Libia otrzyma pomoc od Światowej Organizacji Turystyki

archwium Ministerstwa turystyki Libii

Pierwszeństwo w pomocy otrzymają instytucje zarządzające sektorem turystycznym.

Zgodnie z umową, podpisaną podczas targów turystycznych WTM w Londynie Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) zapewni wsparcie do Libii. Ministerstwo turystyki Libii planuje rozwój strategiczny turystyki poprzez odpowiednie zarządzanie i wykorzystanie zasobów ludzkich.
Pierwszeństwo w pomocy otrzymają instytucje zarządzające sektorem turystycznym. Plan pomocy bowiem koncentruje się na aktualizacji ram prawnych dotyczących turystyki i wzmocnieniu struktury organizacyjnej sektora turystyki.

Sekretarz Generalny UNWTO, Taleb Rifai powiedział: „Umowa jest bardzo pozytywnym krokiem ku ożywieniu sektora turystyki w Libii. Turystyka wpłynie pozytywnie na ogólny rozwój kraju i przyczyni się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego”.
Minister turystyki Libii, Ikram Bash Imam dodała: „Libia ma wielki potencjał turystyczny. W latach 60. ubiegłego wieku była modnym celem wyjazdów turystycznych. Chcemy, by odbudowa tej właśnie gałęzi gospodarki była priorytetem. Turystyka jest szansą dla inwestorów i szansą na wzrost zatrudnienia. Jednocześnie rozwijająca się turystyka pozwoli na pozytywna zmianę wizerunku Libii na świecie”.
Umowa jest efektem wizyty przedstawicieli UNWTO w Libii w czerwcu tego roku i ich oceny potrzeb turystyki libijskiej.
Obecnie ministerstwo turystyki Libii, przy wsparciu UNWTO ma realizować krótkoterminowy plan. Zakłada on, w ciągu dwóch najbliższych lat, pobudzenie turystyki i zwiększenie jej udziału w PKB do 4 proc.