci.

Położona na wyniosłym nadnarwiańskim wzgórzu ponad 600-letnia  Łomża, to miasto szczycące się bogatym zasobem kulturowym i jedno z trzech najważniejszych obok Warszawy i Płocka miast na historycznym Mazowszu. Z racji swojej rangi Łomża była też świadkiem wielu ważnych dla Polski wydarzeń, które znalazły swoje wiekopomne miejsce w jej historii.  Z Łomżą oprócz wspaniałych zabytków należy także wiązać cały szereg znakomitych sylwetek ludzi wiary, uczonych, polityków, władców i żołnierzy, którzy odcisnęli ślad w jej historii osobiście, bądź poprzez uwiecznienie o sobie pamięci w kamieniu lub nazwie.

Celem przejścia historycznej trasy prowadzącej według wierszowanej mapy, jest rozwiązanie szeregu zagadek logicznych, historycznych i terenowych, po to by na końcu podróży odkryć ukryty skarb. Jednak największym skarbem zdobytym przez uczestników questu jest wiedza o miejscach, osobach i zdarzeniach którą podczas swojej wędrówki posiadł.

Pomocą uczestnikom questu służy folder, zawierający wierszowany utwór opisujący wirtualną trasę historycznego spaceru, na której  odkrywca napotyka w swojej wędrówce na opisane wierszem miejsca, zdarzenia i osoby, jednocześnie odgadując ukryte w tekście litery i cyfry, które znajdzie na tablicach umieszczonych na pomnikach i fasadach budynków.

Odszukane znaki wpisane w oznaczone na końcu questu cyframi kratki hasła utworzą rozwiązanie, z którym będzie można się zgłosić na mecie questu i odebrać skarb Odkrywcy, którym będzie odbicie na karcie questu pamiątkowej pieczęci – Skarbu.

Punktem startu questu jest miejsce, w którym sześć wieków temu stał w Łomży średniowieczny książęcy dwór Janusza I, a kartę i mapę questu można pobrać osobiście w Punkcie Informacji Turystycznej mieszczącym się w Hali Kultury przy Placu Stary Rynek 6, bądź też wydrukować za pośrednictwem strony internetowej. Wśród szczęśliwych odkrywców hasła zostało rozlosowanych 50 nagród rzeczowych, którymi był pamiątkowe kubki z historyczną grafiką.

Realizacja przez Lokalną Organizację Turystyczną Ziemia Łomżyńska zadania publicznego jakim jest organizacja questu „Z Łomżą związani i na świecie znani”, została wsparta ze środków budżetu miasta Łomży.